عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 123

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرکتها برای تعیین قیمت محصولات خود،با عوامل مختلفی در ارتباط هستند،این عوامل برای هر صنعتی متفاوت هستند،و برای هر شرکتی در همان صنعت نیز دارای درجه اهمیت متفاوتی می باشند.با شناخت از این عوامل و تعیین مهم ترین آنها می توان استراتژی مناسب با این عوامل را برای سازمانها پیشنهاد نمود.شرکت هایی در زمینه قیمت گذاری موفق تر از رقبای خود عمل می کنند،که این عوامل را شناسایی و بر مبنای تغیيرات آنها،استراتژی مناسب را اتخاذ نمایند. موضوع این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژ ...

نیاز اجتناب ناپذیر هر شخص به کالاها و خدمات دیگران، در جوامع امروزی گروهی به نام "مصرف کننده" را در مقابل گروهی دیگر به نام "تولید کننده" و "عرضه‌کننده" قرارداده است. اهمیت و حساسیت برآورده شدن نیازهای مصرف‌کننده به دلیل این‌که با "رفاه عمومی" پیوندی ناگسستنی دارد، به حدی است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع هر نوع کالا و خدمات ضروری برای یک زندگی معقول، می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش کشاند و زیان‌های مادی و معنوی زیادی را متوجه انبوهی از مردم نماید. اگر در جامعه صنعت ...

از جمله خدمات مهم قابل ارائه در دفاتر ICT روستایی ، خدمات بانکی است که پست بانک ایران با بهره گیری از الگوی سایر کشورهای جهان و نیز بهره گیری از بانکداری الکترونیک اقدام به ارائه خدمات بانکی در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان " دفاتر خدمات بانکی" در روستا های کشور نموده است و برای نخستین بار طی هشت دهه فعالیت بانکداری در کشور ، ما شاهد حضور یک بانک و ارائه خدمات بانکی در اکثر روستاهای کشور هستیم. هدف این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دفاتر ICT روستایی در ارائه خ ...

هدف همه موسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان می باشد. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و بویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می‌کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می‌شود. به طور کلی بانک‌هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، ‌بازار جدایی ‌دارند،‌ چرا که سطح بهتر کیفیت ‌خدمات با درآمد بیشتر، نگهداری بیشتر مشتریان و سهم از بازار بیشتر مرتبط است. آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت خدمت و تلاش برای دستیا ...

امروزه سازمانهایی در عرصه رقابت موفق تر خواهند بود که برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان گوی سبقت را از رقبای خود بربایند . به تعبیر دیگر فلسفه جدید مدیریت کیفیت یعنی کیفیت از دیدگاه مشتری ، مرکز توجه به مشتریان بوده و از دید مشتریان به مسائل نگاه میشوند . به همین دلیل هر روز تکنیک های مدیریتی جدیدی در راستای ارتقا و بهبود کیفیت خدمات با دیدگاه مشتری محوری به روی کار می آیند . بانک ها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در جوامع امروز نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب و متناسب با ...

شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان‌ها موجب شدهآنهابتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان و ارتقای خدمات گام بردارند. هدف از انجام پژوهش بررسی وضعیت کیفیت خدمات اتوماتیک در بانک سامان است. در این پژوهش برای سنجش کیفیت خدمات بانکی اتوماتیک از ابزاری که توسط آل هاوری، وارد و هارتلی ارائه شد و برای سنجش وفاداری، تصویرذهنی و آگاهی مشتری از ابزاری که توسط کایامان، آرسلی و کیم ارائه شد، با توجه به شرایط بومی و خصوصیات بانکداری در ایران استفاده شده ا ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تصویر ذهنی مشتریان بر قصد استفاده انان از خدمات بانک سپه و اولویت بندی بین ابعاد تصویر ذهنی تاثیر گذار بر قصد استفاده از خدمات بانک سپه میباشد. ابعاد تصویر ذهنی در این تحقیق شامل : ارائه خدمات ،میزان دسترسی به خدمات ، موقعیت مکانی و کارکنان میباشد که ازطریق متغیر رضایت بر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانک سپه تاثیر میگذارد .روش تحقیق به کار گرفته در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. داده ها از طریق توزیع 400 پرسشنامه که بین مش ...

یکی از عوامل محیطی اثر گذار بر سازمانها مشتریان آن هستند، صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت سازمانها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب نظر مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند. مهم ترین مساله در بانکداری جلب رضایت مشتریان است و اگر این رضایت تداوم داشته باشد رسیدن سازمان به اهداف و آرمانهای خودکه همانا سودآوری، درآمد زایی وبردن گوی سبقت از رقبا می باشد، حاصل خواهد آمد.بنابراین، آنچه در این پژوهش اه ...

درجریان خصوصی شدن بانکداری ،بانکهابرای موفقیت در محیط رقابتی نیاز بیشتری به تأمین رضایت مشتری پیدا کرده اند،چرا که کسب سود ومنابع مالی توسط این موسسات وابسته به میزان مشتری مداری آنهاست وبرای تأمین آن نیازبیشتری جهت توسعه خدمات خود احساس می کنند، تا ضمن حفظ توان رقابتی خود قادر به افزایش سودآوری باشند. هدف ازانجام این تحقیق بررسی وتعیین میزان اثربخشی عواملی چون (رقابت ،مشتری مداری وکسب سود بیشتر)برتوسعه انواع خدمات بانکی می باشد. بخش نظری این تحقیق به روش کتابخانه ای وبخش ...