عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خراسان شمالی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی، در طول تاریخ، همواره مورد تهاجم اقوام مختلف قرار گرفته و به همین علت کم‌تر بنایی همراه با نقوش تزئینی آن باقی مانده‌است و ما ناچاریم به همین انگشت‌شمار اثر باقی‌مانده بپردازیم. به غیر از بناها که عرصه‌ی ابراز عشق و هنر مردمان این سرزمین است، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های آفرینش هنرمندان بومی، گلیم این استان است. از آن‌جا که تحقیقات مدوّن و موثری در زمینه‌ی جمع‌آوری نقوش منطقه، صورت نگرفته و در حال حاضر دچار فقر تصویری از با ...

در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به 180 بهره بردار کشاورز در سال زراعی 88-1387 و با بهره گیری از تابع تولید مرزی، کارایی فنی دو گروه از کشاورزان دریافت کننده وام و بدون وام در استان خراسان شمالی در عملکرد شهرستان های شیروان، فاروج و اسفراین نتایج این بررسی نشان می دهد که دریافت کنندگان وام، کارایی فنی بالاتری دارند و از منابع در دسترس خود به نحو کارآ استفاده کرده اند. در پایان نیز با توجه به نتایج مطالعه پیشنهادهایی ارائه شد است. ...

کوچ‌نشینان کرد خراسان‌شمالی که به دلیل زبان‌ گفتاری‌شان به کرمانج مشهورند،ضمن برخورداری از بیشترین آمار جمعیتی نسبت به بقیه قومیت‌های استان،حجم زیادی از تولید دست‌بافته‌ها را به خود اختصاص داده‌اند ولی تا کنون پژوهشی به‌طور مستقیم در این زمینه صورت نگرفته است. در این تحقیق طرح‌ها و نقوش اصیل مورد استفاده این اقوام و مفهوم نقوش به کار رفته در این بافته‌ها بررسی شده است.هدف کلیشناخت عوامل موثر بر شکل گیری انواع دست‌بافته‌های کوچ‌نشینان کرد خراسان شمالی از گذشته تا امروز واهداف ...

خراسان شمالی یکی از مناطقی است که از لحاظ تولید دستبافتهها، دارای سابقهای طولانی است. این دستبافتهها از آنجهت شایان توجه هستند که نقوشی متعلق به فرهنگهای مختلف که در طی سالیان به این منطقه مهاجرت کردهاند، در آنها بافته میشوند. این پژوهش بر آن است که به ریشهیابی برخی از این نقوش بپردازد و برای رسیدن به این هدف، ابتدا نقوش ترکمنی و کردی را که در این منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را شناسایی کرده و سپس جهت یافتن ریشهی آنها برای هر یک روش جداگانهای را در پیش میگیرد. به این ...

با توجه به رخنمون قابل ملاحظه سازندهای کارستی در شمال استان خراسان شمالی و هم‌چنین بارندگی نسبتاً زیاد منطقه (که عمدتاً به شکل برف است)، آب قابل ملاحظه‌اي در اين كارست‌ها جريان دارد. به منظور شناسایی خصوصیات مختلف آبخوان کارستی در نقاط مورد نظر (مانند عمق سطح آب زیرزمینی، کیفیت آب، واحدهای سنگی در اعماق مختلف، پارامترهای هیدرودینامیکی، توان آبدهی آبخوان کارستی و ...)، ضرورت دارد که چاههای اکتشافی در منطقه حفر شود. بنابراين، هدف از انجام اين تحقيق بررسی خصوصیات مختلف آبخوان کا ...

رگبار تگرگ هر ساله خساراتی را به بخش کشاورزی خراسان شمالی وارد می کند. در این مطالعه به مطالعه همدیدی و دینامیکیرگبار تگرگ در خراسان شمالی، مطالعه موردی رگبار تگرگ در شهر پیش قلعه در تا ریخ 1392.2.27 پرداخته شده است . محاسباتدینامیکی هلیسیتی، شاخص انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی، شاخص بازدارنده همرفت جهت مطالعه این پدیده انجام شده است. بیشینه مقدار هلیسیتی که همان میزان چرخش جریانات و توفان است طی روز وقوع تگرگ به (310m(2)S(-2 رسیده است که در طبقه بندی توفان های شدید می باشد. ن ...

در پژوهش پیش رو تلاش شد انعکاس اخبار توسعه در نشریات محلی استان خراسان شمالی بررسی شود لذا با تحلیل محتوای این شریات در دوره زمانی سال 1389 شمایی نسبی از نقاط قوت و ضعف موجود به دست آمد. همچنین پرداختن به اخبار توسعه و برجسته سازی آنها توسط نشریات هدف تحلیل و نتیجه گیری شد.به منظور اجرای تحقیق از نشریات مورد نظر نمونه گیری انجام و در مجموع 764 تیتر صفحه اول با استفاده از دستورالعمل کدگذاری در مورد 14 متغیر ثبت و تحلیل شد. اصلی ترین هدف این تحقیق عبارت است از "بررسی میزان توج ...

آن چه که در این رساله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت بررسی نابرابری های فضایی در قالب برنامه‌ریزی منطقه ای به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه متعادل منطقه ای می باشد. موضوع توجه به نابرابری فضایی و منطقه ای و شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن به عنوان یکی از پایه های برنامه ریزی منطقه ای جهت ایجاد تعادل در مناطق و کاهش نابرابری میان آنها در اولویت سیاست‌های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در کشور ما نیز که در بسیاری موارد از نابرابری های فضایی درون و بین منطقه ای ن ...

با مطالعه دقیق، کم هزینه و در حداقل زمان با روش سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای، سطح زیر کشت و نوع کشت در استان خراسان شمالی را تعیین کرده تا با یک جمع بندی کامل، اطلاعات مورد نیاز مدیران و برنامه ریزان را برای اختصاص و استفاده بهینه از آب در این منطقه فراهم آورده. ضمنا اطلاعات به دست آمده زمینه اطلاعاتی مناسبی برای برنامه ریزیهای آتی در امور مختلف خواهد بود ...