عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 354

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه تاکنون تحقیقی در رابطه با معرفی مطبوعات خراسان(چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی) در شکل یک گزارش کامل بعمل نیامده است احساس این خلاء بخوبی محسوس بود بر آن شدیم تا ضمن معرفی کلیه مطبوعات استان پهناور خراسان در یک گزارش دست به تحقیق در جهت شناخت و معرفی هر چه بهتر آنها بزنیم. نقش روزافزون ارتباطات جمعی در زندگی اجتماعی معاصر برای بررسی محتوای پیام‌های ارتباطی، اهمیت و اعتباری خاص پدیده آورده است بطوریکه تجزیه و تحلیل محتوای ارتباطات اکنون از روش‌های مهم تحقیق در علوم ...

بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی خراسان در دوره فتحعلی شاه قاجار موضوع اصلی این رساله است . خراسان به عنوان شرقی ترین ایالت ایران همواره نقش مهمی در تاریخ سیاسی کشور داشته، این منطقه قبل از غلبه قاجاریه تحت حاکمیت جانشینان نادر بود. تا این زمان به صورت یک حکومت محلی در این منطقه حکومت می کردند. شاهرخ افشار تا سال 210 ه ق بر خراسان حکومت کرد. در همان سال به دست آقا محمد خان از حکومت برکنار شد. با قتل نادر میرزا پسر شاهرخ، در سال 218 ه ق به دست فتحعلی شاه قاجار، بخش اعظم خراسان به ...

استان خراسان با موقعیت و شرایط جغرافیایی و انسانی خاص خود در زمینه تولید و صدور فرش دستباف وضعیت ویژه ای دارد به‌طوری‌که در سال 1375 بیشترین تولید فرش دستباف متعلق به استان خراسان با تولید 2/1 میلیون متر مربع بوده است . با توجه به علاقه محقق در مورد صادرات فرش دستباف و همچنین آشنایی نسبی با استان خراسان بررسی موانع و مشکلات صادرات فرش دستباف استان خراسان به عنوان موضوع تحقیق انتخاب گردید . به منظور ارتقاء کیفیت و بهره وری فرش دستباف ایران عوامل تاثیر گذار مانند مهارت نیروی ...

سابقه تشیع در خراسان به قرون نخست هجری بر می گردد. ورود امام رضا (ع) به خراسان، از مهم ترین عوامل گسترش تشیع در این خطه محسوب می شود. بعد از شهادت امام، عالمان بسیاری از مناطق مختلف جهان اسلام به مشهد طوس مهاجرت کرده و در جوار مرقد حضرت، به بحث و فحص پیرامون مباحث شیعی پرداختند که از جمله نتایج آن، ظهور عالمان و دانشمندان برجسته ای نظیر طبرسی و طوسی بود که تاکنون تألیفات ثمربخش آن ها راهگشای مطالعات شیعی بوده است. از دیگر آثار حضور امام رضا(ع) در خراسان، مهاجرت سادات (علویان ...

برای بررسی راندمان کوچ عشایر سیستان به جنوب خراسان سه گله انتخاب گردید که قبل و بعد از کوچ مورد وزن‌کشی قرار گرفتند. انتخاب دام براساس نسبت ترکیب در گله بوده و دامهائیکه وزن‌کشی شدند از نوع میش شیرده، سایر میش (میش قصر، بره یکساله ، دوساله) قوچ ، بز شیرده، سایر بز (بزقصر، بزغاله یکساله و دوساله) بز تخمی، بره شیرخوار و بزعاله شیرخوار بوده است . طویل‌ترین طول مسیر کوچ به حدود 500 کیلومتر میرسد و نمونه از گله‌ها با پای پیاده و یک نمونه با کامیون به ییلاق حرکت داده شدند. مدت استق ...

در این طرح مراکز علمی خراسان در قرون میانه مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته‌اند. مراکز مورد عبارتند از: مدارس علمیه (دارالعلمها)، کتابخانه‌ها، بیمارستانها، رصدخانه‌ها، آزمایشگاهها و سایر مراکز پژوهشی خراسان در قرون میانه. ...
نمایه ها:

این پژوهش در صدد پاسخگویی به چگونگی مراودات و ارتباطات اعراب مقیم خراسان و بومیان آن ایالت می‌باشد.در واقع بررسی و تحلیل چگونگی استقرار قبایل عرب در خراسان و روابط اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی آنان با بومیان و جایگاه هرکدام از این دو گروه در اداره آن ایالت از اهداف این پژوهش به شمار می‌رود.برای حصول به اهداف پژوهشی، تحقیق در این رساله به روش توصیفی و تحلیلی با تکیه بر منابع اصیل تاریخی صورت گرفته‌است.بدیهی است از نقطه‌نظرات تحقیقات جدید نیز دراین‌باره سودجسته شده‌است. ارتباط بوم ...

خراسان آن روزگار شامل بخشهایی از افغانستان و ماوراء‌النهر بوده است که در سایه توسعه‌طلبی‌های نظامی نادر تا مرز هند و ترکستان گسترش یافت. نادر، پایتخت را از اصفهان که یادگار طرفداران صفوی بود به خرسان انتقال داد. نادر با استفاده از موقعیت ژئوپولتیک خراسان توانست بر اهداف سیاسی خود دست یابد. مشهد مرکز سیاسی دولت وی و دژ کلات، حصاری طبیعی در مواقع بحرانی گشت. ارتش او متکی بر نیروی رزمی قومیت‌های گوناگون بویژه عشایر خراسان بود. این رساله از یک مقدمه و سه فصل و یک نتیجه شکل یافته ...

هدف : تهیه فرهنگ‌پیشه‌های قدیمی جنوب خراسان که در حال نابودی است و به دست دادن فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به هر پیشه. ...