عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش ، با هدف بازشناسی توصیفی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران در باب حکومت دینی و نسبت سنجی آنها با اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) است .بعد از انقلاب در باب حکومت دینی دو گفتمان مهم تحت عنوان گفتمان حکومت اسلامی و گفتمان حکومت عرفی مسلمانان شکل گرفت که گفتمان حکومت اسلامی را نیز می توان به دو خرده گفتمان تحت عناوین خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منتخب مردم و خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منصوب ،طبقه بندی کرد که هریک درمورد نحوه ارتباط ...

سیره سیاسی حکومت داری امام علی (ع) به عنوان الگویی کامل در عرصه حاکمیت و فرمانروایی جلوهای خاص در تاریخ سیاسیاسلام دارد. امام علی(ع) پس از بدست گرفتن قدرت در راستای پیاده کردن احکام الهی و تجلی ارزشهای انسانی در جامعه،حکومت ایده آل نظام سیاسی اسلام را برپایهی حق مداری، تقوای سیاسی، عدالت محوری، آخرت گرایی، صلح مداری، مردمگرایی، پاسداشت کرامت انسان، عهدمندی و...بنیان نهاد. در سیره سیاسی آن حضرت حکومت به مفهوم مدیریت، هدایت،رضایتمندی، مشروعیت و نهایتاً عهدی الهی است که به زیبای ...

پایان نامه حضار با استفاده از روش مقایسه ای، اندیشه سیاسی عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی را در خصوص مولفه های «امکان‌پذیری حکومت دینی»، «جامعیت دین»، «رابطه حکومت دینی با دموکراسی» و «تکثرگرایی دینی» مقایسه می نماید و به این نتیجه می رسد که تنها نقطه اشتراک دیدگاه این دو اندیشمند، آن هم از دو خواستگاه متفاوت اعتقاد و عدم اعتقاد به دموکراسی، عدم امکان برقراری دموکراسی در حکومت دینی می باشد و در خصوص سه مولفه دیگر با هم اختلاف عقیده دارند. ...

تشکیل دولت توسط پیامبراکرم(ص) و برخی دیگر از پیامبران الهی، موضوعی است که علاوه بر مستندات قرآنی، مبتنی بر واقعیت های تاریخی نیز هست. به نظر می رسد که حاکمیت سیاسی، فلسفه عملی وحی و نبوت است، چرا که اجرایی شدن بخشی از وحی نظیر آیات الاحکام سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی بدون برخورداری از حکومت و حاکمیت سیاسی امکان پذیر نباشد. با این حال، برخی از روشنفکران در تلاشند تا اثبات کنند که حاکمیت سیاسی از اهداف اصلی پیامبران نبوده و آنچه که در تاریخ پیامبران به نام حاکمیت سیاسی مشاه ...