عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 352

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای موفقیت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش باید به کیفیت ارائه خدمات توجه کافی مبذول شود . یکی از ارکان اصلی مدیریت کنترل کیفیت، سنجش میزان رضایت مندی جامعه‌گیرنده با توجه به نظرات مشتریان می باشد . هدف این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی خدمت گیرنده عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه می باشد . پژوهش به روش توصیفی با استفاده از مصاحبه حضوری با مراجعه به درب منازل بود که با انتخاب 600 نفر مراجعه کننده وبا استفادع از پرسشنامه از قبل طراحی شده ای که تعدادی سوال ...
  
از چالش‌های مهم مدیریتی در اسکان اضطراری و موقت پس از زمین‌لرزه تأمین خدمات بهداشتی برای آسیب‌دیدگان به خصوص سرویس‌های بهداشتی و مدیریت فاضلاب‌ها می‌باشد. از آنجا که تأمین اسکان دائم پس از سانحه ممکن است چند سالی به طول انجامد و اختلال در مسائل بهداشتی باعث رواج بیماری‌های اپیدمیک می‌شود، فراهم نمودن خدمات مزبور حائز اهمیت است. بعنوان مثال می‌توان به مسائل مربوط به جایگذاری سرویس‌های بهداشتی و عدم رعایت استانداردهای اجرایی برای آنها و اختلالات سیستم فاضلاب اشاره کرد. برطرف کر ...
 
به موجب این طرح درنظر است بطور آزمایشی خدمات بهداشت روانی را در ادغام با خدمات بهداشتی اولیه به مردم کرج (ناحیه هشتگرد)ارائه داد.ابتدا بهورزان بهداشتیاران و پزشکان روستائی را با آموزش بهداشت روانی آشنا نموده سپس نگرش آنان را در مورد آموزش داده شده سنجیده نتیجه گیری این مقایسه ضرورت تلفیق بهداشت روانی را در خدمات بهداشتی اولیه د رجهت بیماریابی و ارائه خدمات بهداشتی آسان تر می نماید. ...

این طرح با بررسی فعالیتهای خانه بهداشت کارگری بر سالمسازی محیط کار و سلامت کارگران و خانواده آنها به ارزیابی خدمات خانه‌های بهداشت کارگری در سراسر کشور می‌پردازد و به نتایجی همچون تعیین میزان عوامل زیان‌آور محیط کار، میزان آگاهیهای کارگران و کارفرمایان در ارتباط با مسایل بهداشتی و چگونگی جلب مشارکت افراد در فعالیتهای بهداشتی دست‌یافته است . ...
 
بررسی حاضر در مورد رضایت 258 بیمار از خدمات بیمارستانی ارائه شده بخشهای جراحی بیمارستانهای آموزشی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در ماههای مهر و آبان 1374 صورت گرفته است. بخشهای جراحی مورد مطالعه دو بیمارستان شامل: جراحی عمومی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولژی، جراحی زنان و کلینیک ویژه است. هر دو بیمارستان بالغ بر 168000 متر مربع زیربنا داشته و از بیمارستانهای مهم استان خراسان محسوب می شوند. در این مطالعه متغیرهای سن، جنس، شغل، سواد، محل سکونت، مدت بستری، وجود همراه، تأمین د ...