عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف از این تحقیق، تعیین شاخص های سنجش رضایت مشتری از واحد پشتیبانی فنی مشتریان شرکت فولاد مبارکه، نظر سنجی از مشتری بر پایه شاخص های تعیین شده، محاسبه شاخص های تعیین شده و تعیین میزان رضایت مشتریان شرکت فولاد مبارکه از واحد پشتیبانی فنی مشتریان شرکت فولاد مبارکه می باشد. در شروع پروژه و در راستای تحقق اهداف پروژه، واحد پشتیبانی فنی شرکت فولاد مبارکه اقدام به تعیین گروه، سطوح و طبقه بندی مشتریان نمود. مشتریان بر اساس تناژ خرید، کیفیت محصول خریداری و حساسیت های کاری به ...