عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 287

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشکی و خشکسالی مهم‌ترین عوامل تنش‌زای محیطی هستند که تولید محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه می‌سازند. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت خشکسالی در سامانه‌های کشاورزی شهرستان جهرم است که طی سه مرحله و با استفاده از دو نوع پرسشنامه انجام شده است در مرحله اول با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد ( (SPIو شاخص درصد نرمال (PNPI) وضعیت خشکسالی شهرستان جهرم مشخص شده است. در مرحله دوم به منظور بررسی برخی اثرات خشکسالی و روش-های مدیریت خشکسالی به کار گرفته شده توسط کشاورزان این شهرستان ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های جوی است که بخش‌های مختلف محیطی را در طول دوره حاکمیت تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بخش‌های متأثر شده از شرایط بلند مدت خشکسالی، منابع آب زیرزمینی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.منطقه مورد مطالعه در این تحقیق دشت مرند با مختصات ۴۵ درجه و ۱۵ تا ۵۰ دقيقه طول شرقى و ۳۷ درجه و ۷ دقيقه تا ۳۸ درجه و ۵۶ دقيقه عرض شمالي و با مساحتی معادل 517/42 کیلو مترمربع بوده و یکی از دشت‌های وسیع در شمال غرب استان آذربایجان شرقی می‌باشد. در این ...

خشکسالی یک وضعیت اقلیمی پراهمیت است که قسمت‌های زیادی از جهان را تحت تاثیر قرار می-دهد و در واقع پیچیده‌ترین مخاطره جوی است. این فرآیند پیچیده به 4 دسته: خشکسالی هواشناسی، خشکسالی کشاورزی، خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی اقتصادی و اجتماعی تقسیم می‌شود. اطلاع از شدت، طول‌مدت و مکان تحت‌پوشش این پدیده باعث کمتر شدن آسیب‌های ناشی ازخشکسالی می‌ گردد. کشور ایران با قرار گرفتن در منطقه خشک جهان همواره در معرض وقوع این پدیده است. متوسط بارش در کشور کمتر از یک سوم متوسط بارش سالانه جها ...

موضوع خشکسالی و تاثیر آن بر عملکرد محصولات کشاورزی بویژه گندم که یک کشت استراتژیک می باشد یک مسئله قابل توجه از نظر پیچیدگی و اهمیت در زمان حال و آینده به شمار می رود. در این تحقیق تاثیر خشکسالی بر عملکرد محصول گندم آبی در شبکه آبیاری شمال شرق خوزستان، منطقه ویس، ملاثانی و سلامات در طی سال های 1385 لغایت 89 مورد بررسی واقع گردیده است. برای این منظور از اعمال شاخص SPI(شاخص بارش استاندارد) بر روی آمار بارندگی 9 ایستگاه بارانسنجی در محدوده اطراف منطقه مورد مطالعه جهت تشخیص رخداد ...

وقوع و استمرار خشکسالی شدید و گسترده کنونی نه تنها بهره وری کشاورزی و توسعه اقتصادی را دستخوش تغییر ساخته، بلکه امنیت غذا و معیشت بسیاری از خانواده های کشاورز و جوامع روستایی بسیاری از مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی کشور از جمله استان فارس را نیز به مخاطره انداخته است. همین امر لزوم بررسی و شناخت اثرات خشکسالی را محسوس می‌سازد. این در حالی است که ماهیت چند بعدی و پویای خشکسالی، شناخت اثرات ناشی از آن را دشوار نموده است. همچنین تلقی خشکسالی به عنوان پدیده‌ای صرفاً فیزیکی و خارج از ...

در این تحقیق با استفاده از شاخص جدید RDI (شاخص شناخت خشکسالی) وقوع خشکسالی در کشور ایران از سال آبی 1974-1973 تا 2003-2002 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص RDI از دو پارامتر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل برای برآورد خشکسالی استفاده می کند و در سه مرحله محاسبه می شود که شامل مقدار ابتدایی، RDI نرمالیزه شده و RDI استاندارد شده می باشد. شاخص RDI، بارندگی را به عنوان ورودی و تبخیر و تعرق پتانسیل را به عنوان خروجی در نظر می گیرد. برای مطالعه و پایش پدیده خشکسالی در ایران، 38 ایستگاه سی ...

در جامعه کنونی با توجه به افزایش روز افزون جمعیت مصرف کننده، دیگر جایی برای از دست دادن منابع تولید مواد پایه غذایی و منابع آب و جود ندارد. خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی می باشد که دارای بیشترین تاثیر منفی بر جوامع بشری و بالاترین فراوانی وقوع بین سایر بلایا می باشد. بنابراین لازم است جهت کاهش اثرات مخرب خشکسالی قبل از وقوع، مدیریت ریسک انجام گیرد. شناخت خصوصیات و ویژگی های خشکسالی امکان انتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسکرا فراهم می سازد. برای تحلیل خشکسالی شاخص های متع ...

پدیده خشکسالی به دلیل بحث منابع آب از اهمیت دو چندانی برخوردار است بخصوص در کشور ایران که در ناحیه خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده است و در چند سال اخیر با کمبود منابع آب مواجه بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه علاوه بر اینکه چشم انداز درستی از ویژگی‌های خشکسالی در ایران را در اختیار ما می‌گذارد، می‌تواند مقدمه‌ای در طراحی سیستم پایش روزانه خشکسالی در ایران نیز باشد. بنابراین این مطالعه می‌تواند در راستای تدوین طرح‌های مقابله با خشکسالی و مدیریت فعال آن، بسیار کمک‌رسان باشد. ب ...

خشکسالی پدیده‌ای طبیعی است که به‌صورت دوره‌ای و متناوب، در تمامی شرایط آب و هوایی رخ می‌دهد و ابعاد مختلفی از زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش جهت تحلیل توأم شدت و مدت خشکسالی توسط دو شاخص خشکسالی هواشناسی SPI و SPEI در دو مقیاس ۳ و ۱۲ ماهه (جهت بررسی خشکسالی‌های کوتاه و بلندمدت) با استفاده از توابع مفصل در دوره آماری ۱۹۶۵ الی ۲۰۱۴، از آمار ماهیانه شش ایستگاه سینوپتیک بابلسر، بندرعباس، سبزوار، شهرکرد، شیراز و زاهدان واقع در نواحی متفاوت آب و هوایی استفاده شد ...