عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناسایی گونه های پستانداران و پرندگان که مهم ترین بخش حیات وحش شرق استان گیلان را تشکیل میدهند و تا کنون ناشناخته مانده اند . چگونگی بهره برداری چند جانبه از گونه های حیات وحش در راستای توسعه پایدار و در نهایت ارائه مدیریت اصولی برای گونه های حیات وحش از بخش های عمده طرح می باشد . ...
نمایه ها:

مشاهده و سرشماری حیات وحش مبتنی بر روشهای علمی و تجربی یکی از فاکتورهای مهمی است که امکان بهره وری مطلوب از گونه های موجود در منطقه را فراهم می سازد . ...

ارزیابی زیستگاه حیات وحش یکی ازملزومات اساسی جهت شناخت نیازهای زیستی و فیزیکی گونه برای حفاظت می باشد شناسایی مکانهایی که صرفا دریک زیستگاه مورداستفاده حیات وحش قرارمیگیرند مارا به شناخت پارامترهای خردزیستگاهی مطلوب جانوررهنمون می کنند منطقه حفاظت شده ی جهان نما یکی ازبهترین وامن ترین زیستگاه های این گونه درشمال ایران محسوب میشود این مطالعه باهدف اولویت بندی متغیرهای مهم زیستگاهی درمطلوبیت زیستگاه گونه ی کبک دری دراین منطقه انجام شد مهمترین متغیرها درانجام این تحقیق پراکنش من ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
موته | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

در این بررسی 36 سازمان بین المللی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد حیات وحش فعالیت دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. از کل این سازمان ها ، تعداد 10 سازمان دولتی و 26 سازمان غیر دولتی بودند. سابقه تاسیس آنهابین 10 تا 100 و تعداد اعضا بین 19 تا 157 کشور بودند. این سازمان ها تحت 14 عنوان سازمانی تفکیک شده اند که عبارتند از : اتحادیه ، انجمن، باشگاه، برنامه ، بنیاد، جامعه، سازمان، سرویس ، شورا، صندوق ، کمیسیون، کنوانسیون، مرکز و موسسه، در تقسیم بندی فعالیت سازمان ها، 4 گ ...