عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استراتژی توسعه صنعتی کشور در گرو شناسایی حلقه‌های مفقوده و نامعلوم در هر یک از زنجیره صنایع و فعالیتهای صنعتی کشور است . سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درازمدت در جهت توسعه بخشیدن به صنایع نساجی کشور در حال حاضر و در برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی در آینده نزدیک نیز در گرو شناسایی حلقه‌های مفقوده متعدد در ساختار این صنعت قرار دارد. برای دستیابی به مدلی بهینه و مناسب پیش از مراحل ابتدائی بررسی مطالعاتی و برداشت واحد از مفاهیم آن مقوله پایه‌ای ذیل کمک شایانی در ارائه مد ...

چکیده ندارد.