عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهزیستی روانشناختی و خطرپذیری داتش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه منطقه جلگه رخ تربت حیدریه بود. پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه منطقه رخ شهرستان تربت حیدریه بود که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری پژوهش حاضرخوشه ای چند مرحله ای بود. بدین صورت که از بین مدارس متوسطه منطقه جلگه رخ تربت حیدریه یک مدرسه انتخ ...

تمایل به استفاده از انرژی باد به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر، ارزان و در عین حال متغیر به سرعت در حال گسترش است. امروزه مشخص شده است که رشد استفاده از نيروگاه‌هاي بادي تأثير زيادي بر روي بهره-برداري و کنترل سيستم قدرت گذاشته است لذا بررسي آن‌ها مستلزم مطالعه ابعاد مختلف فني و اقتصادي اين مولدها و حتي در بعضي موارد معرفي فنون و شاخص جديد براي جبران نوسان توان تولیدی این دسته از منابع در سيستم‌هاي قدرت است. بر اين اساس، در این پایان‌نامه تلاش شده است، ضمن مرور راه‌کارهاي نوين ...

نگارش در زبان دوم و زبان خارجى بویژه براى یادگیرندگان زبان سطح ابتدایى و متوسط فرایند پیچیده اى به حساب مى آید. طبق نظر لى (2000)، این فرایند پیچیده مى تواند به محدودیت پردازش اطلاعات در نگارش زبان دوم و زبان خارجى نسبت داده شود که یادگیرندگان را مجبور مى سازد فقط به یکى از موارد پیچیدگى نحوى یا صحت گرامری در ازاى از دست دادن دیگری توجه کنند. از طرف دیگر، خطرپذیری به عنوان یک عامل شخصیتى میتواند عملکرد یادگیرندگان زبان را تحت تاتیر قرار دهد طبق نظرجانسن و کربوفسکى (1993)، افر ...

باتوجه به خصوصیات ویژه شریانهای حیاتی از جمله گستردگی جغرافیایی ، روشهای معمول تعیین خطرپذیری لرزه‌ای برای ابنیه در مورد شریانهای حیاتی نیاز به تاثیر حرکات بزرگ زمین از قبیل گلش ، روانگرائی و زمینلغزش را دارند.در این پژوهش در نظر داریم با استفاده از تکنولوژی پیشرفته سیستم GIS اطلاعات موجود از قبیل گسلها ، زلزله ، توپوگرافی ، روانگرائی را در اشل یک میلیونیم منطبق نموده و با اضافه کردن اطلاعات مربوط به مسیرهای اصلی خطوط لوله‌های انتقال نفت و گاز میزان خطر را در نقاط مختلف شبکه ...

هدف از پ‍‍‍ژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جنسیت و طبقه اجتماعی کودکان با میزان درک خطر و خطرپذیری آن ها است، همچنین میزان تجربه آسیب‌دیدگی در دختران و پسران و در دو طبقه اجتماعی نیز بررسی شد. برای این منظور، 120 آزمودنی شامل 60 دختر و 60 پسر از طبقه اجتماعی برخوردار و غیربرخوردار در این پژوهش شرکت نمودند. آنها دو پرسشنامه فهرست رفتار آسیب زا (IBC) و تجربه آسیب را پر کرده و آزمون خطرپذیری بادکنکی (BART) را انجام دادند. نتایج نشان داد که دختران درک خطر بالاتری نسبت به پسران دارند ...

امروزه یکی از مهمترین آسیب‌های وارد شده به محیط زیست، آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌باشد که از طریق فعالیت‌های انسانی به ویژه کشاورزی و فاضلاب‌های خانگی ایجاد می‌گردد. روش‌های مختلفی تاکنون جهت تعیین آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی ارائه شده که دو روش رتبه‌دهی و تحلیلی اگر به تنهایی در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان استفاده شود دارای محدودیت‌ها و معایبی می‌باشند و نمی-توانند تمامی ‌اجزای تعیین کننده مورد نیاز را در برگیرند. بنابراین با استفاده از ترکیب دو روش فوق و استفاده از تکنیک‌ها ...

پژوهش حاضر مطالعه احساس خودسودمندی و رفتار خطر پذیر بعنوان برآوردکنندگان اجرا بود. روش این تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه ورزشکاران مرد کاراته کا به تعداد 130 نفر که در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان ایران شرکت داشتند، تشکیل دادند که نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. جهت بررسی میزان خودسودمندی در ورزشکاران از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه خودسودمندی جسمانی ریز تحلیل (PSE) بندورا (1997) استفاده گردید و جهت اندازه گیری میزا ...

جوانان از جمله گروه های سنی هستند که در حال یادگیری و آماده شده برای زندگی اجتماعی می باشند و این آزمایش و خطا آنان را بیشتر در معرض رفتارهای پرخطر قرار می دهد. با توجه به اینکه حمایت اجتماعی یکی از فاکتورهای موثر در سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد است؛ این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خطرپذیری در دانشجویان دانشگاههای شهر گناباد انجام گردیده است. ...

کشور ایران ازنظر احتمال وقوع سوانح طبیعی، از آسیب پذیرترین مناطق جهان است. بیشترین خسارات انسانی و اقتصادی وارده به دلیل موقعیت توپوگرافی کشور و وجود گسل های متعدد، ناشی از خطر زلزله بوده که دلیل آن عدم برنامه ریزی از قبل جهت رویارویی با سانحه ی زلزله است. در این پژوهش که به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی است و به منظور شناسایی راهکارهای منطقه ای مواجهه با خطر زلزله و کاهش آثار آن در صورت وقوع و کنترل آن در نمونه ی موردی شهرستان ری و همچنین شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر خط ...