عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مرحله اول طرح سرشماری اقتصادی - اجتماعی عشایر کوچیده ایران که بمنظور تهیه مقدمات سرشماری عشایر کشوربعمل آمد،کلیه رده های ایلی تاسطح کوچکترین رده شناسایی گردیده ،بدین ترتیب ساختارایلی عشایر محل ییلاق وقشلاق و سیر کوچ آنها مشخص گردیده در مرحله دوم طرح سرشماری اقتصای اجتماعی عشایر کوچیده ایران به کلیه خانوارهای عشایری مراجعه اطلاعات مربوط به موقعیت ییلاق و قشلاق،تاریخ و مسیر کوچ آنها،تعداد خانوار دارای ساختمان در ییلاق و قشلاق اراضی و تولید محصولات کشاورزی تعداد انواع دام ،هر ...

جامعه ایران مرکب از شهرنشینان روستائیان و عشایر کوچیده می باشد.بعدازانقلاب اسلامی اقدامات نسبتا" زیاد وایثارگرانه ای درجهت حفظ وحراست زندگی و هویت اجتماعی عشایر و رفع تبعیض‌ها ومحرومیتهای آنها بعمل آمده است ،ازآنجاکه هرگونه برنامه ریزی درجهت توسعه اقتصادی زندگی عشایر نیاز به آمار واطلاعات از جامعه عشایری دارد.درتابستان سال 1364 مرحله اول طرح سرشماری اقتصادی اجتماعی عشایر کوچیده ایران با هدف شناسایی رده های ایلی با همکاری کارشناسان و کمک کارشناس مرکز آمارایران وسازمان برنامه و ...