عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 171

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدود بودن توان منابع آب در کشورمان، حفاظت، حراست و بهره‌برداری بهینه از آن را به منظور تأمین نیازهای آبی آیندگان طلب می‌کند و دستیابی به این اهداف جز با تهیه بیلان منابع آب و ارزیابی پتانسیل آن امکان‌پذیر نمی-باشد. ارزيابي منابع آب يكي ازمهم‌ترين واساسي‌ترين مراحل مديريت منابع آب ولازمه مديريت پايدار منابع آب است. هدف اصلي ارزيابي منابع آب، برآورد و پيش بيني كمي وكيفي منابع آب براي تأمين نيازهاي كلي بخش‌هاي جامعه و ارائه‌ي اطلاعات لازم جهت فعاليت‌هاي كاهش بلاياي مربوط به آب ...

چکیده: حوضه آبریز منطقه ای است که به وسیله خط الراس کوه ها محدود می شود و کلیه بارندگی ها و آب های ورودی به آن از طریق یک سیستم زهکشی ،که شامل رودخانه و شاخه های فرعی آن است، به یک خروجی منتهی و از آن خارج می شود. حوضه های آبریز معمولا در حال تغییر و تحول می باشند این تغییر و تحول ناشی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی از جمله فرسایش می باشند. مطالعات فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبریز مورد مطالعه و هر حوضه دیگر سبب شناخت بهتر منابع آب و خاک گردیده و شرایط حفظ این منابع ارزشمند ر ...

اساس تحقیق حاضر برارزیابی و تخمین میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدلهای تجربی و بر مبنای واحدهای ژئومورفولوژی در حوضه آبریز صوفی چای (سد علویان)استوار گردیده است. هدف ارزیابی کارایی مدلهای تجربی FAO,EPM,MPSIAC و Fournier در برآورد میزان فرسایش و معرفی مناسب ترین مدل برآورد رسوب در حوضه آبریز مورد مطالعه و حوضه های دیگر می باشد. بر همین اساس تحقیق حاضر به 6 فصل به شرح زیر تقسیم گردیده است: فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. این فصل با یک مقدمه که در واقع روزانه ...

تخمین دقیق از سیلاب ، روشی برای جلوگیری از خسارات ناشی از وقوع سیلابها می‌باشد. این تخمین می‌تواند پایه و اساس طراحی انواع ابینه هیدرولیکی، سرریز سدها، طرحهای آبخیزداری و کنترل و مهار سیلاب باشد. روشهای مختلفی نظیر روش کریگر، جارویس - مایر، سیپرس کریک ، استدلالی و نیز روش مدت - مساحت مقدار حداکثر دبی سیلاب را محاسبه می‌کنند، که هر روش دارای مزایا و معایبی می‌باشد. روش استدلالی - احتمالی یکی دیگر از روشهای تخمین سیلاب می‌باشد که بصورت زیر بیان شده است : Q(y) F . ...
نمایه ها:

برآورد و تخمین مقادیر بارش حوضه آبریز قره سو بر اساس داده های مشاهداتی 21 ایستگاه باران سنجی موجود در سطح حوضه و همبستگی آن با داده های عوامل جغرافیایی ناحیه ای نشان داد که با استفاده از داده های ناحیه ای می توان به مدل نهایی بارشهای فصلی و سالیانه دست یافت. ضرایب همبستگی چندگانه 69 تا82 درصد در تبیین عوامل جغرافیایی محلی (زمین ـ اقلیم)در براورد بارشهای سالیانه و فصلی حوضه، نشانه خوبی از اهمیت پردازش آماری در مطالعات اقلیمی و استفاده از داده های زمین ـ اقلیم است. درمطالعه حاض ...

بیش از 50 درصد لیتولوژی حوضه آبریز کارده در شرق زون کپه داغ را سنگهای کربناته آهکی و دولومیتی تشکیل می دهد، که علاوه بر فرم های کارستی تکامل یافته در آنها، به شدت درز و شکستگی یافته اند. از آنجا که حساسیت سیستم های زهکشی کارست به انتقال یا ورود هر گونه مواد آلاینده زیاد است، وجود هر گونه مواد آلاینده مانند تجمع زباله ها، فضولات دام ها، جریان یافتن فاضلاب ها و پساب های سکونت گاهها به رودخانه ها و زباله ریزی توسط گردشگران می تواند از جمله عوامل بالقوه در منابع آب کارست حوضه باش ...

حوضه آبخیز رودخانه آق چاق در مشال آذربایجان غربی و در جنوب حوضه آبخیز سد بارون قرار گرفته و از غرب به کشور ترکیه و از شرق به ارتفاعات مجاور غربی جاده ماکو - تبریز (حوضه قطورچای) و از جنوب به حوضه آبخیزالند محدود می شود. مساحت حوضه در حدود 1859 کیلومتر مربع است که رودخانه آق چای با روند غربی - شرقی و طول تقریبی 114 کیلومتر در آن جریان دارد. در این حضوه کشیده گسترش آمیزه رنگین در غرب و تشکیلات قم در شرق، گسل ها و ناپیوستگی ها و اقلیم سرد و بارانی باعث تنوع اشکال زمین شده است. د ...

محدوده مورد مطالعه با مساحت 3800 کیلومتر مربع حوضه بالادست سد مارون در استان کهکیلویه و بویراحمد میباشد. آب و هوای منطقه نیمه مرطوب معتدل تا مرطوب سرد است و از نظر زمین ریخت شناسی منطقه ای کوهستانی است و دشتهای کوچکی در آن پراکنده هستند. در این حوضه چینهایی با ساختمان ساده و همراستا وجود دارد و گسل مهمی در آن مشاهده نمیگردد. زمین شناسی حوضه شامل سنگهای آهکی، تبخیری و تخریبی میگردد. سنگهای آهکی حوضه بیشتر در شرق و شمال شرق و سنگهای تبخیری و تخریبی بیشتر در غرب و جنوب غرب حوضه ...

یکی از پارامترهاي مهم موجود در اغلب روش هاي برآورد روان آب سطحی و دبی حداکثر سیلاب در پروژه هاي مختلف آبخیزداري و مهار سیلاب، ضریب روانآب سطحی است. حال آن که تغییرپذيری زمانی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هرگاه شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ خاک حوضه بیشتر باشد، بخشی از آب حاصل از بارندگی در سطح حوضه باقی می ماند این آب پس از پرکردن گودیهای سطح زمین در امتداد شیب به راه می افتد و از طریق رودخانه اصلی از حوضه خارج می شود و به این بخش از بارندگی که می توان مقدار آن را در رودخانه ...