عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

اغلب برای حل عددی معادلات ناویر- استوکس در یک میدان فیزیکی، نیاز به تولید شبکه می باشد. با استفاده از تولید شبکه، میدان فیزیکی اطراف یک جسم پرنده به میدان محاسباتی برده شده، ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آمار | 

معادلات لایه برشی نازک ناویرا - استوکس یک بیان ریاضی نسبتا" دقیق جهت توصیف رفتار فیزیکی جریان سیال تراکم پذیر در منطقه در حال توسعه جریان‌های داخلی میباشند. به منظور تعیین ضریب انتقال حرارت جابجائی و ضریب اصطکاک جریان سیال تراکم پذیر در داخل نازل میتوان با حل معادلات مزبور پروفیل‌های سرعت و دما را در مجاورت دیواره تعیین نمود. هدف اصلی از این پروژه تهیه یک کد کامپیوتری جهت حل عددی معادلات مزبور در داخل یک نازل همگرا با تقارن محوری میباشد. بدین منظور معادلات غیردائم لایه برشی ن ...

با توسعه چشمگیر فناوری و امکانات کامپوتری استفاده از روشهای عددی برای حل مسائل مهندسی و علمی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. از میان تعداد بسیار زیاد روشهای عددی که تاکنون شناخته شده اند دسته ای از آنها تحت عنوان روشهای بدون شبکه بیش از سایر روشها مورد توجه محققین و کاربردان قرار گرفته اند. یکی از جدیدترین روشهای بدون شکبه روش نقاط محدود نام دارد. ویژگی بارز این روش ارضاء نقطه ای معادلات دیفرانسیل و شرایط مرزی می باشد که این موضوع باعث افزایش کارآرایی و انعطاف پذیری ر ...

در این تحقیق یک روش عددی ترکیبی صریح – ضمنی برای شبیه سازی غیر نسبیتی پدیده های هیدرودینامیک تشعشعی در محدوده دیفیوژن تعادلی رژیم چگالی انرژی پایین مورد استفاده قرار گرفته است محدوده دیفیوژن برای موادی که ضخامت اپتیکی آنها زیاد است در نظر گرفته میشود. در این محدوده تشعشع پس از پیمودن مسافت کوتاهی به تله می افتد. همچنین در این محدوده تعادل ترمودینامیکی موضعی وجود دارد.رژیم چگالی انرژی پایین بیانگر این موضوع می باشد که میتوان از اثرات فشار تشعشع و انرژی تشعشع در مقایسه با فشار ...

در این مقاله، شبکه نوع O-O به روش جبری حول یک محور یک بال سه‌بعدی تولید شده و از شبکه تولیدشده، برای حل معادله وابسته به زمان اویلر استفاده شده است . برای ارضای مناسب شرط روی بال، شبکه متعامدی روی بال تولید شده است . برای این کار از یک روش جدید مبتنی بر عبور بیضی از نقاط ایرفویل و بدست اوردن شرط تحلیلی تعامد از بیضی‌های عبور داده شده، استفاده گردیده است . مرز خارجی می‌تواند کره یا بیضی‌گون باشد که با استفاده از روابط جبری و مختصات استوانه‌ای بیضوی تولید شده است . برای داشتن ش ...

این طرح به مطالعه تئوری حل دستگاه‌های معادلات خطی بر روی یک هیات متناهی و ارائه روش‌های نوین می‌پردازد. با توجه به تئوری‌های موجود، برنامه کامپیوتری نوشته شده به تولید تصادفی این گونه دستگاه‌ها پرداخته (دستگاه‌هایی با m معادله و n مجهول m>n) و پس از یافتن دستگاه‌های غیرممکن حل آن‌ها را ارائه می‌دهد. خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده و نتایج حاصل عبارتند از: - مطالعه الگوریتم‌های موجود - ارائه روشی جدید بر اساس روش "پورسل" در حل دستگاه‌های معادلات خطی - نوشتن برنامه‌های مورد نی ...