عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسي پديده يخ‌زدگي جوي كه به شكل‌هاي متنوع، زيبا و بي‌ضرر اتفاق مي‌افتد و برخي اوقات خطرهاي جدي براي امنيت حيات انسان و بسياري از انواع ساختارهاي دست بشر، شامل شبكه‌هاي برق و سيستم‌هاي حمل و نقل ايجاد مي‌كند، داراي اهميت فراواني است. هنگامي‌كه يخ‌زدگي جوي روي تجهيزات و ساختارهاي شبكه برق اتفاق مي‌افتد باعث افزايش وزن رساناهاي خطوط انتقال برق مي‌شود كه اگر با باد همراه شود، تعادل سيستم‌ها را برهم مي‌زند و بعضي اوقات منجر به خرابي‌هاي جزئي و يا كلي مي‌شود كه به قطعي برق و از د ...

چکیده: به منظور بررسی تحمل یخ‌زدگی در ارقام کلزا در مرحله گیاهچه از لحاظ صفات مورفوفیزیولوژیک و بررسی ارتباط این صفات با نشانگرهای RAPD، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. در این تحقیق 10 رقم پاییزه کلزا در دو شرایط خوسرمایی و بدون خوسرمایی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی‌دار داشتند. هم‌چنین، اثر متقا ...

به منظور بررسی تحمل به یخ‌زدگی در 18 اکوتیپ از سه گونه آژیلوپس شامل 12 اکوتیپ از گونه Ae. triuncialis، چهار اکوتیپ از گونه Ae. biuncialis و دو اکوتیپ از گونه Ae. umbellulata به همراه دو رقم گندم نان و یک رقم گندم دوروم به عنوان شاهد آزمایشی در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. طوقه‌ بوته‌ها در مرحله 4 تا 6 برگی پس از گذراندن دوره خوسرمایی در اتاقک سرما با دمای ثابت 2 ± 4 درجه سانتی‌گراد جدا شده و جهت اعمال تیمار یخ‌ ...

یکی از مشکلاتی که در پروژه‌های عمرانی با آن روبرو می‌شویم کیفیت و خواص نامطلوب مهندسی خاک و بستر موجود است. تثبیت خاک و بهبود کیفیت خواص مهندسی آن ، از روش‌های‌ گوناگونی مانند عملیات مکانیکی و یا اضافه کردن مواد شیمیایی به خاک امکان‌پذیر است. یکی از روش‌های تثبیت خاک اضافه کردن مواد افزودنی به خاک به منظور بهبود خواص مهندسی خاک می‌باشد. از رایج‌ترین این تثبیت کننده‌ها می‌توان به آهک و سیمان پرتلند اشاره کرد. مقاومت خاکهای تثبیت شده در برابر سیکل‌های یخ زدن و ذوب شدن، در مناطق ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر دو تنظیم کننده رشد بر میزان مقاومت به یخ‌زدگی شکوفه‌های زردآلوی ارقام تبرزه، عسگرآباد و شکرپاره انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تیمار دمایی (صفر، 1/5- و 3- درجه سانتی‌گراد) و دو تنظیم کننده رشد [پروهگزادیون کلسیم (40 و 60 میلی‌گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (0/5 و 1 میلی مولار)] به همراه شاهد بر پایه طرح کاملا? تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. صفاتی نظیر درصد مادگی سالم، درصد جوانه‌زنی دانه گرده، درصد نشت یونی، غلطت پرولین آزاد و میزان فعال ...

این پژوهش به منظور بررسی نیاز سرمائی و اثرات یخ زدگی در طول فصل رکود روی چهار رقم انگور، در سال 1389 با همکاری مجتمع کشت و صنعت جوین، در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. آزمایش اوّل بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو عامل تیمار دمایی (بدون قرار گرفتن در معرض یخ زدگی (شاهد)،10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20- و 22- درجه سانتی گراد) و رقم (کلاهداری، کشمشی قرمز، کشمشی سفید، یاقوتی) با 3 تکرار و4 مشاهده در هر تکرار، اجرا شد. قلمه گیری در سه زمان سال 1389: اواخر پائیز (20 آذر) ...

نعناع را در اکثر نقاط کشور می توان کشت کرد اما مناطق سرد و خیلی سرد برای کشت این گیاه مناسب نمی باشد. درجه حرارت مطلوب برای رشد نعناع 10 درجه سانتی گراد است. بنابراین یکی از عوامل محدودکننده رشد این گیاه در مناطق سردسیر، مقاومت کم به دماهای پایین است. آزمایشی در دو شرایط مزرعه ای( شاهد) و آزمایشگاهی( گلخانه وانکوباتور) انجام گرفت. شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و روی 8 ژنوتیپ نعناع طبس، قزوین، فلفلی اصفهان و فلفلی کرمانشاه (Mentha pipertia L. )، پونه ...

یکی از مسایلی که تولیدات کشاورزی را در نقاط مختلف دنیا تهدید می‌کند، و سالانه منجر به میلیاردها ریال خسارت می‌شود سرمازدگی و یخبندان است. به همین دلیل محافظت گیاهان در مقابل تنش سرمایی یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در تولیدات زراعی وباغی است دراین پایان نامه به بررسی وضعیت یخبندانهای بهاره در منطقه مورد مطالعه (استان کرمانشاه) و تأثیر یخبندان بر محصولات باغی پرداخته شده است. برای مطالعه یخبندان، آمار و اطلاعات دمای حداقل روزانه این ایستگاهها جمع-آوری شد ویژگیهای یخبندان و شا ...

مطالعه حاضر جهت درک پاسخ شکوفه‌های هلو به تنش یخ‌زدگی و ارتباط بین خسارت یخ‌زدگی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان جهت ایجاد معیاری برای انتخاب ارقام مقاوم به یخ‌زدگی هلو انجام شد. بدین منظور، درصد تخمدان‌های خسارت‌دیده، نشت الکترولیت‌ها، پراکسیداسیون لیپیدها (محتوای مالون د آلدئید)، محتوای پرولین و پروتئین، و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان (کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسیدیسموتاز و پلی فنل اکسیداز) در دو مرحله فنولوژیکی شامل مرحله قبل از شکوفه‌دهی (D Fleckinger) و مرحله تمام گل (F ...