عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گام نخست در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیق‌تر فقرا است. ارتباط بین فقر اقتصادی خانوارها با ویژگی های آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از آنجا که اصولاً هدف از محاسبه خط فقر، محاسبه شاخص‌های فقر می باشد، از این رو در مطالعه حاضر بعد از محاسبه خط فقر با استفاده از شاخص‌های گروه FGT به برآورد میزان و شدت وقوع فقر در خانوارهای شهر تهران با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه محل سکونت پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه ارائه تصویری از ابعاد مختلف فقر اقتصادی ...

در این پژوهش فقر در مناطق مختلف کشور در سال های 1383 و 1387 اندازه گیری و مقایسه شده است. به این منظور ابتدا خط فقر مطلق در مناطق مختلف شهری و روستایی با استفاده از روش هزینۀ نیازهای اساسی محاسبه و سپس با تعیین شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر، واتس، فوستر-گریر- توربک و کلارک- همینگ-الف شدت فقر در مناطق و نیز بر حسب جنسیت سرپرست خانوار با یکدیگر مقایسه می شود. در روش هزینه نیازهای اساسی خط فقر به صورت مجموع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بیان می شود. جهت تعیین مولفه غذا ...

در مقایسه‌ی اقسام و رویکرد‌های فقر در اسلام و اقتصاد متعارف، می‌توان گفت که اسلام دیدی عمیق‌تر و جامع‌تر نسبت به فقر داشته و اگرچه با برخی از رویکردها نظیر فقر قابلیتی در مباحثی نظیر رعایت شأن در ارتباط با شغل و کار شباهت دارد، ولی بعضی از ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته نظیر فقر حقیقی، فقر دینی و فقر روحی(به معنایی که در اسلام آمده)، در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی‌شود و یا اینکه بسیار کمرنگ‌تر است. و این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین تعریف ...
نمایه ها:
فقر | 

مشكل فقر را نمي توان بدون توجه دقيق به مسئله توزيع درآمد مورد بررسي قرار داد. درحاليكه مفهوم فقر به پائين ترين طبقه در رده بندي توزيع درآمد مربوط مي شود، ولي مفهوم نابرابري در توزيع درآمد به تمام طبقات جامعه مربوط مي شود. با توجه به اهميت كاهش فقر و توزيع عادلانه درآمد ها در افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و تعيين افراد واجد شرايط استفاده از خدمات و برنامه هاي رفاهي ضروري است كه اين دو پديده مورد تحقيق علمي قرار گيرند ، در همين راستا بررسي آمار شاخصهاي فقر و نابرابري درآم ...

فقر بزرگترین توهین به منزلت انسان‌هاست. آیا این تصور می‌تواند به واقعیت بپیوندد که روزی فرا رسد که انسانها در دنیایی بدون فقر، فارغ از دغدغه‌ی تأمین نیازمندی‌های اولیه و تأمین آینده‌ی خود و فرزندانشان، در پی اهداف متعالی زندگی کنند؟ تجربه‌های موفق بشر در مقابله با این پدیده در مناطقی از جهان بخصوص کشورهای جنوب شرق آسیا می‌تواند نویدبخش وقوع دنیای بدون فقر باشد. هدف این پژوهش ارزیابی تجربه بشر در مقابله با فقر در گوشه‌ای دیگر از جهان (استان یزد) است به این منظور از میان انواع ...

در این تحقیق و ضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری استان خوزستان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. خط فقر ذهنی از منظر مشاهده رفتاری، از طریق تخمین نظام مخارج مبتنی بر تابع مطلوبیت استون-گری و با استفاده از داده‌های بودجه خانوار (1358-1388) برای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان مورد برآورد فرار گرفت.برآوردهای به دست آمده حاکی از آن است که، حداقل مخارج الزامی (حدافل معیشت) یرای یک خانوار شهری با متوسط بعد خانوار 5/6 نفر، در سال 1358 برابر با 8467801/8 ریال و د ...

چکیده فقر از جمله پدیده‌های قابل توجهی است ‌که از دیرباز، همواره ذهن پژوهشگران و محققین توسعه و رفاه را به خود جلب نموده، تا در پی راه‌حلی جهت کاهش و ریشه کن نمودن آن برآیند. در این میان تلاش محققین مطالعات فقر آن است که بتوانند عواملی را که موجب تشدید یا تضعیف این معضل می‌شود ، شناسایی کنند. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فقر یکی از استان‌های سالمند کشور (استان خراسان جنوبی) می‌پردازد. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند توسط سیاست‌گذاران، برای ارتقا رفاه استان مورد استفاده قر ...

فقر از جمله مشکلاتی است که جوامع را در رسیدن به توسعه‏ی مطلوب و پایدار ناکام می‏گذارد. مسائل و مشکلات متعددی که در پی محرومیت و فقر پدید می‏آید، مبارزه با آن راضروری می‏نماید. از این‏رو، امحای فقر در دهه‏های اخیر جایگاه ویژه‏ای در سیاست‏گذاری‏ همه کشورها، به‏خصوص کشورهای در حال توسعه، پیدا کرده‏‏است. در ایران نیز از برنامه اول توسعه اقتصادی– اجتماعی بر کاهش فقر تأکید شده‏‏است. برای ریشه‏کنی فقر از جامعه نیاز است که شناخت نسبتاًدقیقی از پدیده فقر و عوامل موثر بر آن وجود داشته ...

فقر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار می‌شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. لازمه اجرای سیاست‌های کاهش فقر، شناخت فقر و عوامل موثر بر آن است. لذا در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر با استفاده از ریزداده‌های طرح هزینه-درآمد 18873 خانوار شهری و 19340 خانوار روستایی در سال 1392، و محاسبه خط فقر با روش 66% میانگین مخارج خانوار ، خانوارهای فقیر در سطح استان‏ها به تفکیک شه ...