عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: با توجه به توسعه روزافزون و سریع فناوری‌های اطلاعاتی و تحول‌های ایجاد شده در نیازها و انتظارات کاربران و در فرایند خدمت رسانی به آنان، بهره گیری از خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه ها ضروری می باشد. هدف این پژوهش شناخت توانایی‌های کتابداران و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز برای ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد و پی بردن به کاستی‌های مربوطه برای راه‌اندازی این خدمات می-باشد. روش و ابزار و جامعه پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام ...

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش شبکه ها به ویژه اینترنت بر خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها تأثیر گذاشته اند. این فناوری ها نه تنها ارتباطات جهانی را دچار تغییر نموده بلکه در وظایف اساسی کتابخانه ها و کتابداران نیز موجب تغییراتی شده است،یکی از این تغییرات در زمینه خدمات مرجع، ضرورت ارایه خدمات مرجع الکترونیک می باشد که این امکان را برای مراجعان کتابخانه فراهم می آورد که بتوانند بدون مراجعه حضوری به بخش مرجع کتابخانه و از طریق امکانات شبکه ای به اطلاعات مورد نیاز خود دست ...

هدف پژوهش حاضر امکان سنجی فنی و منابع نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مرجع الکترونیکی متمرکز در کتابخانه های دانشگاه الزهرا (س) می باشد. همچنین در این پژوهش سعی می شود ضمن شناخت وضعیت فعلی خدمات مرجع، نگرش کارکنان نسبت به کاربرد روشهای خدمات مرجع الکترونیکی در این کتابخانه ها و مزایا و موانع ارائه آن نیز توصیف گردد. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و سیاهه وارسی می باشد. جامعه پژوهش 42 نفر از مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاه الزهرا (س) می باشند. یافته ه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت ارائه خدمات مرجع الکترونیکی، تعیین انواع و روش های ارائه آنها با اولویت بیشتر در کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد انجام شده است و امکان ارائه این خدمات از نظر نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، بودجه مورد نیاز و نیز زمان لازم برای محقق شدن آنها بررسی شده است. جامعه پژوهش در مرحله نیازسنجی دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی می باشند مشروط بر آن که یکی از اعضای فعال کتابخانه باشند و در مرحله امکان سنجی کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد مورد مطالعه می باشد. ب ...

مقدمه و هدف: خدمات مرجع به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های کتابخانه به کاربران در دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی و رفع نیازهایشان کمک می‌کند. فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان را برای مراجعان کتابخانه فراهم می‌آورد که بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق امکانات شبکه‌ای به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند. در این پژوهش به امکان-سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام پرداخته شده است. روش اجرای پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است ...

هدف از پژوهش حاضر سنجش میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاهی ایران برای ارائه خدمات عمومی الکترونیکی است. جامعه پژوهش، کتابخانه های دائشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روش سرشماری و نیز کتابخانه‌های دانشگاه های آزاد در مراکز استانها است که به روش نمونه گیری هدفدار مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش تحلیلی- کاربردی به روش پیمایشی و با استفاده از چهار نوع پرسشنامه محقق ساخته به بررسی میزان آمادگی کتابخانه های مذکور پرداخته است ...

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی محتوایی برای خدمات مرجع مجازی در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران بر اساس بررسی عناصر و ویژگی‌های محتوایی خدمات مرجع مجازی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های پارلمانی و مجالس قانونگذاری جهان و نظرات کتابداران و کاربران انجام شده است. در بخش نخست پژوهش برای شناسایی عناصر و ویژگی‌های مهم خدمات مرجع مجازی ارائه شده در وب‌سایت‌های کتابخانه پارلمانی و مجالس قانونگذاری و تهیه یک سیاهه وارسی بر مبنای آنها ،از روش تحلیل محتوا، و در بخش دوم ا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی ضرورت ایجاد خدمات مرجع مجازی کودک و نوجوان در پایگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از دیدگاه کاربران کودک و نوجوان عضو این کتابخانه و ارائه پیشنهادات مناسب می‌باشد. جامعه پژوهش حاضر اعضای پایگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان هستند که تعداد 100 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شفاهی محقق ساخته‌ای است. برطبق یافته‌های پژوهش کاربران با سایت‌های مربوط به کودک و نو ...

چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر نوع و میزان استفاده از منابع الکترونیکی از نگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز می‌باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور در سال تحصیلی 92-1391 هستند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و همچنین روش تحلیل عوامل تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. ب ...