عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات حماسی یکی از گسترده ترین حوزه های ادبیات فارسی محسوب می شود. آثار بسیار ارزنده و گرانقدری در این حوزه آفریده شده اند و به جرات می توان گفت یکی از بخش های قوی و موفق ادبیات فارسی همین ادبیات حماسی است. موفقیت این نوع از انواع ادبی از آن روست که اثاری چون شاهنامه فردوسی سرسلسه و راه مبین حماسی سرایی ملی میهنی در ایران در برهه ای به علل مختلف دچار رکورد شد، اما با ورود دین مبین اسلام جلوه ی دیگری از حماسه پردازی آغاز گشت و حماسه ها به شخصیت های مذهبی محبوب و معصومی تبدیل ...

در این پایان‌نامه، ضمن بررسی اجمالی جغرافیا، تاریخ، نژاد، زبان و ادبیات بلوچی، به موضوع اصلی یعنی حماسه‌سرایی در زبان بلوچی پرداخته شده است . در این پایان‌نامه پنج منظومهء حماسی رزمی بلوچی آوانگاری شده و سپس ترجمهء فارسی آن ارایه گردیده است . همچنین حماسه بطور کلی و به ویژه حماسهء بلوچی بطوراخص از جوانب گوناگون معرفی و تحلیل شده است . نتایج مهم این پژوهش - که می‌تواند مورد استفادهء تمام کسانی که به نژاد، تاریخ، اسطوره، حماسه و بطور کلی ادبیات عامیانه بلوچ‌ها علاقمند هستند، قر ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ژاپن | 

در این طرح تاریخچه رجزسرایی در قوم عرب و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی آن ، استخراج رجزها و رجز واژههای حماسی عاشورا روانشناسی اوزان رجزها "بررسی روانشناختی اوزان" کشف و تحلیل نکات ادبی و جلوههای بلاغت ، عناصر مشکله درونمایه رجزها و ... مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت ...

این مقاله معرفی منظومه حماسی منحصر به فردی است که قهرمان آن زنی پهلوان به نام کشسب، دختر رستم است . تصحیح انتقادی بانو کشسب نامه که پنج دست نویس و 1034 بیت دارد، اخیرا به پایان رسیده و در دست چاپ است . سراینده قصه معلوم نیست و زمان سرایش آن نا مشخص است، اما گمان می رود در سده ششم قمری - و به تحقیق پس از سال 520 قمری - سروده شده است. بانو کشسب نامه، منظومه ای حماسی است که موضوع آن روایتی از زندگی دختر رستم و نبردهای پهلوانانه اوست. تصویر منحصر به فرد زنی در ادبیات فارسی که با ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زن | 
ایران | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

پژوهش حاضر با عنوان پژوهشی در صور خیال گرشاسب نامه اسدی توسی در پی چگونگی کاربرد صور خیال و ویژگی های سبکی آن ها است. این پژوهش در سه بخش اصلی مطرح شده است. بخش نخست به کلیات و زندگی وکتاب گرشاسب نامه می پردازد. بخش دوم به سبک تصویرپردازی و تنوع تصویری کتاب اشاره می کند و در بخش سوم که بخش اصلی پژوهش به شمار می رود عناصر خیال یعنی تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز با ارائه نمونه های گوناگون و شرح و توضیح تازگی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. سبک تصویرپردازی اسدی توسی گرایشی به تشب ...