عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 270

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزیابی خسارت وارد بر سازه ها در جریان وقوع زلزله از اهمیت خاصی بین محققین برخوردار است. شاخص‌های خسارت زیادی در سالهای اخیر جهت تخمین خسارت وارد بر سازه تحت اثر زمین لرزه، توسعه یافته اند که اغلب از پارامترهای متفاوت برای ارزیابی خسارت سازه استفاده می‌کنند. از آنجا که اکثریت این اندیس‌ها با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی که بسیار وقت گیر و پیچیده هستند، تعیین می‌شوند، محاسبه آنها بسیار مشکل خواهد بود و کاربرد آنها به کارهای تحقیقاتی محدود می‌شوند. در سالهای اخیر تحلیل است ...

تعیین خسارت وارد بر سازه از مهمترین مقوله‌هایی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این رابطه با بررسی جنبه‌های مختلف رفتاری سازه شاخص‌های مختلفی ارائه شده است. ار آنجا که اکثریت این اندیس‌ها با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی که بسیار وقت گیر و پیچیده هستند، تعیین می‌شوند؛ محاسبه آنها بسیار مشکل خواهد بود و کاربرد آنها به کارهای تحقیقاتی محدود می‌شوند. در سالهای اخیر تحلیل بار افزون به عنوان یک ابزار قوی برای تحلیل غیر خطی سازه‌ها بخاطر سادگ ...

بیابانزایی خطر جدی برای بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران می‌باشد. مناسب‌ترین روش برای تعیین شدت خطر بیابانزایی، استفاده از مدل‌های تجربی است. در این تحقیق برای منطقه سبزوار ابتدا خطر بیابانزایی با 2 مدل ایرانی MICD و IMDPA ارزیابی و سپس با انتخاب مدل برتر، خسارت و برنامه مدیریتی خطر بیابانزایی تعیین گردید. برای این منظور، ابتدا نقشه واحدهای کاری (رخساره‌های ژئومورفولوژی) با استفاده از نقشه‌های شیب، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی، کاربری، تصاویر ماهوار ...

در سال‌های اخیر بنا به نیازهای متفاوت، توجه بسیاری از پژوهشگران به ارزیابی لرزه‌ای و آسیب‌پذیری سازه‌ها، در حالت عادی یا پس از تجربه زلزله معطوف شده است. از آنجایی که تشخیص وضعیت سازه بعد از زلزله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توانایی تحمل و امکان ادامه سرویس‌دهی آن برای زلزله‌های بعدی از طریق برآورد میزان آسیب آن و توسط شاخص خسارت مشخص می‌شود. در این پژوهش به ارزیابی خسارت لرزه‌ای وارد بر سیستم‌های سازه‌ای بتن مسلح قبل و پس از بهسازی به وسیله FRP پرداخته می‌شود. برای این من ...

زمین‌لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه‌ساله خسارات جانی و مالی گسترده‌ای را به همراه دارد. لذا شناسایی مناطق حساس به زمین‌لغزش و اولویت‌بندی آنها جهت ارائه برنامه مدیریت خسارت، در مقیاس آبخیز حائز اهمیت است. در این تحقیق کارآیی 3 مدل آماری: دومتغیره تراکم‌سطحی وزنی AHP (مدل نیمه کمی)، رگرسیون چندمتغیره گام‌به‌گام و رگرسیون چندمتغیره لجستیک (مدل‌های کمی) در حوضه آبخیز چهل‌چای مورد مقایسه قرار گرفت تا براساس نقشه خطر زمین‌لغزش مدل برتر، نقشه خسارت و برنامه مدیریتی مناسب ارائه ...

در تحقیق حاضر، سازه های بتن آرمه با قاب خمشی بر اساس کمینه کردن شاخص خسارت با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده اند . خسارت در یک عضو سازه‌ای فرآیندی است که در اثر بارگذاری بر روی آن ایجاد می‌شود و در صورتی که بارگذاری افزایش پیدا کند، این فرآیند نیز توسعه می یابد. خسارت وقتی در مورد یک عضو یا یک اتصال مطرح است به آن خسارت موضعی گفته می‌شود. ممکن است خسارت در یک طبقه از ساختمان مورد مطالعه باشد، بدیهی است این نوع خسارت ترکیبی از خسارت‌های موضعی اعضاء تشکیل دهنده آن طب ...

در حقوق کامن لا ،حقوق دانان انگلیسی پس از بحث در مورد مسئولیت وارد کننده زیان ،شیوه ها و روش هایی را مورد بحث قرار می دهند که خوانده دعوا می تواند با توسل به آن ها ،میزان خسارات قابل پرداخت را کاهش دهد ؛یکی از این روش ها یی که خوانده می تواند به عنوان دفاع از آن استفاده نماید و مسئولیت خود را کاهش دهد وظیفه زیان دیده به کاهش خسارت وارده به خود می باشد .وظیفه زیان دیده به کاستن از خسارت آن زمانی مطرح می گردد که ارکان مسئولیت خوانده نسبت به زیان ،ثابت شده و از این رو دفاعی اس ...

در مدل‌بندی خسارت‌های بیمه درمان، مخصوصاً زمانی که شامل خسارت‌های با مقادیر بالا باشد، توزیع‌هایی که به صورت مرسوم مورد استفاده قرار می‌گیرد پیش‌بینی‌های خوبی بر روی خسارت‌های پایین انجام می‌دهد درموردخسارت‌های بالا کاربرد خوبی ندارد. یکی شیوه جهت رفع این مشکل این است که فقط بررسی را روی خسارت‌های بالا انجام دهیم و آن‌ها را توسط تابع توزیع پارتو تعمیم یافته مدل‌بندی کنیم. که این نظریه توسط تئوری مقادیر کرانی، تأیید و بیان شده است. ولی با این روش اطلاعات مربوط به خسارتهای متو ...

میزان پتانسیل ایجاد خسارت بر سازه‌ها، یکی از مباحث پایه در مهندسی زلزله است. پارامترهای زلزله مانند حداکثر شتاب، طیف پاسخ الاستیک، اگرچه بسیار اهمیت دارند اما نمی‌توانند معیار قابل اطمینانی از پتانسیل خسارت‌آوری یک زلزله را ارائه دهند. یکی از راه‌های سنجش میزان خسارت یک سازه، استفاده از شاخص‌های خسارت می‌باشد. ترکیبی از تغییر شکل‌های زیاد سازه بیان می‌گردد که سبب ایجاد خسارت می‌شود و هم‌چنین میزان خسارتی که به‌دلیل تکرار بارگذاری چرخه‌ها ایجاد می‌شود. راه دیگری برای تخمین درج ...
نمایه ها:
خسارت | 
سازه | 
زلزله |