عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-شناسایی دریاچه‌ها و حوضچه‌های نمک در استان و تعیین فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی این مکانها. -یافتن آرتمیا و مکانهای طبیعی زیست آن در دریاچه‌ها و حوضچه‌های نمک . -شناسایی گونه هستی یافت شده از آرتمیا بررسی میزان ذخائر و تعیین زمان سیست‌گاری آرتمیا. -مشخص نمودن مکانهائی جهت پرورش آرتمیا در منطقه. ...

در این پروژه امکان استفاده بهینه از تلخابه حاصل از فرآیند استخراج NaC1 مورد نیاز واحد کلرآلکالی در BIPC مورد بررسی قرار می گیرد. با اجرای صنعتی این پروژه امکان استخراج صدها هزار تن KC1 و MgC12 از تلخابه وجود خواهد داشت که منجر به بازیافت دهها میلیون دلار سرمایه می شود. پتاسیم کلرید یکی از کودهای وارداتی کشور است که در سال گذشته حدود 127 هزار تن بوده است. با اجرای این طرح پتاسیم کلرید در مقیاس Bench به روش سرد تهیه و اطلاعات لازم جهت طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی جمع آوری می گر ...