عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صمغ زانتان یک اگزوپلی‌ساکارید میکروبی با کاربرد‌های گسترده در صنایع مختلف است. مطالعات وابستگی آشکاری میان سویه‌ی مورد استفاده و بازده و ویژگی‌های صمغ زانتان نشان می‌دهند. جداسازی سویه‌های Xanthomonas spp. از زیستگاه‌‌های طبیعی هنوز کاراترین روش غربالگری سویه‌هایی با توانایی تولید زانتان و کیفیت رئولوژیکی بالا می‌باشد. پنجاه و نه نمونه خاک از زمین‌های زراعی چند منطقه در شهر اهواز و حومه‌ی آن جمع‌آوری شد. غربالگری باکتری‌ها بر روی محیط نیمه‌انتخابی SX agar و انجام آزمون‌های ر ...

پتاسیم یکی از عناصر ضروری و پرمصرف برای گیاهان و جانوران و همچنین یک جزء اصلی از چندین کانی خاک است. مقدار جذب پتاسیم توسط گیاه از جذب هر عنصر غذایی دیگری به غیر از نیتروژن بیشتر بوده و در بعضی از گیاهان حتی از جذب نیتروژن نیز بیشتر می‌باشد. با وجود اینکه نقش کلیدی پتاسیم در گیاهان زراعی به اثبات رسیده، اما کمبود این عنصر در اراضی کشاورزی به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. یکی از دلایل این امر، ناکافی بودن اطلاعات مورد نیاز در رابطه با پتاسیم میباشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغی ...

به منظور بررسی اثر تیمارهای قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری و تنش خشکی بر روی شکل‌های مختلف پتاسیم، و تغییرات احتمالی کانی‌های خاک تحت کشت ذرت، جذب عناصر غذایی، میزان سبزینگی برگ و ویژگی‌های مورفولوژیک گیاه، آزمایش گلخانه ای با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل قارچ میکوریز آربسکولار در دو سطح G0‌(تلقیح نشده با قارچ) و‌ G1 (گلوموس اینترارادایسز)‌، باکتری سودوموناس فلورسنس در دو سطح B0‌ (تلقیح نشده با باکتری) و B1‌(سودومونا ...

بدلیل روابط مهمی که بین میزان تولید محصولات کشاورزی و شرایط آب و هوایی وجود دارد، می‌توان این نکته را بیان نمود که امکان کشت بهینه محصولات کشاورزی بدون توجه به شرایط اقلیمی و محیطی هرگز امکانپذیر نخواهد بود. در واقع محدودیت‌های تولید محصولات کشاورزی به شرایط اقلیمی وابسته می باشد. البته باید به این مطلب نیز توجه نمود که تولید محصولات کشاورزی تحت تاثیر سایر عوامل محیطی هم می باشد. در این مطالعه نیز به پهنه‌بندی اقلیمی مناطق مستعد کشت مرکبات در استان فارس پرداخته شده است. از عن ...

اين پژوهش با هدف بررسي اثر بافت خاك، نوع كشت و شرايط جريان بر حركت برميد به عنوان ردياب غيرفعال و ليتيم به عنوان ردياب فعال حركت نمك‌ها و آلاينده‌ها در خاك انجام شد. تيمارها در قالب طرح فاكتوريل با طرح اصلی بلوک‌های کامل تصادفي و با سه تكرار انتخاب شدند. تيمارهاي خاك شامل ستون‌هاي خاك دست‌نخورده (با قطرcm16 و ارتفاع cm 25) از دو خاك لوم رسي و لوم شني بودند كه هر دو بافت زير كشت يونجه و گندم قرار داشتند. غلظت ثابتي از برميد ليتيم ( M005/0) بر سطح ستون‌ها در شرايط اشباع و غيراش ...

غالباًطراحی و برنامه‌ریزی آبیاری قطره‌ای بدون آگاهی کافی از توزیع رطوبت در خاک انجام می‌گیرد که در نتیجه به طراحی وبرنامه‌ریزی صحیح ختم نمی‌شود. فاصله بین خروجی‌ها روی لوله آبده و فاصله لوله‌های آبده از یکدیگر بایستی براساس قطر خاک مرطوب شده توسط گسیلنده‌ها تعیین شوند. مدت آبیاری نیز بستگی به سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در محدوده توسعه ریشه گیاه دارد. لذا در یک طرح آبیاری قطره‌ای تعداد خروجی، شدت جریان و مدت آبیاری بایستی طوری در نظرگرفته شود که حجم خاک مرطوب شده تا حدممکن به حجم ...

روي از عناصر كمياب ضروري است كه از يك سو نقش مهمي در تغذيه گياهان، جانوران و انسان داشته و از سوي ديگر به عنوان يك عنصر سنگين شناخته مي‌شود كه غلظت‌هاي زياد آن منجر به ايجاد مشكلات زيست‌‌محيطي مي‌شود. وجود رابطه معني‌دار بين وضعيت روي در خاك‌هاي كشاورزي،گياهان و انسان‌هاي يك اكوسيستم مشخص، اهميت ويژه بررسي و كنترل وضعيت روي خاك‌هاي زراعي و نيز بررسي رابطه بين روي خاك و گياه به‌‌ويژه در جوامع متكي بر غذاهاي گياهي را آشكار مي‌سازد. اين پژوهش به منظور شناسايي وضعيت روي در خاک‌ها ...

آگاهی از مواد غذایی موجود در گیاهان علوفه‌ای، کمک موثری در استفاده به موقع از آن‌ها، پیش‌بینی کمبودهای مواد غذایی خواهد بود. نیز پوشش گیاهی نقش مهمی را در فرایندهای هیدرولوژیک و تغییرات خاک بازی می‌کند. لذا به منظور بررسی کیفیت علوفه و برخی خصوصیات خاک تحت کشت گونه وتیور گراس ((Vetiveria zizanioides، نمونه‌گیری پوشش گیاهی با مراجعه به ایستگاه کچیک در ابتدای اردیبهشت، اواسط خرداد، و انتهای مرداد به صورت تصادفی در 5 تکرار انجام شد. نمونه‌برداری خاک در دو منطقه شاهد و منطقه تحت ...

در سال‌های اخیر افزایش دمای سطح زمین و عوارض ناشی از آن توجه پژوهشگران را به علل و عوامل موثر در این افزایش دما جلب کرده است. گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی اکسید کربن موجود در اتمسفر به عنوان مهم‌ترین عامل در افزایش دمای سطح زمین شناخته شده است. ذخیره کربن در خاک‌های کشاورزی عامل مهمی در چرخه جهانی کربن محسوب می?شود و در تبادل با اتمسفر، میزان دی اکسید کربن آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نگهداری کربن در خاک می‌تواند سهم زمین‌های کشاورزی را در انتشار گاز دی?اکسیدکربن به اتمسفر کا ...