عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 481

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج حاصله از این پژوهش بیانگر این است که به طور کلی متغیرهائی از قبیل جنس ، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات ، سنوات خدمت ، سمت و گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت در زمینه مدیریت در نگرش پرستاران نسبت به اعمال شیوه‌های کنترل از طرف مدیران خدمات پرستاری موثر نبوده و آزمون همبستگی معنی‌داری را بین آنها نشان نداد و تنها در ارتباط با هدف شماره 2 و سن همبستگی قوی وجود داشت . همچنین از نتایج حاصله از تجزیه‌وتحلیل کسب شده می‌توان چنین پنداشت که اکثر مدیران خدمات پرستاری در رابطه با هدف یک پژو ...
نمایه ها:
کنترل | 
نگرش | 
خدمات | 
تهران | 
مدیر | 

فهرست نرخ خدمات شهرستان کرمانشاه ...
نمایه ها:
نرخ | 
خدمات | 

امروز بازار یابی داخلی به یکی از استراتژی های محوری و حیاتی بسیاری از شرکتهای خدماتی مبدل شده است که با چالشهایی که سازمانها دراوضاع و شرایط رقابت جهانی با آن روبرو هستند قابل توجیه است . ماهیت کسب و کار آن گونه متحول شده که بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی موفق در جهان به ارایه خدمت کارامد و منطبق با نیاز مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی می نگرند . ضرورت مبادله موثر بین مشتریان و عرضه کنندگان داخلی به طور وسیعی در نوشته های مدیریتی مورد بحث قرار گرفته است و صاحبنظران اتفاق ...

نرخنامه خدمات یکی از فعالیت‌های اداره کل بازرسی و نظارت استان قم به شمار می‌آید. خلاصه این جزوه عبارتست از نرخهای که توسط کمیسیون نظارت شهر تصویب گردید. در مورد انواع خدمات که در شهر به مردم ارائه میشود. ...
نمایه ها:
خدمات | 

جامعه امروز در ایران وضعیتی دارد که با رشد فزاینده معلولیتها و آسیبها روبرو است . توزیع نامناسب ثروت در جامعه - بحث فقر ( فقر نسبی و فقر مطلق ) ، موازیکاری و عدم ارتباط هماهنگ-چتر حمایتی ناقص- عدم سرویس به بعضی از گروهها و عدم توزیع مناسب خدمات به جامعه هدف ، نیازهای جامعه بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی عراق، توسعه سیاسی ، باز سازی و سازندگی و عدم فرصت بازبینی برنامه های موجود و ساختار و ارائه مدل جدید ارائه خدمات ، بازنگری در ساختار و شیوه ارائه خدمات در سطح جامعه را اجتناب ناپذ ...

خدمات تحویل مدرک از مفاهیمی ست که در جامعه علمی و حتی برای برخی کتابداران ناشناخته مانده است . برخی این گونه خدمات را با امانت بین کتابخانه ای و خدمات تامین مدرک اشتباه می گیرند. در واژه نامه ها و اصطلاحنامه های فارسی کتابداری و اطلاع رسانی نیز این اختلاف و بی توجهی دیده می شود. در این مقاله ضمن تعریف خدمات تحویل مدرک و بیان پیشینه آن به ضرورت دسترسی به تحویل مدرک در ایران ، مراحل تحویل مدرک ، انواع خدمات تحویل مدرک ، روش های تحویل ، کارگزاران خدمات تحویل مدرک ، و نیز معرفی و ...
نمایه ها:
خدمات | 
ایران | 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد: 56/1 درصد مدیران سطوح مختلف خدمات پرستاری تبحر بالینی فارغ‌التحصیلان را پایین‌تر از حد انتظار یا انجام نداده ارزیابی نموده‌اند و 43/1 درصد آنان تبحر بالینی را در حد انتظار و 0/5 درصد در سطح بالاتر از حد انتظار ارزیابی کرده‌اند. از یافته‌های دیگر این پژوهش آن است که در مقایسه نظرات مدیران سطوح مختلف خدمات پرستاری( مترون، سوپروایزر، سرپرستار)، مدیرانی که در رده‌های پایین تر مدیریت خدمات پرستاری قرار داشتند. تبحر بالینی فارغ‌التحصیلان جدید را در سطوح ب ...

امروزه سازمان های دولتی و خصوصی برای ایجاد رضایتمندی مشتری خود و تکریم آن ها از کیفیت خدمات ، نیازمند شناسایی موانع خدمت رسانی و رفع آنها هستند. از این رو سازمان ها و بنگاه های تجاری تلاش می کنند تا از طریق دستیابی به مزایای منحصر به فرد ، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند. یکی از متداول ترین روشها جهت تعیین میزان ارضای نیازها وخواسته ها از طریق کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان ها ، سنجش رضایت مشتری است. مدل سروکوال یک مدل رایج و معتبر در اندازه گیری کیفیت ...

تسهیلات اقامتی یکی از مهم‎ترین اجزای نظام فضایی گردشگری می‎باشند و کمیت و کیفیت آن‎ها نقش بسزایی در جذب گردشگر دارند. در این میان هتل‎ها و صنعت هتلداری به عنوان یکی از ارکان صنعت گردشگری خدمات گسترده‎ای به گردشگران ارایه می‎دهند. شهر تبریز به علت مرکزیت استان و داشتن تمدن غنی از شرایط مناسبی جهت توسعه تجهیزات و تسهیلات گردشگری به‎ویژه مراکز اقامتی برخوردار است. از این رو، در این پژوهش به بررسی میزان شکاف بین انتظارات و خدمات ادراک شده توسط گردشگران ساکن در هتل‎های تبریز، در ه ...