عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارائه رایگان یا غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ویژه در عصر انفجار اطلاعات و ضرورت بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته و گرانقیمت ، رابطه تنگاتنگ و پیچیده‌ای با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود دارد . از اینرو کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اگر می خواهند همچنان نقش خود را به عنوان رهبر اطلاعاتی جامعه حفظ کنند، باید بدانند که چگونه این اطلاعات را فراهم کنند و بهای آن چگونه باید پرداخت شود. این پژوهش ضمن مروری بر سوابق ارائه رایگان و غیر رایگان خدمات اطلاع رسانی به ...