عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرآن کریم، به ویژگی‌های زنان مؤمن رشديافته، كه در برهه های مختلف تاريخی زيسته اند، پرداخته است. اين زنان با توجه به نتايج اين تحقيق عبارتند از: حضرات حوا 3، ساره و هاجر همسران ابراهیم‏ 7، دختران حضرت لوط 7، دختران شعیب‏ 7، همسر زکریا 7، مادر مریم‏3، بلقیس، زلیخا همسر حضرت یوسف 7، همسر ایوب‏ 7، مادر و خواهر موسى‏ 7، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم‏ 3و حضرت خدیجه‏ 3. دربارۀ اين زنان ويژگی های مهم و متعددی در قرآن كريم مطرح شده است؛ اما ويژگی شاخص هر يك از آن ها يكسان ديده نشده است. ...

پژوهش حاضر به بررسی جنسیتی یکی از فضایل اخلاقی(عفاف) براساس آموزه های قرآن کریم و روایات می پردازد و تاثیر آن را بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بر می شمرد. عفاف حالتی است که به نفس و ذات آدمی برمی گردد، و چون نفس و ذات فراتر از جنسیت است، لذا جنسیت درآن راه ندارد، بنابراین عفاف اختصاص به زنان ندارد و باید در وجود زن و مرد به فعلیت برسد. عفاف به حالتی درونی در وجود آدمی اطلاق می شود، که آثار آن در قول و رفتار انسان نمود پیدا می کند و او را از گناه و حرام باز می دارد. کلما ...

عفاف یکی از فضائل مهم اخلاقی است که موجب کرامت انسان می‌شود و اسلام آن را مانند تقوا، بسیار مورد توجه قرار داده است. این موضوع چنان دارای اهمیت است که رعایت نکردن عفت زیربنای روابط فردی و اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. بنابر این شناخت این ارزش و پایبندی به آن می‌تواند آسیب‌هایی که دامن‌گیر روابط می‌شود را برطرف نماید. لذا شناخت جایگاه عفت در زندگی انسان اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه و نقش عفاف در تنظیم روابط افراد و نشان دادن سبک زندگی عفیفانه از نظر اسلام اس ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط عفاف در اخلاق و روابط اجتماعی صورت گرفته است تا میزان نقش عفاف در روابط اجتماعی در شکل گیری ارزشهای اخلاقی در جامعه و بازداری از مشکلات و ناهنجاریها ی اجتماعی تعیین شود . این تحقیق در پی آن است که با بررسی وتحلیل واژه عفاف و حیادر روابط اجتماعی در باب اخلاق درابعاد نتیجه گرایی،تکلیف گرایی،فضیلت گرایی تاكيد نمايد.چرا که بخش مهمی از آلودگی های اجتماعی درابعاد اخلاقی، ناشی از خروج انسان ازحریم پاکی ؛عفاف؛حياواعتدال روحي بوده ونادیده گرفتن حدوداله ...

در این تحقیق سعی شده تا عفت به عنوان یک فضیلت اخلاقی و آثار آن در اجتماع بررسی شود بنابراین با استفاده از متون اخلاقی به تبیین آن ها پرداخته شده است. عفت حالتی برای نفس انسان به وجود می آورد که او را از شهوت حفظ می کند و عفیف کسی است که این حالت را بر اثر تمرین و ممارست و تلاش به دست می آورد. بدین معنا، اگر این فضیلت در نفس ما به وجود آید می توانیم بر شهوت خود غلبه کنیم و انسان عفیفی شویم. در علم اخلاق عفت مقابل قوه شهویه است.از دیدگاه اسلام عفت در نظام تربیتی انسان از جای ...
نمایه ها:
عفت | 
حیا | 
تقوی | 
عفت | 
شهوت | 
برّ | 
تعزیه | 
حیا | 

هدف از این پژوهش بررسی راهکارهای ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در آراء آیت الله خامنه ای، بررسی رویکردهای نظری و تئوری های نوین در این زمینه، ارائه ی فرضیه های بر گرفته از مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ارتباط با نقش سخنان آیت ا.. خامنه ای در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب، تشریح رویکردهای موجود در ارتباط با موضوع حجاب و سرانجام دستیابی به رهیافت منتج از تحلیل و بحث های مذکور در جهت برنامه ریزی صحیح در جامعه اسلامی بود. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، در قالب نظریه های اسلام و مکاتب ...

در این پژوهش بیان‌شده که تقوا از «وقایه» گرفته شده‌‌است و در لغت، به معنای خویشتن‌داری و بازداشتن نفس از آن چیزی است که برای انسان زیان دارد. و در همه امور جانب خدا را نگه‌داشتن است. تقوا، دارای آثار نیک در دنیا و آخرت است که تقواپیشگی سبب پیدایش آنهاست با استفاده از قرآن و روایات معصومین (ع) مراحل تقوا و لزوم رعایت آن در جامعه بیان شده‌است که از مهمترین آثار آن در بعد فردی مصونیت، آرامش و امنیت، حفظ شخصیت و احترام زن است و عدم رعایت آن از دست رفتن زیبایی و شکوه زن، شخصیت و و ...
نمایه ها:
جامعه | 
حیا | 
حجاب | 

شرع مقدس اسلام به جهت حفظ مصالح گوناگون فردی و اجتماعی، رعایت «حجاب اسلامی» و عدم خودآرایی و خودنمایی در برابر نامحرمان را برای خواهران مسلمان به عنوان یک تکلیف الهی قرار داده است. «حجاب اسلامی» به معنی پوشاندن تمام بدن به استثنای صورت و دست‌ها از مچ و هم‌چنین عدم خودآرایی و خودنمایی در برابر نامحرمان (به استناد آیات شریفه‌ی 31 و 60 از سوره‌ی مبارکه‌ی نور و 59 از سوره مبارکه احزاب) است. مقنن نیز به تبعیت از شرع اسلام، این نیاز را در جامعه حس کرده و «عدم رعایت حجاب اسلامی» (بی ...

در ارتباط با موضوع پژوهش با دو سئوال اساسی مواجه هستیم: 1- از منظر دین چه عواملی سبب وقوع و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب است؟ 2- برای جلوگیری از این آسیب اجتماعی یا اصلاح آن چه راه کارهایی وجود دارد؟ در پاسخ به سئوال اول باید گفت: عوامل متعددی هم‏چون عوامل اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، تربیتی، اخلاقی و جامعه‌شناختی، در این زمینه نقش آفرین هستند که باید به عنوان عوامل آسیب رسان مورد توجه جدی واقع شوند. مهم‌ترین مصادیق و مواردی که تحت این عوامل قرار می‌گیرند را ...