عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات كمي نقش عمده‌اي را در شيمي تجزيه ايفا مي‌كنند. لذا خطاهايي كه در چنين مطالعاتي ايجاد مي‌شوند نيز اهميت وﻳﮋه‌اي دارند. بنابراين يك اصل مهم اين است كه، نتايج كمي تنها در صورتي كه با تخميني از خطاهاي ذاتي‌شان همراه باشند، معتبر هستند. به طور طبيعي اين اصل نه فقط براي شيمي تجزيه بلكه براي هر شاخه‌اي از علم كه در آن نتايج عددي گزارش مي‌شوند، به كار گرفته مي‌شود. امروزه با وجود كاوشگرهاي پيشرفته و بسيار دقيق، منابع مرسوم خطا مانند نمونه برداري و نويز دستگاهي نسبت به ديگر من ...

هدف نهایی از طراحیِ یک سیستم مخابراتی ارسال اطلاعاتی است که به صورت بیت های تصادفی درمنبع اطلاعات تولید می شوند. این اطلاعات می توانند اطلاعاتِ مربوط به تصویر، صدا ، ویدئو و... باشند. یکی از مشکلات پیش روی مخابرات بیسیم تاثیر پدیده ی محوشدگی سیگنال در کانال می باشد. این مسئله به خصوص وقتی بیشتر خود را نشان می دهد که نرخ ارسالی داده افزایش می یابد.‎نشان داده شده است که چندگانگی یکی از روش های موثر مقابله با محو شدگی سیگنال می باشد. چندگانگی به معنی ارسال نسخه های مختلف سیگنا ...

فرض کنید A یک ماتریس m×n مختلط باشد. ماتریس X را معکوس مور- پنرز ماتریس A گویند هرگاه در چهار شرط XA)*=XA, (AX)*=AX, XAX=X, AXA=A) صدق کند. در این پایان نامه چند روش تکراری برای محاسبه معکوس یک ماتریس بیان می کنیم. همچنین چند روش تکراری و غیر تکراری برای محاسبه معکوس مور-پنرز یک ماتریس را مورد مطالعه قرار می دهیم. در پایان یک روش تکراری جدید را که اخیرا توسط پتکوویچ و استانیمیروویچ با استفاده از معادلات دوم و چهارم از معادلات مور - پنرز ارائه شده است را بررسی می کنیم. همگر ...

مسأله‌ی گسترش خطا در محاسبات توزیع‌یافته و نیز در شبکه‌ای از کامپیوترها بسیار کاربردی و حائز اهمیت است. در این پایان‌نامه، به‌طور کلی نمونه‌ای از گسترش خطا را در محاسبات‌ توزیع‌یافته و شبکه‌های ارتباطی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. مونوپلی دینامیک یا دینامو، مجموعه رأس‌هایی از گراف G است که در ابتدا فعال می‌شوند تا همه‌ی رأس‌های گراف G را در تعداد متناهی مرحله‌ی زمانی فعال کنند. نخست، به مطالعه‌ی محاسبات توزیع‌یافته در شبکه‌های کامپیوتری پرداخته و سپس مسأله‌ی فوق را از ط ...