عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوضه میان آب از نظر هیدرولوژی دارای سفره یا سفره‌هایی که آبدار می‌باشد که از دیدگاه زمین‌شناسی مخزنی محتوی آب از رسوب تشکیل شده است . در قسمت بالادست حوضه آب زیرزمینی دارای کیفیت خوبی می‌باشد و علیرغم تقریبا هموژن بودن نوع رسوبات در قسمت پایین‌دست حوضه آب زیرزمینی از کیفیت خوبی برخوردار نمی‌باشد. در این طرح سعی خواهد شد که توسط روشهای علمی پی به وجود منشاء شوری آبهای زیرزمینی برد و در صورت امکان اقداماتی که بدان وسیله امکان بهبود کیفیت آب زیرزمینی مقدور باشد، پیشنهاد می‌گردد. ...