عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خاک مسلح ساختاری است از دو نوع ماده مختلف که عملکرد توام آنها ضعف‌هر کدام را در حداقل ممکنه محدود میکند. این دو نوع ماده عبارتند ازالمانهای خاک که تحمل تنشهای فشاری را بعهده دارند و یک سری المانهای‌دیگر که جهت تحمل تنشهای کششی مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده ازمسلح کننده‌های لایه‌ای نظری تسمه‌های فلزی و ژئوتکستایلها علیرغم عملکردمناسب آنها به لحاظ هزینه بالا و مشکلات تهیه و تدارک المانهای مسلح‌کننده، در کشور ما چندان رایج نشده است . به همین جهت بررسی تسلیح‌خاک توسط المانها ...

از دیرباز خاک پایه ساخت و ساز بوده و بشر همواره یا سازه خود را بر روی خاک بنا کرده یا اینکه خاک یکی از مصالح مهم در سازه هایش بوده است. اما این عنصر همیشه درکشش ضعیف بوده است. از دیرباز تلاشهاي متعددي به منظور غلبه براین ضعف کششی خاك انجام گرفته است. استفاده از یک عنصر (جسم) کششی به منظور بهبود مقاومت خاك از مدتها قبل به کار گرفته شده به طوري که بیش از سه هزار سال پیش، بابلیان در ساخت زیگوراتها از خاك مسلح استفاده کرده اند. همچنین استفاده از ترکیب خاك و کاه به عنوان مصالح سا ...

به منظور افزایش مقاومت و ظرفیت باربری خاک، از فرآیند‌های مکانیکی و شیمیایی و یا از عناصر مسلح کننده استفاده می‌شود. لزوم تسلیح و تقویت خاک‌ها جهت کاربرد در پروژه‌های عمرانی و ژئوتکنیکی، نیاز به مواد و مصالح مسلح کننده‌ی جدید را طلب می‌کند، که الیاف پلیمری FRP می‌تواند به عنوان یک گزینه در این خصوص مطرح شود. یکی از نقاط ضعف خاک‌های مسلح شده به مسلح کننده‌های لایه‌ای نظیر تسمه‌های فلزی و ژئوسنتتیک‌ها، وجود تغییرات تنش در لایه‌ها است. به طوری که در یک لایه‌ی مسلح، مقاومت توده در ...

در این تحقیق شکلهای مختلف دیوارهای خاک مسلح بمنظور استفاده در حفاظت سواحل مورد مطلاعه و بررسی قرارگرفته است. بدین منظور مدلهائی از دیواره ای خاک با شکلهای مختلف (صندوقه ای متخلخل، صندوقه ای بدون تخلخل و صندوقه ای نیمه متخلخل) در فلوم امواج شبیه سازی شده و تاثیر پارامترهای دریائی مختلف (تغییرات سطح آب، میزان بازتاب امواج، بالاروی امواج و نیزوهای موج وارد سازه) بر روی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. باتوجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق دیواره های صندوقه ای متخلخل بیشترین باز ...

بررسی اندرکنش خاک - مسلح کننده یکی از مهمترین عوامل در طراحی سازه های خاک مسلح می باشد. بدین منظور از آزمایش های برش مستقیم و بیرون کشش استفاده می گردد. برتری رفتار خاک مسلح بیشتر ناشی از افزایش مقاومت برشی آن می باشد. افزایش مقاومت برشی خاک مسلح شده با ژئوگرید، از دو عامل افزایش مدول خاک و مقاومت بالای مسلح کننده در کشش، ناشی می شود. مقاومت کششی مسلح کننده در خاک، حاصل از مقاومت اصطکاکی سطح تماس و ایجاد مقاومت مقاوم در جلوی المان های متقاطع عرضی ژئوگرید، می باشد.عوامل مختلفی ...

بهسازی و بهبود خواص مکانیکی خاک با استفاده از مواد و مصالحی که موجب تفویت مشخصه های آن می گردد. از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. امروزه نیز روش تسلیح خاک یکی از شاخه های علم ژئوتکنیک است که با اصول علمی و استفاده از تکنولوژی های جدید، مواد و مصالح مناسب را در تقویت خاک بکار گرفته، مشخصات مهندسی و خواص مکانیکی ازجمله مقاومت، تغییر شکل پذیری و ظرفیت باربری آن را بهبود می بخشید. در این مقاله، ابتدا تاریخچه خاک مسلح را به اختصار بررسی نموده و سپس به شرح انواع روش های مختلف تسلیح ...

اندیشه بهبود بخشیدن به خصوصیات مقاومتی خاک، با افزودن عناصر مقاوم به آن به منظور به کارگیری گسترده تر آن به عنوان مصالح اصلی احداث بناهای گوناگون سابقه ای چند هزار ساله دارد. فهرست وار می توان از موارد استفاده قیر و نفت سنگین در تثبیت و مقاوم سازی توده های خاکی، شفته، کاهگل و غیره نام برد. از حدود چهل سال پیش اندیشه افزودن عوامل مقاوم در برابر کشش به صورت منظم در توده های خاک ، در مهندسان و پژوهشگران قوت گرفت. عملکرد این گونه عوامل عمدتا بر اصطکاک مبتنی است و در این مورد با ...
نمایه ها:
سازه | 

خاک مسلح مبتنی براصول تئوری و روشهای کاربردی یکی از شاخه های علم ژئوتکنیک درزمینه تثبیت خاک است هرچندامروزه معمولا از مواد فلزی و پلیمری برای تسلیح خاک استفاده می شود ولی درکنار این مواد الیاف طبیعی یا گیاهی نیز برای بهبود خواص مکانیکی خاک مورد استفاده قرارمیگیرند از این رو مطالعات زیادی درسالهایاخیر برای شناسایی رفتار این الیفا و کاربرد آنها درخاک انجام گرفته است از مزیت های مهم استفاده از الیاف طبیعی درمقایسه با مصالح فلزی و پلیمری عدم آلودگی محیط زیست و دردسترس بودن و قیمت ...
نمایه ها:

رگاب Piping) پدیده ای است که دراثر نشت آب به سمت بالا درمحیط های خاکی رخ میدهد این پدیده دربسیاری از سازه هایآبی از قبیل سدهای خاکی کانالهای آبیاری و سامانه های زهکشی مشاهده می شود که موجب خسارت های زیاد و نیز تخریب سازه های موردن ظر می گردد دراین تحقیق ازمایشات متعددی روی نمونه های خاک های سیلتی متراکم شده و همچنین نمونه های تراکم یافته با درصدهای گوناگون الیاف مصنوعی دردستگاهی که بدین منظور طراحی و ساخته شدانجام گرفت دراین آزمایشات شیب هیدرولیکی بحرانی و مقاومت دربرابرنیروی ...
نمایه ها:
رگاب |