عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 491

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خصوصی سازی کلمه ای است که توسط سیاست گذاران، برنامه ریزان و دیگر اقشار مردم در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد، اما این مسئله که آیا همگی مفهوم واقعی و دقیق خصوصی سازی را درک کرده اند جای شک و شبه دارد. خصوصی سازی یکی از مشکل ترین اجزای سیاستهای اصلاح و تعدیل ساختاری می باشد و روشهای گوناگونی دارد ازجلمه: فروش دارائیهای دولتی، مقررات زدائی، قرارداد پیمانکاری، سیستم ووچر (سپردن ارائه خدمات و کالاهای اساسی به بخش خصوصی و ارائه کوپن های خاص با ارزش مشخص به افراد نیازمند توسط ...

در این مقاله، ضمن تعریف خصوصی سازی و بیان شکل های مختلف آن، علت انتخاب بخش خصوصی به عنوان جایگزین بخش دولتی، دلایل و انگیزه های خصوصی سازی، روش های خصوصی، موانع خصوصی سازی و همچنین نتایج خصوصی سازی در کشورهای مختلف بررسی شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی است و در هر بخش سعی شده است تجربه های کشورهای مختلف با هم مقایسه شوند. ...

پیاده سازی سیاست خصوصی سازی و واگذاریی صنایع بزرگ به بخش خصوصی،در راستای ارتقاء کیفیت و خروج از انحصار تولید محصولات و خدمات به شمار می رود.بخش خصوصی بواسطه ملی سازی های پی در پی دچار بی اعتمادی به سیستم اقتصادی شده است.و تمایل به محافظه کاری و پنهان نمودن فعالیتهایش دارد.سرمایه گذاری های عظیم دولتی با توجه به ویژگی های مدیریت دولتی و عدم اتکا به مکانیزم بازار عملا قادر به تامین اهداف مورد نظر نیست.مخارج فزاینده دولت،قیمت گذاری اندک کالاها و خدمات دولتی و کمک های مداوم دولت ب ...
نمایه ها:

خصوصی‌سازی به واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش‌های خصوصی اقتصاد اطلاق می‌شود. توازن و تعادل منطقی و بهینه بین سلطه و دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد همواره منشا چالش اقتصاددانان و نظریه‌پردازان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. یکی از روندهای سه دهه گذشته اقتصادهای دنیا آزادسازی و خصوصی‌سازی بوده است که به سرعت زیادی فراگیر و مورد پذیرش و تایید علمی قرار گرفت. مدافعان خصوصی‌سازی معتقدند این عمل، بهبودی اساسی را در کارایی شرکت‌های خصوصی‌شده ایجاد می‌کند. لذا هدف اصلی خصوص ...

دیدگاهها، تئوری ها و راهبردهای اقتصادی طی دهه های 80 و 90 تحول عمیقی را نسبت به دهه های 40 و 50 و 60 نشان می دهند. طی سالهای 1940 تا اواخر دهه 1970 به موجب عوامل شکست بازار وقوع حوادث متعدد اجتماعی، بلوک بندی های سیاسی-ایدئولوژیکی و حمایت تئوریسین های اقتصادی، راهبرد اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت به عنوان استراتژی برتر رشد و توسعه شناخته شد. با وجود موفقیت های اولیه این استراتژی در طول دهه های 50 و 60 میلادی در اواخر دهه 70 و طول دهه 80 با مشکل عدم کارایی بر فعالیت های ...
نمایه ها:
مانع | 
صنعت | 
ایران | 

از سیاست خصوصی سازی به عنوان یک فرایند تغییر اساسی از مرحله دولتی به بخش خصوصی با هدف افزایش بهره وری و سود دهی و کاهش هزینه ها یاد می شود و اخیرا نیز مشاهده می گردد که با توجه به تاکید وزارت نیرو مبنی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی، این سیاست در ساختار صنعت برق نفوذ کرده و اکثر شرکتهای توزیع برق سعی درپیاده سازی این سیاست در راستای نیل به اهداف مذکور داشته و گامهایی را در این جهت برداشته اند. تحقیق حاضر به ارائه مطالبی در ارتباط با خصوصی سازی و وضعیت اجرای این سیاست در ش ...
نمایه ها:

خصوصی‌سازی به معنی واگذاری آنچه در مالکیت یا کنترل دولت بوده به بخش خصوصی عمر کوتاهی دارد که به زحمت به 30 سال می‌رسد. در طول این سالها میزان حقوق و وظایف دولت و حدود اختیارات آن در قلمرو اقتصاد در برابر بازار همواره بحث انگیز بوده است . پی‌آمدهای اجتماعی تغییرات این حدود و وظایف که رابطه‌ای تنگاتنگ با موضوع ضرورت‌ها و محدودیت‌های توسعه دارد زمینه‌ای است که خصوصی‌سازی بدون توجه به آن نمی‌تواند مطرح باشد. این زمینه گروهی از پیش شرطهای اساسی را برای خصوصی‌سازی الزامی می‌سازد. ...

پیشنهاد خصوصی سازی صنعت برق انگلستان (ESI) برای اولین بار در گزارش رسمی دولت ، در فوریه 1988 مطرح شد و به دنبال آن شرکتهای انتقال و توزیع نیرو در انگلستان در ولز در سال 1991 و در اسکاتلند در ژوئن 1991 به بخش خصوصی واگذار شد. عملکرد این صنعت طی سالهای خصوصی سازی (1988 تا 1991) بیانگر این است که سطح تعرفه‌های برق در هر دو بخش خانگی و صنعتی بر خلاف پیش بینی‌های اولیه، سیرصعودی داشته و این خصوصی سازی نفع چندانی برای مشترکان خانگی و مشترکان کوچک وبسیار بزرگ صنعتی نداشته است و موقع ...

درهمه کشورهای جهان دولت ها پذیرفته اندکه خود را از عرصه اجرائیات و تصدی گری رها کنند و به موقعیت نظارت و سیاست گذاری برگردند. از این رو، بسیاری از حوزه های فعالیت که سال ها حوزه عمل دولت تلقی می شد، به بخش خصوصی واگذار شده است. آموزش عالی بی شک یکی از این رشته های فعالیت است. از طریق خصوصی سازی رابطه منطقی تر اقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز دنبال می شود. غیر از ذکر دلایل عام این مقاله به علت های خاص و انگیزه های عمده تسریع روند خصوصی سازی در آموزش عالی در دو دهه اخیر اشاره دار ...