عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 319

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین تحقیق رفتار خستگی و خوردگی خستگی مقاطع جوشکاری شده ورقهای با ضخامت 15 میلیمتر از جنس فولاد ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت . به همین منظور با استفاده از روش جوشکاری قوس با الکترود دستی و الکترودهای 6010 E و 7018 E، جوش لب به لب چند پاسه‌انجام شدو سپس بوسیله رادیوگرافی با اشعه گاما، کیفیت و سلامت جوش‌ها بررسی گردید. آنگاه نمونه‌های آزمایشی خستگی و خوردگی در 3 گروه زیر و با طول مفید 20 میلیمتر و قطر ناحیه گلویی 73ˆ6 میلیمتر و شعاع ناحیه گلویی 30 میلیمتر مورد آزمایش قرار گر ...

خستگی در میان زنان طی دوران بارداری و دوره پس از زایمان شکایت شایعی است . عوامل جسمانی، روانی و موقعیتی (Situational)، زنان باردار را در معرض خستگی قرار می‌دهند. در این زمینه چندین مطالعه کوشیده‌اند که سطوح خستگی را با سایر متغیرها مربوط سازند. در حالی که بسیاری از این مطالعات بر ارتباط میان تنش و خستگی ناشی از کار در بیرون یا محیط خانه با افزایش خطر موبیدیته پیش از تولد تاکید کرده‌اند، ساز و کار این اثرات هنوز ناشناخته است . شناسایی خستگی - به عنوان یک مشکل جدی طی دوران بارد ...
نمایه ها:
خستگی | 
کار | 

زمینه و هدف : تاثیر برنامه‌های متفاوت کاهش وزن بر خستگی عضلانی کشتی‌گیران آزاد کار بررسی نشده‌است. هدف از این پژوهش بررسی اثر دو سطح متفاوت کاهش وزن بر تغییرات شیب میانه فرکانسی عضلات منتخب اندام تحتانی حین اجرای پروتکل خستگی وینگیت در کشتی‌گیران آزاد کار بود. مواد و روش‌ها : تعداد 27 نفر از کشتی‌گیران آزادکار (میانگین قد 43/6±55/170 سانتی‌متر، جرم 70/7±91/69کیلو‌گرم،سن09/2±55/20سال)جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند و در سه گروه، به ترتیب، گروه کنترل، گروه تجربی5/2(به میزان 3 ...

تحلیل خستگی یکی از مهمترین مراحل آنالیز در جای سکوهای دریایی است که عمدتا کنترل کننده قطر و ضخامت اعضای جاکت در محل اتصالات می باشد. روشهای مختلفی جهت تحلیل خستگی سکوهای دریایی وجود دارد که در این بین روش طیفی حائز اهمیت ویژه ای است. ...
نمایه ها:
طیف | 
خستگی | 

ساچمه پاشی روشی متداول و مرسوم برای ارتقاء استحکام و عمر خستگی قطعات مهم و پرکاربرد صنعتی از جمله، شاتون خودرو، چرخ دنده، محورها و اکسل ها، فنرها و ... می باشد و امروزه برای طیف وسیعی از مواد مانند: فولاد ها و چدن ها، آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم و منیزیوم و ... استفاده می گردد . روش های دیگری از جمله: سخت کاری سطحی، روش های لیزری و اولتراسونیک، پوشش دهی و .... نیز هست؛ که اساس همه آنها بر ایجاد میدان های تنش پسماند فشاری بر روی سطح استوار است. این تنش ها، که با گذر از حد ...

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیرشناسی نشانگان خستگی مزمن و ارتباط آن با مشکلات روانپزشکی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای تهران و اهواز بود. روش: آزمودنی های پژوهش 1263پرستار بودند که 175 نفر از شهر اهواز به روش سرشماری نمونه گیری و 1088 نفر از شهرتهران که به روش طبقه ای تصادفی گزینش شدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت عمومی، مقیاس خستگی چالدر، مقیاس شدت خستگی کروپ، شاخص وایت لی و مصاحبه بالینی به کار برده شد. یافته ...

از آنجایی که 95 درصد شکست مربوط به قطعات ماشین در اثر شکست خستگی است و اهمیت این موضوع در صنایع خودروسازی در این پایان‌نامه خستگی میل‌لنگ مربوط به مورتورهای دیزل که از قطعات بحرانی موتور محسوب میشود مورد بررسی قرار گرفته است .مقاومت قطعات خودرو در برابر شکست خستگی، مخصوصا در قطعات بحرانی بایستی کمتر از 0/01 درصد بوده و از اینرو تست خستگی چنین قطعاتی بسیار ضروری بنظر میرسد.در فصل اول پایان‌نامه خستگی مواد، شیوه‌های برخورد با مسائل خستگی، انواع بارگذاری، پارامترهای ...

.خستگی عضلانی عبارت است از نقص در تولید حداکثر نیرویی که عضله می‌تواند تولید کند. ورزشکاران و بیماران مکرراً با مسئله‌ی خستگی مواجهند. خستگی عاملی است که باعث کاهش عملکرد عضله شده و عموماً در اثر حرکات تکراری یا انقباضات مداوم عضلانی ایجاد می‌شود. تغییرات در فرود پرش به علت خستگی اثری منفی روی کنترل عصبی عضلانی مفاصل زانو شده و -منجر به آسیب می‌شود .کنترل دینامیکی مفصل زانو در درجه اول جذب شوک توسط عضلات اکستنسورزانو)مخصوصاً چهار سر رانی)که آن را احاطه می‌کند صورت می‌گیرد. اگ ...
نمایه ها:
خستگی | 
قدرت | 

چکیده مقدمه: مالتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن و اغلب ناتوان کننده است که اکثرا قشر جوان و فعال جامعه را گرفتار میکند.میزان بروز بیماری در سال‌های‌های اخیر رو به افزایش است. خستگی یکی از شکایت‌های شایع و ناتوان کننده در بیماران دچار MSاست که تشخیص و درمان بموقع آن می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی این افراد داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین توزیع فراوانی و عوامل بالینی مرتبط با خستگی در بیماران مبتلا به MS انجام شده است. مواد وروش‌ها: این مطالعه مشاهده ای از نوع تحل ...