عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابخانه ها در راستای پاسخگویی به پرسش کاربران از شیوه های مختلفی استفاده کرده اند و سیر پیشرفت آن ها به سوی یافتن راه های بهتر پاسخگو یی همچنان ادامه دارد. در این میان بخش مرجع کتابخانه ها نیز در معرض تغییر و تحول بوده اند. تغییر و تحول در بخش مرجع کتابخانه ها به مقدار زیادی در نتیجه رشد و پیشرفت فناوری های ارتباطی و گسترش شبکه ها بوده است. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بخش مرجع باعث ایجاد نوع دیگری از خدمات مرجع گردیده که از لحاظ ماهوی به دنبال تکمیل خدمات مرجع به شکل ...

ماشینی شدن برای کتابخانه‌های دانشگاهی مسئله جدیدی نیست. در پایان دهه 1980، در واقع تمام این کتابخانه‌ها برگه‌دان جستجوی پیوسته، پایگاه‌های سی‌دی‌رام، و جستجوی پیوسته منابع را دارا بودند. کتابخانه‌های دانشگاهی طرح‌های ماشینی شدن را به طور جدی از دهه 1970 پی‌گیری نمودند. اما فقط در یک دهه، از سال 1991 تاکنون، تمرکز تغییرات در خدمات ارجاعی دانشگاهی قابل توجه و عمیق بوده است. بیشتر این تغییرات با پیشرفت سریع اینترنت ارتباط داشته است. در سال 1991، شبکه‌ای وجود نداشت، مجلات الکترون ...

ایجاد کتابخانه های دیجیتالی به نظر اجتناب ناپذیر می رسد ، به ویژه اگر فن آوری قادر باشد هزینه فرآیند انتقال از کتابخانه های سنتی به کتابخانه های دیجیتالی را روز به روز کاهش دهد . در این جریان ، بخش مرجع از جمله بخش هایی است که برای ارائه خدمات از راه دور به استفاده کنندگان ، فن آوری های نوین را به خدمت گرفته و این خود منجر به ایجاد خدمات دیجیتالی و خدمات هوشمند شده است . مقاله حاضر پس از مروری بر خدمات مرجع و فرایند مرجع ، خدمات مرجع از راه دور را در کتابخانه های دانشگاهی م ...

«مرجع مجازی» که همان خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی است، یکی از اصطلاحات رایج و جدید در حرفه کتابداری و اطلاع رسانی است. فرآیند مرجع از طریق پست الکترونیکی معمولاً مرکب از سه پیغام است: بیان مسئله توسط مراجعه کننده، تلخیص به وسیله واسطه و تایید توسط مراجعه کننده. این مقاله نظری اجمالی بر آخرین ارزیابی خدمات مرجع پست الکترونیکی در کتابخانه گلمان دانشگاه جرج واشنگتن دارد و سپس نتایج بازنگری خدمات یاد شده را مشخص می کند و به تاثیر این تغییرات می پردازد. ...

کتابخانه های مجازی برای بسیاری از کاربران این امکان را فراهم آورده است تا از طریق رایانه های رومیزی خود و بدون توجه به محل ذخیره اطلاعات، به حجم وسیعی از منابع اطلاعاتی دست یابند. این گونه کتابخانه ها زمانی که از وجود چنین کاربران دور دستی که رشدی روز افزون دارند، اطلاع می یابند،سعی دارندبا فراهم آوری خدمات مرجع مناسب انتظارات و احتیاجات روزمره آنها را بر آورده سازند. ...

پژوهش حاضر به تعيين راه‌هاي افزايش دانش و مهارت کتابداران در ارائه خدمات مرجع از ديدگاه کارکنان بر ابزار پيشرفته اطلاع‌يابي است. روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي- پيمايشي بود. جامعه پژوهش شامل مديران و کتابداران شاغل در دانشگاه‌هاي مذکور در سال تحصيلي 1391- 1390 بود که بالغ بر ۱00 نفر است. به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه‌گيري کوکران بهره‌جويي شد و تعداد 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي متناسب باحجم مي‌باشد. همچنين ابزار گردآوري دا ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی محتوای دروس مرجع برنامه آموزشی رشته‌ی علم اطلاعات و دانش-شناسی با مهارت‌های مورد نیاز کتابداران مرجع از نظر استادان، دانشجویان و کتابداران شاغل است که این مهارت‌ها در قالب هفت محور: آشنایی با مبانی نظری مرجع، آگاهی کتابدار مرجع از منابع مرجع، آگاهی کتابدار مرجع از مسئولیت‌های خود، آگاهی کتابدار مرجع از خدمات مرجع، اطلاعاتی و الکترونیکی، آینده‌ی مرجع و کتابدار مرجع، آگاهی کتابدار مرجع از میز مرجع دیجیتال، آشنایی کتابدار مرجع با نقش آ ...

مرجع مجازی در کتابخانه‌های عمومی پروژه اي است كه به روش مطالعه كتابخانه‌اي انجام شده است. هدف آن گردآوري داده‌هايي حول محور مسائل زير است: - مقدمه - خدمات مرجع - سیر تحول خدمات مرجع - مرجع دیجیتالی - توسعه خدمات مرجع دیجیتالی - تعریف مرجع دیجیتالی/مجازی - تاریخچه مرجع دیجیتالی - فرایند میز مرجع دیجیتالی - خدمات مرجع دیجیتالی - استانداردها و رهنمودهای ارائه خدمات مرجع دیجیتالی - رهنمودهای پياده‌سازي و ارائه خدمات مرجع دیجیتالی - ارائه مدل خدمات مرجع دیجیتالی برای کتابخانه های ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.