عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 924

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مناطق حفاظت شده اساساً برای حفظ تنوع زیستی دایر شده‌اند و زون‌بندی رویکردی است برای دستیابی به این هدف. زون بند ی فرایندی است که از طریق آن تعارضات مناطق تحت حفاظت کاهش یافته و صدمات وارد شده به مناطق به تاخیر افتاده و فرصت لازم را برای اتخاذ تدابیر لازم فراهم می-کند. منطقه حفاظت شده قرخود که برای این مطالعه حاضر انتخاب گردید با 43000 هکتار در استان خراسان شمالی واقع شده است. برای زون‌بندی این منطقه از روش آنالیز چندمعیاره (MCE) مبتنی بر فرایندتحلیل‌سلسله‌مراتبی (AHP) برای وز ...

باکتری (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری‌های متعددی روی محصولات زراعی و باغی می باشد یکی از مهمترین بیماری‌های ناشی از این باکتری شانکر، لکه برگی و نکروز پوست در درختان میوه هسته دار (هلو، شلیل، زردآلو، آلو و گیلاس) است. به منظور بررسی همسانی یا تنوع جدایه های عامل شانکر و لکه برگی باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، طی سال‌های 1386-1388 نمونه برداری از باغ‌های درختان میوه هسته دار واقع در مناطق مختلف استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان رضوی صورت گرفت. عل ...

صنوبرها درختان سريع الرشدي هستند كه مي توانند به عنوان نوارحفاظتي و بادشكن براي كنترل فرسايش مخصوصا در حاشيه رودخانه ها و توليد چوب مورد استفاده قرار مي گيرند. چوب صنوبر ها بخاطر كم نياز بودن آنها از نظر اكولوژيكي و امكان كاشت آنها در اغلب اقليمها ، بسيار سريع الرشد بودن، امكان كاشت انبوه آنها در كنار هم و همچنين ازدياد راحت توسط قلمه از اهميت ويژه اي برخوردارند. دوره بهره برداري صنوبر نسبتا كوتاه مي باشد (حدود 20 سال در شرايط سنتي كه بااستفاده از روشهاي جديد كاشت و انتخاب گ ...
نمایه ها:
صنوبر | 
صنوبر | 

هوشمند سازي مدارس در خراسان شمالي ...

این طرح به بررسی رفتار سیاسی و انتخاباتی اقوام مختلف ساکن در استان خراسان شمالی می پردازد. تلاش بر آن است تا با شناسایی وضعیت های حاکم بر این اقوام، نوع رفتار سیاسی و انتخاباتی آنها در انتخابات اخیر مجلس و شورای اسلامی شهر شناسایی و زمینه های مدیریت تنوع قومی در این حوزه فراهم گردد. ...

سیب‌زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب‌زمینی یکیازویروس‌هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب‌زمینی محسوب می-شود. در برنامه‌های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری‌های ویروسی سیب‌زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن‌ها در مناطق کشت کشور از مهم‌ترین پیش نیازها محسوب می‌شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد‌های این ویروس در استان خراسان شمالی در تابستان سال 1391 تعداد 130 نمونه از برگ‌های ...

آبخوان شوقان یکی از زیرحوضههای کویر مرکزی واقع در استان خراسان شمالی میباشد. این حوضه بر اساس آخرین آماربرداری صورت گرفته دارای ١۴١ دهانه چشمه بوده که اکثریت آنها نیز کارستیمیباشند. در این تحقیق با توجه به آنالیز کیفی ١٠۶ چشمه مربوط به سال ١٣٨٨ موجود در دفتر مطالعات پایه شرکت سهامی آب منطقهای خراسان شمالی وضعیت کیفی این چشمهها بررسیشده است. بیش از ٩٠ درصد این چشمهها تیپ بیکربناته کلسیک و منیزیک دارند که دلیلی بر تخیلهاین چشمهها از سازندهای آهکی میباشند. میانگین هدایت الکتریکی ...

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه‌ی ورزش همگانی استان خراسان شمالی بر اساس مدل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحبنظران ورزش همگانی در استان خراسان شمالی بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات ، اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها، روسا و معاونین هیأت‌های ورزش همگانی ، و مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان شمالی انتخاب شدند. (n:53) ابزار پژوهش محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس ...

خشکسالی به عنوان پدیده ای خزنده شناخته شده است و بررسی علمی پدیده خشکسالی به منظور برنامه ریزی ومدیریت منابع آب ضروری می باشد. تحقیق حاضر برای پایش و پهنه بندی خشکسالی های هواشناسی در استانخراسان شمالی با استفاده از دو شاخص خشکسالی هواشناسی دهک و شاخص بارندگی استاندارد شده می باشد.برای این منظور از داده های آماری بارندگی ماهانه 17 ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی استان خراسان شمالی بادوره آماری 22 ساله استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش نسبت ها بازسازی آمار ایستگاه ها ا ...