عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بيماري پوسيدگي ذغالي سويا كه به وسيله قارچ Macrophomina phaseolina ايجاد مي‌شود يكي از مخرب‌ترين بيماري‌هاي سويا (Glycin max) در سطح جهان مي‌باشد. در ايران نيز اين بيماري در بسياري از مناطق كشت سويا به خصوص در شمال كشور، خسارت قابل توجهي به اين محصول وارد مي‌سازد. عامل بيماري، يك پاتوژن خاك‌زاد، با پراكنش جهاني و دامنه ميزباني بيش از 500 گونه گياهي است .در اين تحقيق جنبه‌هاي مختلف اپيدميولوژيكي بيماري مورد بررسي قرار گرفت. به منظور بررسي پراكنش مكاني بيماري و آلودگي خاك در شه ...

ترکیبات نفتی از خطرناکترین آلاینده های خاک و آب در جهان هستند. در حال حاضر حدود 3000 حادثه نشر و پخش آلودگی مربوط به آلاینده های نفتی و سوخت در هر سال وجود دارد. علاوه بر آن نشت خطوط انتقال ترکیبات و فرآورده های نفتی از منابع اصلی آلودگی نفتی است. بدینسان آلاینده های هیدروکربنی، بدلیل انحلال، فراریت و قابلیت زیست تخریبی نیازمند توجه و بررسی ویژه هستند. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی و بهینه‌سازی شرایط میکروارگانیسم‌های بومی موجود خاک با استفاده از کود شیمیایی NPK و کمپوست ...

امروزه آلودگی خاک به انواع مواد نفتی(TPH : total petroleum hydrocarbon ) از جمله معضلاتی است که محیط زیست انسان و سایر موجودات زنده وابسته به خاک را با خطر جدی مواجه نموده است. پاک‌سازی این آلاینده در خاک به دلیل سمی و شیمیایی بودن از اهمیت بسزایی برخوردار است. موضوع اصلی پیگیری شده در این پایان نامه بررسی روش خاک‌شویی به کمک شوینده سورفکتانت به عنوان یکی از روش‌های فیزیکی-شیمیایی جهت پاک‌سازی خاک از گازوئیل بوده است. جهت انجام این تحقیق ازخاک با دانه‌بندی مشخص که به صورت م ...

آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که جوامع مختلف با آن روبه‌رو هستند. فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و آثار زیان‌بار فیزیولوژیک بر جانداران در غلظت‌های کم، اهمیتی ویژه در آلودگی محیط زیست دارند. لذا باید با استفاده از روش‌های مناسب از محیط زیست زدوده شوند. پالایش سبز یا به عبارتی حذف بیولوژیک آلاینده‌ها یکی از روش‌های موثر و اطمینان‌بخش نسبت به سایر فناوری‌های پاک سازی است. لیکن می‌بایست کارایی این فناوری نوین با مدل‌های ریاضی ارزیابی گردد. بررسی منابع نشان می‌دهد ک ...

تاکنون روش های زیادی برای رفع آلودگی ترکیبات نفتی از خاک ارائه شده است که یکی از مهمترین آنها، اصلاح زیستی به کمک میکروارگانیسم ها می باشد. روشی که در این مطالعه جهت پاکسازی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی(TPH) استفاده شد، بهره گیری از کود گاوی بعنوان ماده اصلاح کننده و تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز میکروارگانیسم ها بود. در این راستا، خاک بصورت مصنوعی با غلظت 6% وزنی به گازوییل آلوده شد و تیمارهای آزمایش با نسبت های اختلاط خاک آلوده به کود گاوی، 1 به 0/15، 1 به 0/3، 1 ب ...

در این پایان نامه پالایش خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از فرایند کمپوستینگ هوازی مدلسازی و شبیه سازی شد. برای این منظور، سینیتک واکنش تجزیه ترکیبات آلی با موازنه جرم و انرژی روی سیستم کمپوستینگ ادغام شد. برای ارزیابی مدل از داده‌های آقای گستل و همکاران (.Gestel et al) که برای پالایش خاک آلوده به دیزل با استفاده از فرایند کمپوستینگ بدست آمده، استفاده شده است. در این کار تجربی یک نمونه از خاک آلوده به دیزل با استفاده از فرایند کمپوستینگ هوازی در حضور پسماند زیستی به عن ...

تحرک، زیست‌فراهمی و پتانسیل خطرآفرینی فلزات سنگین در خاک، به تغییرات اشکال شیمیایی آن‌ها در خاک بستگی دارد. تغییرات القا شده توسط ریشه، توزیع فلزات سنگین در بخش‌های مختلف ژئوشیمیایی خاک و زیست‌فراهمی فلزات سنگین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین لازم می‌نماید که اطلاعات بیشتری از رفتار اشکال شیمیایی فلزات سنگین در خاک و ارتباط آنها با گیاهان، بدست آوریم. به علت مطالعات کمی که در رابطه با فرایندهای مربوط به فلزات سنگین در ریزوسفر، بویژه در گیاهان بیش اندوز صورت گرفته، هنوز ر ...

شستشوی خاک با عوامل متحرک‌کننده یکی از تکنیک‌های درجا برای آلودگی‌زدایی خاک است که در آزمایشگاه به دو صورت پیمانه‌ای و ستونی قابل اجرا می‌باشد. اجرای این تکنیک در خاک‌های آلوده طبیعی، خطرات زیست‌محیطی عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت. لذا، مطالعه عوامل موثر بر حذف فلزات سنگین از شکل‌های مختلف حائز اهمیت است. تحقیق حاضر در سه خاک آلوده اطراف کارخانه سرب و روی زنجان و نیز در همین خاک‌ها بعد از استخراج ستونی پیوسته و پالسی (حیدری، 1389) و پیمانه‌ای با 1/0 مول EDTA و اسید سیتریک به ا ...

وجود فلزات سنگین در خاک و در پی آن جذب بیش از حد این عناصر توسط گیاهان و ورود آن ها به زنجیره غذایی خطرساز است. در سال هاي اخير تلاشها در خصوص يافتن روش هاي نو و ابتكاري در خصوص افزايش راندمان حذف آلاينده ها كه در خاك وجود دارد افزايش يافته است. در تحقيق حاضر حذف و تثبيت فلزات آهن ، منگنز و نيكل با استفاده از كمپوست مورد بررسي قرار مي گيرد. پارامترهاي مورد بررسي عبارتند از : اثرpH ، مقدار کمپوست ، عامل زمان و اثر مراحل شستشو. روش كار بدين صورت بود كه در بشرهاي جداگانه اي خ ...