عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله مهم ترین رویکردها در ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات، بررسی تطبیقی دیدگاه های مشتریان با پنداشت ارائه دهندگان در این خصوص می‌باشد. این بررسی به مدیران امکان می دهد تا بتوانند اولویت های ذهنی مشتریان را درک نموده و اصلاحات لازم را در برنامه ریزی های آتی خویش اعمال نمایند. نگارنده در این پایان نامه ضمن بررسی مدل های شکاف کیفیت خدمات و مدل های آمیخته بازاریابی، شکاف میان دیدگاه مشتریان و دیدگاه مدیران در خصوص اولویتهای آمیخته بازاریابی در شرکت آریانا را مورد بررسی قرار می ...

تعیین مقدار کارگاههای آموزشی به تفکیک نوع‌آموزش ،ارزش سرمایه گذاری ،ارزش ومقدار سوخت مصرفی وآب وبرق خریداری شده باتعیین مقدار تعداد شاغلان و مزدوحقوق پرداختی به آنان ،تعدادآموزش گویندگان وتعدادکلاسهای آموزشی ،دریافتی بابت ارائه خدمات آموزشی و...درکارگاههای محل ارائه خدمات آموزشی می باشد ...

نگرش های مدیریتی جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف میکنند. بر همین اساس، شناخت ادراکات دریافت کنندگان خدمت از کیفیت خدمات ارائه شده و ارزیابی کیفیت خدمت، از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد. در مطالعه ای توصیفی تحلیلی که به روش مقطعی در سال1392انجام شد،99 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک که به روش سرشماری انتخاب شدند، مورد پرسش قرار گ ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ازدیدگاه دانشجویان این دانشگاه انجام شد. پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95- 94 برابر 15/710 می باشد.ابزار تحقیق، پرسش نامه ی ویرایش شده ی سروکوال درباره ی کیفیت خدمات آموزشی است.یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین وضع موجود و مورد انتظار خدمات آموزشی ازدیدگاه دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد و ...

امروزه صنایع خدماتی بخش عمده‌ای از بازارها در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند. موفقیت این بخش را می‌توان در توجه به کیفیت خدمات و بهبود آن جستجو کرد. چون‌که کیفیت خدمات در تمامی‌ صنایع خدماتی به‌عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت‌پذیری در بازار موردتوجه قرارگرفته است. یکی از این صنایع خدماتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌‌باشند. دانشگاه‌ها، به‌منزله‌ی کانون اصلی انجام فعالیت‌های علمی و تولید دانش در جامعه شناخته می‌شوند و نقش مهمی در راستای کمک به رشد علمی ...

هدف اصلي در اين پژوهش تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز همدان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه مي باشد.دانشگاه ها به منظور به انجام رساندن وظايف خطير و پويايي و ارتقاي خود نيازمند الگو و ابزار مناسب براي ارزيابي و اطمينان كيفي از روند برنامه ها و فرايندهاي مربوطه و كارايي و اثربخشي دانش آموختگان خود و مهمتر از همه ميزان رضايت مندي آنان هستند. هر چه خدمات ارائه شده به وسيله مراكز آموزش عالي بهبود يابد باعث مي‌شود تا كيفيت خروجي‌هاي آنها كه معمولاً فارغ التحصيلان ه ...

سنجش خواسته‌های مصرف کنندگان خدمات دانشگاه و تغییرات آن در طول زمان یکی از جنبه‌های اصلی در اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه محصوب می‌شود. مهم‌ترین دسته از خدمات دانشگاه، خدمات آموزشی است و اصلی‌ترین گروه مصرف کننده این خدمات ، دانشجویان و استخدام کنندگان دانش آموختگان دانشگاه هستند. با توجه به این مطلب و با دید مدیریت کیفتی جامع، که هدف اصلی آن جلب رضایت مصرف کنندگا خدمات است ، لازم است خواسته‌های این دو گروه اصلی در مورد خدمات آموزشی به صور مستمر شناخته شود. خواسته‌ها ...

هدف پژوهش تعیین مکانیزم توزیع اعتبارات عمرانی آموزشی با تاکید بر فضای آموزشی استان همدان است . روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده است . یافته‌ها نشان می‌دهد در تعیین اعتبارات عمرانی فصل آموزش عمومی اگر محدودیت منابع برای دریافت خدمات آموزشی، تخصیص منابع براساس متناسب با تقاضا در اختیار بخش قرار گیرد، با مشخص نمودن تعداد کلاسهای مورد نیاز به تفکیک مناطق می‌توان زمینه را برای توزیع متعادل اعتبارات بین مناطق فراهم نمود همچنین عو ...

هدف کلی از اجرای این طرح جمع‌آوری اطلاعات آماری از کارگاههای محل ارائه خدمات آموزشی (بجز آموزش عالی) به منظور محاسبه ارزش ستانده ، مصارف واسطه و ارزش افزوده این بخش در راستای محاسبه محصول ناخالص سال 1373 می‌باشد.بعلاوه اجرای این طرح نیازهای اطلاعاتی برخی از حسابها را در زمینه سرمایه‌گذاری و میزان خدمات کارکنان فراهم می‌سازد. ...