عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش حقوق بشر به دست اندرکاران حرفه های مختلف از جمله موضوعات مورد توجه در مباحث آموزش حقوق بشر است. آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته آموزش حقوق بشر به خبرنگاران و چگونگی نقش آن در پیشبرد اهداف متعالی حقوق بشر است. در این پایان نامه ضمن ارایه مفاهیم مرتبط با آموزش حقوق بشر، خبر و خبرنگار، ضرورت آموزش این دسته از حقوق به شاغلین در حرفه خبر تبیین می شود. سپس با تکیه بر آموزش آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حریم خصوصی به عنوان حقوقی که آموزش آنها به خبرنگاران با توجه به ...

مجموعه گزارشات خبرنگاران مجلات و روزنامه های صبح و عصر از زمان تأسیس موزه پست سال 1369 و معرفی آن به عموم مردم تا سال 1380 . ...
 
آرشیو موضوعی روزنامه کیهان یکی از منابعی است که روزنامه‌نگاران با هر نوع گرایش تخصصی در سرویسهای مختلف روزنامه و نشریه برای تامین اطلاعات مورد نیاز خود به آنجا مراجعه میکنند و نظرات جامعه استفاده‌کننده از آن مجموعه، نقش مهمی را در پیشبرد اهداف مطبوعات ایفاء میکند. هدف از این تحقیق، بررسی میزان رضایت روزنامه‌نگاران موسسه کیهان از آرشیو موضوعی آن موسسه و دستیابی به نقاط ضعف و قوت آرشیو مذکور به منظور آشنایی مدیران موسسه کیهان با نظرات روزنامه‌نگاران خود در زمینه شیوه‌های گردآور ...