عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آن جا که امروزه هتل‌ها به‌عنوان یکی از عناصر رو به رشد برای توسعه مقاصد گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرند و صاحبان کسب و کارهای مرتبط با هتل نقش پررنگ‌تری می‌توانند به طور عمومی در راستای جذب بیشتر گردشگر به کشور یا منطقه و یا به طور خاص در راستای افزایش مشتریان خود بازی کنند. لذا هدف این مطالعه با توجه به اهمیت خوشه های استراتژیک در بخش خدمات، ارایه خوشه بندی از کیفیت خدمات در این حوزه است. استراتژی‌های کارکنان پاسخ‌گو وشایسته، سطح دلسوزی کارکنان، ظاهر، قابلیت اطمینان، ک ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری زاهدان در نظر گرفته شده است. همانطور که می دانیم شهرداری یکی از سازمان هایی است که در صورت بروز هر گونه مشکل، با نارضایتی مردم مواجه می شود. لذا افزایش سلامت روانی کارکنان تاثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت سطح خدمات به شهروندان منجر خواهد داشت. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. نمونه این تحقیق 192 نفر از کارکنان بخش اداری شهرداری زاهدان بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی ...

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری به یکی از مهمترین موضوعات اساسی و اهداف سازمانی در مدیریت خدمات تبدیل شده است. از طرف دیگر هویت سازمانی یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمانی و عامل مهم در رابطه کارکنان با سازمان است زیرا علائق و رفتارهای فردی را با علائق و رفتارهای سازمانی همسو می سازد. بنابراین هویت سازمانی باعث پیاده سازی موفق تر مدیریت ارتباط با مشتری خواهد شد. ...

امروزه از نيروي انساني به عنوان يكي از مهمترين منابع سازماني ياد مي شود. كه در برخورد با چالش هاي محيطي و كسب مزيت رقابتي نقش منحصر به فردي را بازي مي كند. يكي از راه كارهاي مديران جهت حفظ اين منبع سازماني، ايجاد رضايت شغلي و جلوگيري از نارضايتي است. لذا در پژوهش حاضر به بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي كاركنان بر اساس مدل شاخص توصيفي شغل (JDI)پرداخته شده است. هدف اصلي پژوهش، پاسخ به اين سؤال است كه عوامل مرتبط با رضايت شغلي شاغلان در شركت ملي نفت ايران- صندوقهاي بازنشستگي، پ ...

هدف تحقیق حاضر بررسي رابطه بين سبك رهبري خدمتگزار و تمايل به توانمند سازي كاركنان در ميان مديران مي باشد. ابزار بکار رفته در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جهت انجام تحقیق، شركت نفت ايرانول به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. بعد از انتخاب جامعه آماری، تعداد 100 نفر از كاركنان و 50 نفر از مديران شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. در اين تحقيق جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، T تك نمونه اي و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق ...

سازمان‌های دریایی در دو بخش بندری و دریایی فعالیت داشته که هر دو بخش دارای پرسنل شاغل در دریا و خشکی می‌باشند. از آنجایی که ممکن است نیازهای این دو بخش از کارکنان متفاوت باشد، لازم است تا در این زمینه تحقیق شود تا اینکه بتوان برای هر کدام از کارکنان بخش خشکی و کارکنان بخش دریایی، بر اساس نیازهایشان برنامه‌ریزی کرد. در این تحقیق قصد بر مقایسه‌ی سلسله مراتب نیازهای کارکنان سازمان-های دریایی در دو بخش خشکی و دریا و مقایسه آنان با یکدیگر می‌باشد. از آنجایی که اداره کل بنادر و دری ...