عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امید، حالتی نفسانی است که در آن، انسان با اموری که هم اکنون وجود ندارد، ولی انتظار وجود آن‌ها را دارد؛ نوعی دل‌بستگی و تعلّق خاطر پیدا می‌کند. امیدواری یک مقولۀ سه جزئی شناختی، عاطفی و حرکتی است. انسان امیدوار، انسان سرزنده، پویا، پرتحرّک و شادابی است که در جهت دستیابی به امیدهای خود حرکت می‌کند. انسان با امید به این‌که تلاش او ثمربخش است، فعّالیّت می‏کند و اگر امید نبود انسان دست به هیچ اقدامی نمی‏زد. هدف این پژوهش بررسی و نتایج امید به خدا و آشنایی با شیوه صحیح امیدواری با ...

خدا، انسان و طبیعت با چشم اندازها و تصویر گری های بدیع و متنوع خود، شعر باباطاهر را در عین سادگی و بی پیرایگی از سرزندگی و تپندگی خاصی برخوردار ساخته است. در این مقاله، کوشیده شده که با رمزگشایی عرفان سهل و ممتنع بابا طاهر، خدا و انسان و طبیعت به صورت زنجیره به هم پیوسته- نه حلقه های از هم گسسته- مورد تفسیر و تحلیل قرار گیرد. ...
نمایه ها:
خدا | 
انسان | 
طبیعت | 
عشق | 

چکیده دغدغه‌ی خداجویی و خداطلبی در ذات بشر بوده و هست، و از ‌مهم‌‌ترین و اساسی‌ترین محورهای معرفتی انسان تأمّل در باب خداست. با توجّه به این که خداوند اساس و بنیاد شناخت عقلانی ماست، الهیون بر آنند تا درصدد اثبات خدا، شناخت خدا، اسماء و صفات و ویژگی های خداوند برآیند. از این رو از میان مباحث خداشناسی، براهین اثبات وجود خدا از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و اساس سخن گفتن از خدا را تشکیل می دهد. الهیات دانان براساس مبانی و نظام فکری خود می‌کوشند براهین متقنی، بر اثبات وجود خدا ...

همانطور که در مقدمه بحث گفته شد که هدف از این پژوهش ، بررسی چگونگی ارتباط انسان با خداوند است. انسان از چه راه می تواند به خدا رسیده وگمراه نشود، زیرا راههای رسیدن به خداوند زیاد است و در آن میان، راه بهتری وجود دارد که انسان با شناخت درست آن می تواند با موفقیت به مطلوب خود برسد. خدا خواهی و خدا شناسی فطرت انسان است، انسان به فطرت خود خدا را می خواهد و می شناسد. حتی کمونیست ها یا آگزیستانسیالیست های الحادی که ظاهراً خدا را نمی پذیرند ولی اگر آنها با اندکی دقت، نیازهای دورن ...
نمایه ها:
واسطه | 
خدا | 
سعادت | 
وجود | 
دنیا | 
Humans | 
فلسفه | 
PHILOSOPHY | 
عرفان | 
mysticism | 

چکیده مسأله اثبات وجود خدا و صفاتش گرچه همواره مورد عنایت و توجه فیلسوفان مسلمان بوده است و ایشان به قدر مستوفا هم به آن پرداخته اند اما فقط ایشان نبوده اند که به این مساله توجه کرده اند بلکه پاسداران حریم دین نیز بخشی از هم خودرا مصروف این مهم نموده اند. نمونه آن تلاش چهارمین امام معصوم شیعیان زین العابدین(علیه السلام) است که در صحیفه سجادیه خود بخشی از سعی خود را معطوف این مساله نموده است .این توجه نشانگر این است که علی رغم اینکه بعضی با موضع گیری مقابل فلسفه و فیلسوفان م ...

در تحقیق حاضر، رابطه وجودی بین خدا و انسان در دیدگاه ملاصدرا در دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است. در بعد وجودی نگارنده در مرتبه پیدایش انسان در دیدگاه صدرا، از نظریه های تشکیک، اصالت وجود، علیت و علم نفس صدرا برای رسیدن به نتیجه بهره برده است؛ که انسان رابطه وجودی به صورت با واسطه‌ای از لحاظ وجود با خداوند دارد و در عین حال این رابط? با واسطه به معنای جدایی و استقلال وجود انسان از خدا نیست. در فرجام و غایت انسان در دیدگاه صدرا با توجه به مسأله حرکت جوهری و استکمال عقل عملی و ...

1) بین مولفههای مفهوم خدا همبستگی بالائی وجود دارد. 2) بین تحول مفهوم خدا ، تحول شناختی با سن آزمودینها رابطه مثبت وجود دارد. 3) بین تحول مفهوم خدا و وضعیت اقتصادی - اجتماعی رابطه‌ای مشاهده نشد ولی وضعیت اقتصادی - اجتماعی بر تحول شناختی کودکان موثر است . 4) محرومیت از پدر تاثیری بر تحول مفهوم خدا ندارد. 5) جنس کودکان بر تحول مفهوم خدا موثر است این تاثیر در دختران بیشتر بود ولی جنس کودکان بر تحول شناختی تاثیر ندارد ...

کتاب «خدا در فلسفه جدید» که ترجمه دو فصل مهم آن پیش روی شماست، به شرح و نقد نظریه‌پردازی‌های فلسفی در مورد خدا در دوره جدید می‌پردازد که به دلیل محوریت کانت در تاریخ فلسفه و اهمیّت کتاب پدیدار‌شناسی روح هگل در دوره اوج نظریه‌ورزی پیرامون خدا، این دو فصل از کتاب را برای ترجمه انتخاب کردم و انگیزه اینکه کتاب جیمز کولینز را برای مطالعه «خدا در فلسفه کانت و هگل» برگزیدم، شهرت فلسفی وی در زمینه مسئله خدا بود ونیز اینکه کتاب آنقدر ضرورت داشته که فؤاد زکریا استاد فلسفه در قاهره آن ر ...

نکات اساسی که در این پایان‌نامه مورد بحث قرار گرفته عبارتند از: -1 از دیدگاه اسلام همچنان که وجود خدا از جمیع جهات غیرمتناهی و نامحدود می‌باشد، از حیث صفات جمال و کمالات وجودی از قبیل علم و قدرت و اراده و حیات و غیره نیز غیرمتناهی و نامحدود است . -2 عمومیت قدرت خدا به معنای صحیح آن، در قرآن کریم مطرح شده است . همچنین پیامبر گرامی (ص ) و ائمه معصومین (ع) این موضوع را تبیین می‌کردند. از میان متکلمان اسلامی، امامیه با پیروی از پیامبر (ص ) و ائمه معصومین (ع)، این صراط مستقیم را د ...
نمایه ها:
خدا | 
قدرت |