عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1440

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش به منظور شناخت و بررسی مقدماتی کارایی خانواده، از مقیاس سنجش خانواده (FAD) استفاده شد. خانواده آزمای FAD روی یک نمونه 510 نفری از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. تحلیل عاملی این مقیاس به شیوه تحلیل مولفه‌های اصلی، نشانگر وجود سه سازه در آن است . ساختاری که در این پژوهش برای آزمون مذکور مشخص گردید، FAD -I نامیده شد. بررسی ویژگیهای روان‌سنجی fad -i بیانگر اعتبار و روائی آن در سطح کاملا مطلوبی است . وجود س ...

یکی از مهم‌ترین نهادهای موجود در جامعه، که دین مبین اسلام جزء ارکان اساسی اجتماع دانسته، و تشکیل و تقویت آن را از مهم‌ترین موضوعات می‌داند، خانواده است. ازآنجاکه اسلام برای خانواده همچون فرد و جامعه اصالت قائل است، بایستی بررسی آموزه‌های اسلامی و اقتصاد متعارف از این منظر نیز مورد توجه و پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش مدل مطلوب اقتصاد خانواده در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و گستره ادبیات اقتصاد خانواده در نظریه‌های مدرن و مکاتب اقتصادی معاصر و دلالت‌های آن برای استخر ...
نمایه ها:

هدفم از تحقیق و نگارش این پایان‌نامه ارائه راه‌حلی منطبق با شرع (قرآن، سنت و فقه شیعی)، قانون و اخلاق برای استحکام خانواده بوده است . و به این نتایج دست یافته‌ام که آنرا مفصلا" در فصلهای 6 گانه آورده‌ام. فصل اول پیشینه تاریخی خانواده در ایران و جایگاه آن در اسلام. فصل دوم انتخاب همسر بر اساس معیارهای شرعی و منطقی (انتخاب عاقلانه)، خواستگاری و جایگاه آن در شرع و قانون و توجه به ظاهر، ایمان، عقل و درایت همسر. انتخاب آگاهانه و انتخاب آزادانه و جایگاه قانونی آن، مساله ولایت و وکا ...
نمایه ها:
فقه | 

یکی از محورهای اساسی تحول زندگی اجتماعی در دنیای معاصر تغییراتی است که در زندگی زنان بوجود آمده است که دامنه وسیعی از تغییر باورها و انگاره‌های اجتماعی در مورد زنان و تغییر نقش‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی را به همراه داشته است. در این میان شاید مهم-ترین این تحولات، موضوع اشتغال زنان است که تاثیرات ملموسی در زمینه-های فردی و اجتماعی در مورد زنان داشته است. اشتغال زنان مانند هر پدیده دیگری آثار و پیامدهای اجتماعی خاص خود را بدنبال دارد که توجه به این تاثیرات، مهم‌ترین مولفه ...

به منظور بررسی تاثیر آموزش پس از زایمان در امر تنظیم خانواده، مطالعه‌ای تجربی بر روی 100 نفر مورد (گروهی که به آنها پس از زایمان، آموزش در مورد روشهای پیشگیری از بارداری داده شده است) و 100 نفر شاهد (گروهی که به آنها پس از زایمان آموزشی در مورد روشهای پیشگیری از باروری داده نشده است) انجام گرفت .افراد مورد مطالعه، بطور تصادفی از بین خانمهایی که در بخش Postpartum بیمارستان زنان میرزاکوچک خان تهران بستری بوده‌اند انتخاب شده است .نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای x2 و T تست ...

رشد و گسترش سرمایه اجتماعی به عنوان نماد آشکار توسعه پایدار و تنسیق دهنده روابط اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی است. هدف اصلی این مطالعه بررسی این مساله است که چگونه افراد از طریق خانواده تبدیل به بالغانی می شوند که کنش های متقابل و تعاملات اجتماعی شان می تواند به استمرار ، اصلاح ، تقویت ، تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی بینجامد. رساله حاضر به روش پیمایش ، محدوده مطالعه شهر قزوین و حجم نمونه نیز با استفاده از فورمول کوکران 420 نفر درنظر گرفته شده است. اطلاعات مورد نیاز از افر ...

منظور از دین‌داری و ایمان به خداوند، داشتن اعتقاد و باور به خدای منّان و ظهور و بروز رفتارهایی منطبق بر آیات و روایات است، نه صرفاً انجام اموری عبادی و شرکت در مظاهر مذهبی مثل عزاداری و زیارت. لذا منظور آن است که به همراه انجام امور واجب، آثار این امور به مانند خوش رفتاری، صبوری، عدم ظلم به اعضای خانواده و ... به وضوح در رفتار انسان مشهود باشد. با این تعریف این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای و اسنادی شکل گرفته است درصدد تحلیل نقش ایمان دراستحکام بنیان ...
نمایه ها:
ایمان | 
قرآن | 

-1 62 درصد پاسخگویان، برنامه خانواده شبکه اول را به نحوی تماشا کرده‌اند. -2 59 درصد بینندگان برای خانواده از ابتدای شروع برنامه بیننده این برنامه بوده‌اند. -3 42 درصد از بینندگان، هدف خود را از تماشای برنامه خانواده کسب اطلاعات و آگاهی و 41 درصد فراگیری آموزشهای برنامه ذکر کرده‌اند. -4 قسمتهای "سریالهای نمایشی"، "یک تجربه"، "گفتگوی خانواده" و "پزشک خانواده" به ترتیب پربیننده‌ترین قسمتهای برنامه خانواده سینما بوده است . -5 34 درصد بینندگان مطالب "گفتگوی خانواده"، 30 درص ...

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر عملکرد نظام خانواده بر بهداشت روانی اعضای خانواده (پدر، مادر و فرزندان) صورت گرفته است . روش : جامعه آماری پژوهش ، خانواده‌های مهاجر ایرانی و افغانی در کشور انگلستان بودند. مجموعا 45 خانواده (پدر، مادر و یک جوان 15-20 ساله خانواده) مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه بالینی با خانواده، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه افسردگی بک ، پرسشنامه ارزیابی همبستگی و انعطاف‌پذیری خانواده و پرسشنامه محیط خانواده استفاده شد. داده‌های پژوهش ...