عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 203

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری از آغاز فعالیت برنامه‌ریزی شهری در ایران تاکنون و عمده در چارچوب طرحهای توسعه شهری-مورد توجه بوده است با این وجود، سیستم حمل و نقل درون شهری کشور-به ویژه در شهرهای بزرگ -با مشکلات و نارسائیهای مختلفی مواجه می‌باشد. دستیابی به علل و عوامل مشکلات و نارسائیهای موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری کشور، حداقل ارزیابی طرحهای توسعه شهری را از نظر میزان تحقق اهداف و عملی شدن پیشنهادات بخش حمل و نقل آنها طلب می‌نماید تحقیق فوق در جهت پاسخگویی به اهداف فوق انج ...

سیستم حمل و نقل شهری در شرایط حاضر در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است و مشکلات زیر را بر جامعه تحمیل می‌کند: (1) تاثیر در افزایش هزینه‌ها. (2) آلوده نمودن هوای شهرها. (3) فضای حاکم بر سیستم حمل و نقل شهری، نوعی مکتب بدآموزی است که موجب رواج فرهنگ تخلف می‌گردد. ...
نمایه ها:
هزینه | 

هدف از انجام این پروژه برآورد حجم ترافیک ناشی از حمل و نقل کالا با توجه به مبادی و مقاصد آنها به تفکیک نوع وسیله نقلیه و نوع باری است که در حال جابجائی است با توجه به اینکه بخشی از حجم ترافیک عبوری در شبکه حمل و نقل مربوطه به حمل و نقل کالا می‌باشد لذا گردآوری این اطلاعات برای طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر و ترافیک شهر تهران از اهمیت خاصی برخورداراست . ...

در پروژه آمارگیری مبداء و مقصد اطلاعاتی در مورد مبداء - مقصد سفرهای درون شهری جمع‌آوری شده است که در آنها اطلاعات مربوط به سفرهای بین شهری یافت نمی‌شود به عبارتی تاثیر ورودیهای شهر تهران روی وضعیت حمل و نقل و ترافیک در این آمارگیری قابل بررسی نیست مضافا آنکه تعداد سفرهای خروجی از شهر حتی اگر در آمارگیری مبداء و مقصد به طور دقیقی به دست آید ولی مسیر اصلی این سفرها که از طریق کدام پایانه انجام گرفته مشخص نیست . برای نمونه در پرسشنامه‌های مبداء و مقصد فقط مقصد سفر ذکر شده است ول ...

ضرورت توجه به ایجاد و توسعه صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی در شبکه کالبدی هر جامعه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. اما این بدان مفهوم نخواهد بود که نگاه خود را صرفاً بر آثار مثبت ارتباطی و اقتصادی آن معطوف نموده و از تبعات منفی حاصل از حضور وسایط و زیرساخت های حمل و نقلی غافل بمانیم. چرا که مطالعات نشان می دهد این صفت به همراه عناصر تشکیل دهنده آن (وسایل نقلیه، مسیرهای ارتباطی و محیط طبیعی) اثرات جبران ناپذیری را بر محیط زیست تکرار ناشدنی دارد. اثرات آلودگی ه ...

چکیده ندارد.

طرح مذکور با توجه به اینکه مطالعات جامع حمل و نقل شهری در شهرهای بزرگ کشور جدیدا پا به عرصه برنامه‌ریزی کشور گذاشته‌اند ، سعی دارد با بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل و روابط پیچیده برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری و برنامه‌ریزی کاربرد اراضی در هر شهر ، به اهمیت و بیان ارتباط و همبستگی مطالعات مذکور با طرح‌های جامع شهری بپردازد. از طرفی تاکنون دیدگاه تخصصی در زمینه برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری کشور وجود نداشته است . لذا تحقیق مذکور به دنبال دستیابی به الگویی است که ضمن پرداختن تخص ...

این پروژه در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری شیراز بود و هدفهای زیر را دنبال می کرد: 1- جمعبندی اطلاعات گردآوری شده به منظور شناخت وضع موجود حمل و نقل. 2- مدلسازی برای تقاضای حمل و نقل به منظور برآورد تقاضای آینده و شناخت تنگناهای شبکه حمل و نقل. ...

در این مقاله به بررسی مسیریابی در شبکه های حمل و نقل شهری می پردازیم. با وجودیکه شبکه های حمل و نقل شهری در زمره شبکه های دینامیک هستند ولی با استفاده از راه حلهایی که برای شبکه های استاتیک وجود دارد تا حدی می توان از پیچیدگی های این شبکه ها کاست . الگوریتم های مختلفی برای آنالیز شبکه وجود دارند که می توانیم با این منظور استفاده کنیم. در میان این الگوریتم ریجسترا خوشنام ترین الگوریتم است که خود دارای انواع مختلفی از جمله الگوریتم ‏‎A*‎‏ و ‏‎B*‎‏ می باشد . مهمترین مشکلی که در ...