عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 479

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تاثیر ایده های بهزراعی چغندرقند بر کاهش خسارت بیماری کرلی تاپ درفسا طرحی تحت عنوان ذکر شده دریک آزمایش اسپیلیت-اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به مرحله اجرا درآمد . نتایج نشان دادکه تاریخ کاشت اول (کاشت بذور درنیمه اسفندماه) با عملکرد ریشه 32/50 تن درهکتار دارای بیشترین عملکرد ریشه بود و میزان درصد قند درکاشت سوم (کاشت بذور در نیمه اردیبهشت ماه) با 18/15% دارای اختلفا معنی دار نسبت به بقیه تاریخهای کاشت است و همچنین مشخص گردید که تیمار بدون سمپاشی درکاشت دوم ...

وارد آمدن خسارت سازه‌ای با مفهوم رفتار غیر ارتجاعی و درنتیجه انرژی هیسترزیس نزدیکی بسیاری دارند. لذا می‌توان گفت که انرژی هیسترزیس در این سطوح، معیاری قابل‌توجه جهت طراحی و یا کنترل سازه می‌تواند باشد. بستگی زیاد انرژی هیسترزیس به خسارت سازه‌ای موجب شده تا این مفهوم و روش‌های نوین طراحی سازه‌ای موردتوجه محققان و مهندسان قرار گیرد. در این پژوهش، ابتدا سه قاب 4، 8 و 12 طبقه فولادی با سیستم قاب خمشی متوسط به روش استاتیکی معادل بر اساس ویرایش اول استاندارد2800 و به‌وسیله نرم‌افز ...

بیابانزایی خطر جدی برای بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران می‌باشد. مناسب‌ترین روش برای تعیین شدت خطر بیابانزایی، استفاده از مدل‌های تجربی است. در این تحقیق برای منطقه سبزوار ابتدا خطر بیابانزایی با 2 مدل ایرانی MICD و IMDPA ارزیابی و سپس با انتخاب مدل برتر، خسارت و برنامه مدیریتی خطر بیابانزایی تعیین گردید. برای این منظور، ابتدا نقشه واحدهای کاری (رخساره‌های ژئومورفولوژی) با استفاده از نقشه‌های شیب، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی، کاربری، تصاویر ماهوار ...

خسارت وارده ناشی از خاموشیهای ناخواسته در خطوط 20 کیلو ولت در سالهای 1377 و 1378 .1379 و راههای جلوگیری از این خاموشیها موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. هر نوع اتخاذ تصمیم در زمینه تولیدی یا خدماتی که متضمن هزینه باشد یک طرح سرمایه گذاری است، چرا که انتظار می رود طرح در قبال هر هزینه در آینده یک عایدی یا درآمد را نصیب شخص یا سازمان کند. این طرح تحقیقی با توجه به معیارهای ارزیابی طرح های اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در شرکت توزیع برق استان مازندران بررسی نشده بلکه بحث درخصوص ا ...

سرخرطومی برگخوار صنوبر از جمله مهمترین عوامل خسارتزای درختان صنوبر می باشد که نمونه های زیادی از آن طی دوسال گذشته از عرصه های صنوبر کاری منطقه آستان اشرفیه جمع آوری و شناسایی گردید. این تحقیق با هدف بررسی کثرت خسارت و متغییرات ترکم جمعیت سرخرطومی برگخوار صنوبربه روی 10 کلن و گونه از صنوبر هاولتوئیوس، اوراایکن و گونه بومی مفیدپلت انجام شد. برای اینکار تعداد 1440 قله 20 سانتی از کلنهای فوق الذکر در زمینی به شماحت 65 متر مربع در سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت شد و ...

خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که « هر ‏نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون ‏جبران باقی نمی ماند.»با توجه به اهمیّت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم ،می بینیم ‏زمانی فرد زیاندیده از جرم متحمل خسارت مالی شده است به تبع آن جرم ،شخصیت روحی و ‏روانی او نیز آسیب می بیند .‏ این ضرر و خسارت ناشی از جرم، منحصر به‎ ‎ضررهای مادی و مالی نیست و انسان گاه در برابر ‏لطمات روحی نیزآسیب‌پذیر‎ ‎است. ...

پدیده زمین لغزش همانند زمین لرزه، سیل و آتشفشان از بلایای طبیعی مهم به شمار می‌رود که هر ساله رخداد آن در مناطق مستعد این پدیده، خسارات و صدمات قابل ملاحظه‌ای به بار می‌آورد. با توجه به اين نکته که زمين لغزش‌ها نسبت به ساير بلاياي طبيعي مثل سيل، آتشفشان، زلزله مديريت پذيرتر و قابل پيش‌بيني‌تر مي‌باشند لذا پهنه بندی خطر، خسارت و مدیریت زمین لغزش در حوضه آبخیز حائز اهمیت است. در این تحقیق کارآیی 3 مدل آماری: LNRF، رگرسیون چندمتغیره لجستیک (مدل های کمی) و AHP (نیمه کمی) در حوضه ...

در سال‌های اخیر بنا به نیازهای متفاوت، توجه بسیاری از پژوهشگران به ارزیابی لرزه‌ای و آسیب‌پذیری سازه‌ها، در حالت عادی یا پس از تجربه زلزله معطوف شده است. از آنجایی که تشخیص وضعیت سازه بعد از زلزله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توانایی تحمل و امکان ادامه سرویس‌دهی آن برای زلزله‌های بعدی از طریق برآورد میزان آسیب آن و توسط شاخص خسارت مشخص می‌شود. در این پژوهش به ارزیابی خسارت لرزه‌ای وارد بر سیستم‌های سازه‌ای بتن مسلح قبل و پس از بهسازی به وسیله FRP پرداخته می‌شود. برای این من ...

زمين‌لغزش يکي از خطرات طبيعي است که همه‌ساله خسارات جاني و مالي گسترده‌ای را به همراه دارد. لذا شناسایی مناطق حساس به زمین‌لغزش و اولویت‌بندی آنها جهت ارائه برنامه مدیریت خسارت، در مقياس آبخيز حائز اهمیت است. در این تحقیق کارآیی 3 مدل آماری: دومتغیره تراکم‌سطحی وزنی AHP (مدل نیمه کمی)، رگرسیون چندمتغیره گام‌به‌گام و رگرسیون چندمتغیره لجستیک (مدل‌های کمی) در حوزه آبخیز دوآب صمصامی مورد مقایسه قرار می گیرد تا براساس نقشه خطر زمین‌لغزش برتر، نقشه خسارت و برنامه مدیریتی مناسب ارا ...
نمایه ها:
خسارت | 
خطر | 
خطر | 
خسارت |