عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از شرکت‌های بیمه در جهان و به خصوص در کشور‌های توسعه یافته اهمیت بیمه الکترونیکی را برای بقای کسب و کار خود درک نموده و سعی در فراهم نمودن محیطی برای پذیرش گسترده و موفقیت بیمه الکترونیکی در بلند مدت را دارند. علی رغم سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات از طریق ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی در شرکت‌های بیمه، توانایی محدودی در توضیح این که چگونه و تا چه حدی آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی تأثیر می‌گذارد، وجود دارد. از این رو این پژوهش به بررسی عوامل آمادگی سازمانی ...

توسعه‌ی شگفت‌انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. امروزه خدمات الکترونیکی نظیر تلفن‌بانک، وب‌سایت، خودپرداز و ... به سرعت جایگزین مراجعه‌ی حضوری مشتریان به بانک شده و خود فصل جدیدی را از رقابت را بین مشتریان این بانک‌ها گشوده است. در این عرصه‌، ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مزیت رقابتی این مراکز به شمار می‌رود. این پژوهش، به منظور ارزیابی و بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی شعب بانک ...

با رشد سریع اینترنت و جهانی شدن بازارها، شرکت ها اطلاعات جدید و فناوریهای ارتباطی را درعملکرد و فعالیت های خود ، نه تنها برای حمایت از فعالیت های سنتی، بلکه به منظور حمایت ازفعالیت هایی که ناشی از فرصت های جدید و به طور عمده از اینترنت میباشند، پذیرفته و به کارگرفتند. در میان این فرصت ها تجارت الکترونیکی و کسب و کارالکترونیکی برجسته میباشد زیرا شرکت ها را قادر می سازند تا به بازار جهانی با هزینه عملیاتی پایین دسترسی یافته و اطلاعات دقیقی را ارائه نمایند و برای مشتریان خدمات ...

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، "بررسی و امکان‌سنجی ارایه خدمات الکترونیکی به مودیان سازمان امور مالیاتی در شهر تهران" بود. جامعه آماری آن‌را کارشناسان و مدیران اجرایی و کارمندان سازمان امور مالیاتی شهر تهران تشکیل می‌دادند (7034 N=) که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 136 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای‌ بود که شامل بخش‌های ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای، امکان ارایه خدمات الکترونیکی مالیاتی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی موثر در زمینه ارایه خدمات الکترونیک ...

هم زمان با رشد تکنولوژی ها، کتابخانه ها تلاش کرده اند خود را با این پیشرفت ها همگام بسازند و با تغییر خدمات از شکل سنتی به صورت الکترونیکی، نیازهای مراجعین خود را با سیاست هایی که مربوط به فن آوری های جدید می شود، منطبق سازند و از مزایای تکنولوژی اطلاعات بهره مند شوند. این پژوهش درصدد است وضعیت و میزان استفاده از خدمات الکترونیکی رادر کتابخانه های مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. روش پژوهش پیمایش توصیفی است و برای گردآوری داده ه ...

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی خدمات الکترونیکی وبسایتهای صنعت فولاد ایران با تأکید بر خدمات کتابخانه دیجیتالی و از نوع توصیفی بوده است. جامعه پژوهش را 82 وب سایت فعال در زمینه صنعت فولاد ایران تشکیل داد که با استفاده از درگاه خدمات الکترونیکی ایران، پارس‌ایندکس و گوگل به دست آمدند، برای جمع آوری داده های پژوهش، از چکلیست محقق ساخته که با الهام از شاخصهای مورد استفاده توسط شورای عالی اطلاعرسانی کشور (1389)، تهیه شده بود، استفاده شد. آلفای کرونباخ برای شاخصهای مختلف چکلیست بالای % ...

هدف اصلی این تحقیق به دست آوردن درک بهتری از چگونگی ایجاد اعتماد در مصرف کننده جهت خرید و یا استفاده از خدمات الکترونیکی است. برای رسیدن به این مقصود بر اساس پژوهش ها و تئوری های گذشته ادبیات تحقیق را در سه حوزه‌ی محیط آنلاین، خدمات مشتری و فرآیند ایجاد اعتماد بررسی کرده و در نتیجه عوامل تأثیر گذار بر اعتماد به خدمات الکترونیکی را شناسایی نمودیم. و یک چار چوب مفهومی مرجع از عوامل شناسایی شده به دست آوردیم. بر اساس شیوه‌ی تحقیق پیمایشی، اثر هر یک از این عوامل را از دیدگاه کارب ...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل کلیدی توفیق در ارائه خدمات الکترونیک متمایز در بانک صادرات ایران انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران شعب منطقه 15 بانک صادرات تهران شامل 162 نفر بوده است که 114 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از تجربیات محقق و منابع معتبر پرسشنامه‌ای با 45 گویه با طیف 5 درجه‌ای لیکرت تهیه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS پردازش گردید. ن ...

امروزه علاوه بر فرآیندهای سنتی کسب وکار شیوه‌هایی نوین در کسب وکار نیز تحت عنوان تجارت الکترونیک بسیار مورد توجه شرکت‌ها وسازمانهای بزرگ و کوچک قرار گرفته است که در آن انجام کلیه مبادلات تجاری به صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه-های کامپیوتری و اینترنت‌ صورت می‌پذیرد. در این راستا کسب وکارها جهت معرفی محصولات و خدمات‌شان در محیط مجازی از ابزاری تحت عنوان کاتالوگ‌ الکترونیکی بهره می‌برند. کاتالوگ الکترونیکی رسانه‌ایست که برای شناساندن هرچه بهتر محصول به مشتریان بکار می‌رود ...