عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 541

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جهت گیری مساله، سبک های حل مساله و هیجانات تجربه شده در پیش بینی تغییرات حل مساله اجتماعی دانشجویان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بود که در سال89- 88 مشغول به تحصیل بودند. به این منظور تعداد 400 نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مولفه های حل مساله بین فردی دزوریلا و همکاران، پرسشنامه مهارت حل مساله اجتماعی پیتر هانی و مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران بود ...

پژوهش حاضر پیرامون تعیین اثربخشی آموزش حل مساله ابداعی در بهبود خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در سال تحصیلی 1391-92 است. تعداد 14 نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه در دامنه سنی 32 تا 56 ساله (با میانگین 46) و با سطوح تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا برای شرکت در پژوهش داوطلب شدند، و سه پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی را در مرحله پیش‌آزمون تکمیل نمودند. این مطالعه از نوع تحقیق نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون گروهی بود، به ...

به طور کلی الگوریتم های متعددی برای حل مسائل حمل و نقل ارائه شده است. در این پایان نامه یک الگوریتم جدید برای حل نمونه ای خاص از مسائل حمل و نقل فازی مورد بررسی قرار می گیرد. با فرض این که تصمیم گیرنده درباره مقدار دقیق هزینه های حمل، اطلاعات مطمئنی ندارد، اما در مورد میزان عرضه و تقاضا اطلاعات وی دقیق است. در این الگوریتم هزینه های حمل و نقل با عاداد فازی ذوزنقه ای نشان داده شده است. برای واضح تر شدن الگوریتم یک مثال عددی حل شده است. مسئله حمل و نقل فازی دیگر که در آن کالای ...

در پژوهش حاضر روش تدريس بحث گروهي و حل مساله بر ميزان يادگيري و يادداري دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي در درس تعليمات اجتماعي تحت مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق چون تاثیر دو روش تدریس بحث گروهی و حل مساله (متغیر مستقل)، را بر یادگیری و یادداری (متغیر وابسته) آزمودنی ها سنجیده ایم پس از روش نیمه آزمایشی استفاده شده است.جامعه آماری متشکل از دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی بود که در سال تحصیلی90-89 در مدارس ابتدایی شهرستان اسفراین مشغول به تحصیل بودند. در ...

هدف اصلی ما در این رساله ارائه شرایطی است که با استفاده از آنها بتوان مسئله برنامه ریزی نیمه معین(SDP)ساده شده از مسئله تخصیص درجه دوم (QAP) را به وسیله روش های نقطه درونی حل کرد. برای این منظور ابتدا مسائل برنامه ریزی خطی(LPs) را معرفی می کنیم. روش نقطه درونی برای مسائل LP را شرح می دهیم. سپس مسائل SDP را معرفی می کنیم و با توجه به رابطه LP و SDP الگوریتم های نقطه درونی LP را به SDP توسیع می دهیم. در ادامه مسائل QAP را معرفی می کنیم و پیچیدگی محاسباتی این مسائل را بیان می ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه و اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله و مهارت های ارتباطی بر میزان شادکامی و کیفیت زندگی زنان شاغل( مقطع ابتدایی) شهرستان جوانرود بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل مقطع ابتدایی شهرستان جوانرود در سال تحصیلی 89-88 بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ( 30 نفر در 2 گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل). ابزاری که در این پژوهش به کار رفتند عبارتند از : پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جه ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش شطرنج بر رشد مهارت حل مسئله در کودکان پیش دبستانی شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش علی مقایسه ای بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 70 نفر آزمودنی به عنوان نمونه انتخاب شد. که 35 نفر از آزمودنی ها که آموزش شطرنج دیده بودند در چهار مدرسه شطرنج انتخاب شدند و 35 نفر دیگر از 4 مهد در همان مناطقی که مدارس شطرنج وجود داشتند انتخاب شدند. برای سنجش مهارت حل مسئله در این پژوهش از خرده آزمون های غیر کلامی وکسلر (مازها، طراح ...

به منظور بررسی اثر بخشی آموزش گروهی هوش هیجانی (حل مسئله و کنترل خشم) بر سلامت روانِ 30 نفر از زندانیان مجرم مَرد محکوم به حبس زیر ده سال زندان عادل آباد شیراز در سال 90-89 که در پیش آزمون سلامت روان (GHQ) بالاترین نمره را داشتند، بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند و به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه آزمایش برنامه های آموزشی را در 11 جلسه ی90 دقیقه ای دریافت کردند. برای بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت دسته بندی اطلاعات و محاسبه میا ...

در چند دهه‌ی اخیر حل مسائل کنترل بهینه با قید مشتقات جز‌ئی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. این نوع مسائل بسیار پیچیده بوده و حل عددی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پایان‌نامه به بررسی روش اجزای محدود برای حل مساله کنترل بهینه با قید مشتقات جزئی بیضوی می‌پردازیم. روش اجزای محدود یکی از قدیمی‌ترین روش‌های حل این نوع مسائل کنترل بهینه می‌باشد، که مطالعات گسترده‌ای در مورد همگرایی و محاسبه خطای آن انجام شده است. با محاسبه خطا می‌توان از روش انطباقی اجزای محدو ...