عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنوبرها درختان سريع الرشدي هستند كه مي توانند به عنوان نوارحفاظتي و بادشكن براي كنترل فرسايش مخصوصا در حاشيه رودخانه ها و توليد چوب مورد استفاده قرار مي گيرند. چوب صنوبر ها بخاطر كم نياز بودن آنها از نظر اكولوژيكي و امكان كاشت آنها در اغلب اقليمها ، بسيار سريع الرشد بودن، امكان كاشت انبوه آنها در كنار هم و همچنين ازدياد راحت توسط قلمه از اهميت ويژه اي برخوردارند. دوره بهره برداري صنوبر نسبتا كوتاه مي باشد (حدود 20 سال در شرايط سنتي كه بااستفاده از روشهاي جديد كاشت و انتخاب گ ...
نمایه ها:
صنوبر | 
صنوبر | 

در خراسان شمالي هنر موسیقی به چهارچوبی تعریف نشده اما دوام یافته رسیده است، که از سویی به سبب معنوی راه تکامل را پیموده و از سوی دیگر به لحاظ تکنیک های اجرایی در بخش‌های سازی و آوازی گونه ای ترکیب تکامل یافته پیدا کرده است که ناشی از همزیستی های مسالمت آمیز اقوام در کنار یکدیگر است ، مانند: اجرای آوازها و ترانه های کردی و ترکی توسط بخشی ها و یا قرار گرفتن دوزله کردی در کنار دایره ترکی و یا کمانچه کردی در کنار دهل دستی ، در این پژوهش کوشش شده تا آنچه که در زمان کنونی از فاصله ...

امروزه با توجه به پیشرفت و توسعه کشور ها ، سازمانها و موسسات کوچک و بزرگ افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزشی را برای مدیران و کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت است لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار با اهمیت است. ارزش ...

اکوتوریسم، به طور عمده بر منابع و جاذبه هایی استوار است که محیط طبیعی دراختیار گردشگر قرار می دهد که بهره‌گیری از آن هم به امکانات و شرایط مناسب نیاز دارد و هم مستلزم حفاظت از منابع طبیعی می باشد، این امر از طریق ارزیابی توان و ظرفیت محیط زیست طبیعی برای جذب گردشگران قابل تحقق است. تحقیق حاضر باهدف امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی وتدوین استراتژی های مناسب در جهت رونق وبهبود عملکرد مدیریت اکوتوریسم دراستان خراسان شمالی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا عوامل داخلی محیط(نقاط ضعف ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.