عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 265

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوضه آبخیز ابهررود با مساحت 189256/1 هکتاردرجنوب خاوری زنجان واقع شده است سازندهای گوناگونی مربوط به دورانهای دیرینه زیستی میانه زیستی و نوزیستی دراین حوضه وجود دارد سازند کهر به سن پرکامبرین قدیمی ترین سنگهای موجود درمنطقه را تشکیل میدهد و جدیدترین واحدهای سنگی نهشته های کواترنری است منطقه عموما از سنگهای رسوبی تشکیل شده است هدف ازاین پژوهش تعیین شدت فرسایش ضریب رسوبدهی و براورد رسوب ویژه درمنطقه مورد مطالعه به روش EPM درمحیط GIS است برپایه مدل EPM جدولها و نقشه های مربوط ته ...

هر حوزه آبخیز دارای ویژگیهای خاصی است که مستقیما در امر مدیریت ، حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره‌برداری بهینه ، علمی و مجاز در منابع طبیعی موجود در آن دخالت دارد. آگاهی از ویژگیهای هر آبخیز مهمترین وسیله و ابزار برای تعیین وانتخاب نوع مدیریت و شیوه‌های بهره‌برداری از منابع موجود دریک آبخیز است . کاربری و مفید بودن مدیریت و شیوه‌های حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره‌برداری ازمنایع موجود در هر آبخیز مورد مطالعه قابل بررسی می‌باشد که از طریق تحقیق و بررسی مورد تائید قرار گرفته و به اثبا ...

هر حوزه آبخیزداری ویژگیهای خاصی است که مستقیما" در امر مدیریت و حفاظت و احیاء و توسعه و بهره‌برداری بهینه و علمی و مجاز در منابع طبیعی موجود در آن دخالت دارد. آگاهی از ویژگیهای هر آبخیز مهمترین وسیله و ابزار برای تعیین و انتخاب نوع مدیریت و شیوه‌های بهره‌برداری از منابع موجود در یک آبخیز است . کاربری و مفید بودن مدیریت و شیوه‌های حفاظت و احیاء توسعه وبهره‌برداری از منابع موجود در هر آبخیز زمانی قابل حصول می‌باشد که از طریق تحقیق و بررسی مورد تائید قرار گرفته و به اثبات رسیده ...

استان کهگیلویه و بویراحمد دارای وسعتی معادل 1/6 کیلومتر مربع به لحاظ تنوع توپر گرافی (کمترین ارتفاع 170 متر و بیشترین ارتفاع 4430 متر از سطح دریا) از نظر آب و هوایی دارای دو نوع آب و هوای -1 تروپیکال با جریانهای بری و بحری که بیشترین ابرهای بارانزا را از سمت مدیترانه دریافت می‌نماید. -2 آب و هوایی گرم و خشک ، به چهار حوضه آبخیز بزرگ (زهره، بشار، خیرآباد و مارون) تقسیم می‌گردد. این چهار حوضه از جمله رودخانه‌های غنی از آب استان را به نامهای فوق‌الذکر شامل می‌شود، پراکندگی روستا ...

فرسایش خاک خطری است که امروزه از جنبه‌های مختلف دنیا را تهدید می‌کند و در بسیاری از ملل جهان از جمله مسائل مهم روز محسوب می‌شود. افزون بر آین، خطرات و پی آندهای فرسایش روز به روز شدیدتر و جدی‌تر از پیش می‌گردد. به طوری که هدر رفت خاک و کاهش حاصلخیزی اراضی در اثر فرسایش از یک سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر، موجب گردیدند. تا مردم به ناچار برای تامین نیازهای غذایی و مبارزه با گرسنگی از زمین‌های حاصلخیزی بی‌رویه استفاده کنند. نتیجه چنین اقدامی تبدیل شدن اراضی مرتعی و جنگلی به کشاو ...

اجرای این طرح به منظور استقرار و احیا پوشش درختی و درختچه‌ای در حوضه آبخیز می‌باشد. در درجه اول برای حفظ نگهداری خاک ، تنظیم جریان آبها، جلوگیری سیلهای مخرب ، تنظیم ویژگیهای آب و هوائی واحیا رویشگاهها و به وجود آوردن رویشگاههای جدید با ایجاد وابستگی و علاقه برای افراد جنگل‌نشین، و روستائیان ساکن در حوزه آبخیز با بوجود آوردن یک درآمد و علاقه از طریق بهره برداری و یا حتی فروش محصولات جانبی جنگلکاریهای چند منظوره، با گونه‌هایی ازقبیل بنه، بادام، فندق، انجیر، و... همچنین در منطقه ...

جهت طراحی و ارزیابی عملیات حفاظتی در حوضه های آبخیز ، استفاده از مدلی که توانایی برآورد اهداف مذکور را داشته باشد، ضروری به نظر می رسد.مدل ‏‎EUROSEM‎‏ (مدل اروپایی فرسایش خاک) به گونه ای ابداع شده است که توانایی بالایی در طراحی و ارزیابی روشهای حفاظت خاک و آب را دارد . این مدل از نوع تک رخداد فراگیر بوده و براساس فرایند فرسایش و رسوب شبیه سازی شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش روشهای مختلف حفاظت خاک و آب بر کاهش رواناب و فرسایش با استفاده از مدل ‏‎EUROSEM‎‏ می باشد. م ...

موضوع این تحقیق بررسی فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه آبخیز فارسبان یکی از زیرحوزه های گاماسیاب با توجه به روش ‏‎PSIAC‎‏ می باشد، ...

شناسایی اصولی مناطق خطر ساز و سیل خیز در داخل حوضه آبخیز از جمله مقدمات بسیار مهم در کنترل سیل و کاهش خسارات ناشی از آن می باشد. متاسفانه در مورد شناسایی مکانی مناطق و زیر حوضه ها از دیدگاه پتانسیل سیل خیزی کار قابل توجهی انجام نگرفته است در این مقاله برای شناسایی مناطق سیل خیز در داخل حوضه آبخیز از روش جدید تکرار حذف انفرادی زیر حوضه ‏‎Single Successive Subwatershed Elimination (SSSE)‎‏ با بکار گیری مدل هیدرولوژیکی ‏‎HMS‎‏ بهره گیری شده و پس از بررسی و محاسبات دقیق روش پیشنه ...