عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسأله حیا به عنوان یکی از موضوعات مهم اخلاقی اجتماعی همواره مورد توجه ویژه عالمان اخلاق بوده است پژوهش حاضر با عنوان بررسی ابعاد حیا در معارف علوی با تکیه بر نهج‌البلاغه با هدف بررسی الگوهای رفتاری و گفتاری در مفاهیم عمیق سیره امیرالمومنین(علیه السلام) در پی پاسخ دادن به این موضوع مهم است که سیره و سنت علوی در مورد ابعاد حیا چگونه است و نیز با بررسی نگاه امیرالمومنین(علیه السلام) به ابعادگوناگون حیا در عرصه‌های مختلف زندگی در پی یافتن الگویی مناسب در این زمینه برای پیروان راس ...
نمایه ها:
حیا | 
عفت | 

پژوهش پیش رو از جنبه های گوناگون کاربردی و بنیادی دارای اهمیت است زیرا حیا و ادب عامل بازدارنده انسان از رذائل اخلاقی و محرکی برای کسب فضائل اخلاقی در اوست و در حفظ حریمهای انسانی دخیل است ، حیا و ادب مبتنی بر حرمت و کرامت انسان‌هاست و فقط به بشر اختصاص دارد ، ارتباط مستقیم با هیبت الهی دارد یعنی هرکه عظمت و هیبت الهی پیش او بیشتر ، حیا وادب او نیز بیشتراست ، رابطه تنگاتنگی با ایمان دارد،.به همین جهت مسئله مهم برای پژوهنده بررسی و تبیین آثار تربیتی آن بر زندگی انسانها از دیدگ ...
نمایه ها:
شرم | 
حیا | 
ادب | 

این پژوهش متشکل از هفت قسمت می‌باشد : شش فصل و یک خلاصه و نتیجه‌گیری. فصل اول، شامل ساختار و کلیات طرح تحقیق می‌باشد که بدنه اصلی پژوهش را می‌سازدو عباتند از : بیان مساله، اهمیت، ضرورت پژوهش و انگیزه تحقیق، سابقه تحقیق، سوال‌های اصلی و فرعی تحقیق، اهداف اصلی و فرعی تحقیق، روش تحقیق و تعریف لغوی و اصطلاحی حیا و مفاهیم نزدیک و مقابل به آن. در فصل دوم، اقسام حیا و درجات آن‌ها بر اساس معیارهای خاص، به خوب و بد، مثبت و منفی، عاقلانه و احمقانه، و فطری و غیرفطری، درونی و بیرونی حیا ...
نمایه ها:
حیا | 
عفت | 
تاریخ | 
HISTORY | 
تربیت | 
training | 

حیا و عفت در انسان امری فطری است این پژوهش به بررسی آسیب شناسی عدم رعایت حیا و عفت در روابط زن و مرد از منظر آیات و روایات می‌پردازد حیا و عفت در اسلام آنقدر ارزشمند است که سرچشمه تمام کار‌های خوب و تمام دین معرفی شده است و در آیات و روایات بسیار به رعایت آن تاکید شده است. و اهمیت آن تا آنجاست که ارتباط تنگاتنگی با زندگی افراد و خانواده و جامعه دارد و جامعه‌ای که متشکل از زن و مرد می‌باشد و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. هدف این تحقیق بررسی آسیب ‌های آن بر افراد و خانواده و جامعه ...
نمایه ها:
آسیب | 
حیا | 
عفت | 
زن | 

قرآن کریم، به ویژگی‌های زنان مؤمن رشديافته، كه در برهه های مختلف تاريخی زيسته اند، پرداخته است. اين زنان با توجه به نتايج اين تحقيق عبارتند از: حضرات حوا 3، ساره و هاجر همسران ابراهیم‏ 7، دختران حضرت لوط 7، دختران شعیب‏ 7، همسر زکریا 7، مادر مریم‏3، بلقیس، زلیخا همسر حضرت یوسف 7، همسر ایوب‏ 7، مادر و خواهر موسى‏ 7، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم‏ 3و حضرت خدیجه‏ 3. دربارۀ اين زنان ويژگی های مهم و متعددی در قرآن كريم مطرح شده است؛ اما ويژگی شاخص هر يك از آن ها يكسان ديده نشده است. ...

هدف از این پژوهش بررسی راهکارهای ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در آراء آیت الله خامنه ای، بررسی رویکردهای نظری و تئوری های نوین در این زمینه، ارائه ی فرضیه های بر گرفته از مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ارتباط با نقش سخنان آیت ا.. خامنه ای در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب، تشریح رویکردهای موجود در ارتباط با موضوع حجاب و سرانجام دستیابی به رهیافت منتج از تحلیل و بحث های مذکور در جهت برنامه ریزی صحیح در جامعه اسلامی بود. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، در قالب نظریه های اسلام و مکاتب ...