عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 258

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق : اکسیداسیون اکسیم ها به آلدهید ها و کتون های مربوطه توسط پتاسیم هگزا سیانو فرات سه آبه ساپورت شده بر روی سیلیکاژل و سنتز مشتقات 1، 4 دی هایدرو پیریدین توسط نانو ذرات آهن و تنگستات فسفوریک اسید ساپورت شده روی نانو ذرات آهن و اکتیو کربن سولفوریک اسید و سولفوریک ساپورت شده روی نانو ذرات آهن تحت شرایط بدون حلال. هدف : هدف از این تحقیق اکیسداسیون اکسیم ها به آلدهید ها و کتون های مربوطه توسط پتاسیم هگزا سیانو فرات سه آبه ساپورت شده بر روی سیلیکاژل و سنتز مشتقات 1، 4 د ...

در دنیای امروز قوانین و مقررات زیست محیطی سدی بزرگ در پیش روی تولید کنندگان و کاربران رنگ قرار داده است. تولید کنندگان و کاربران رنگهای پایه حلالی چاره ای جز استفاده از حلال های مجاز ندارند. روش سنتی پاشش هنوز هم جزو موثرترین و متداولترین فنون کاربری رنگهای پایه حلالی به شمار می آید. در این مقاله، سامانه های پایه حلالی با سایر انواع سامانه ها مقایسه شده و راه حلی برای یکی از اساسی ترین مشکلات در این زمینه یعنی حضور حلال های آلوده کننده، ارائه می شود. با معرفی پاراکلروبنزوتری ...

واکنش های تشکیل کمپلکس بین کاتیون های پتاسیم،سدیم، لانتانیم با DB18C6 در مخلوط های دو جزیی استونیتریل-دی متیل فرمامیدو مخلوط های سه جزیی استونیتریل-دی متیل فرمامید-اتانول در دماهای مختلف به روش هدایت سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. در همه موارد DB18C6 با کاتیون های +K و +Na تشکیل کمپلکس هایی با استوکیومتری 1:1 را دادند. با افزایش DB18C6 به محلول کاتیون های +K و +Na در تمام موارد باعث کاهش تدریجی هدایت مولاری محلول می شود که نشان دهنده این است که تحرک یونی کمپلکس حاصل کمتر از کات ...

یکی از تکنیک های متداول در پروسه ازدیاد برداشت ، تزریق حلال می باشد . تزریق بعضی از حلال‌ها در مخازن ، باعث به هم خوردگی تعادل ترمودینامیکی و تغییرات ترکیب درصد اجزای نفت مخزن شده و موجبات تشدید رسوب دهی آسفالتین و عواقب ناشی از آن را پدید می آورد . بدلیل اینکه رسوب آلی اجزای سنگین نظیر آسفالتین ، باعث افزایش فشار تزریق ، کاهش بسیار شدید تراوایی خلل و فرج ، گرفتگی و مسدود شدن محیط متخلخل ، تغییر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن و در نهایت کاهش تولید می شود . بنابراین قبل از شروع فراین ...

در این طرح هدف بررسی بر هم کنش های حلال ، حلال در محیط های آلی و در حضور میدان مغناطیسی قوی می باشد . از حلال های آلی استونیتریل-دی متیل فورمامید-دی متیل سولفکساید- پیریدین - پترولیوم اتر- متانول و ... استفاده نموده و تغییرات احتمالی ساختمانی حلال ها در حضور میدان مغناطیسی و اثرات میدان روی برخی پارامترهای حلال مورد بررسی قرار خواهد گرفت . ...

تعیین اثر واحدهای غلظت (C, m,X) و اثر حلال بر روی ثابت‌های تعادل کمپلکس‌های ضعیف 1:1 بنزونیتریل به عنوان گیرنده الکترون با ترکیبات حلقوی الکیل بنزین به عنوان دهنده الکترون در حلالهای تتراکلرید کربن، سیکلوهگزان و دیوکسان با روش NMR و با استفاده از معادله Scatchard بررسی شده است . ...

اصلاح ساختار حلال های تولید پالایشگاهها بر مبنای نیاز صنایع مختلف و بازار مصرف، بررسی استاندارد های جهانی در مورد حلال های نفتی، از منابع سایت های اینترنت، تهیه بانک اطلاعاتی وضعیت موجود از نظر تولید، مصرف و واردات حلال ها و ارزیابی اقتصادی و پیشنهاد تغییر روند تولید در واحدهای پالایش هدف این طرح می باشد. ...
نمایه ها:
حلال | 
تولید | 

از صنعت گردشگري به عنوان يكي از پر رونق ترين فعاليت هاي اقتصادي در جهان ياد مي شود به گونه اي كه پس از صنعت نفت و خودروسازي، سومين منبع درآمدزاي جهان محسوب مي شود و به رغم وجود قابليت هاي فراوان اين صنعت در كشور، در حال حاضر ايران از جايگاه مناسبي در سطح جهاني و منطقه برخوردار نيست، به گونه اي كه رتبه 116 سهم گردشگر بين المللي در دنيا را دارد و از ميان ده كشور خاورميانه رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. به نظر مي رسد يكي از علل اصلي اين وضعيت تاكيد بر استفاده از "مزيت ها ...

استفاده از حلال مناسب جهت ایجاد بهترین خصوصیت های فیزیکی و شیمیایی در طراحی روکش های سطح حائز اهمیت بسیاری است. تبخیر پذیری حلال نیز مهم بوده ، پلیمریزاسیون و شبکه ای شدن رزین می تواند متاثر از نوع حلال استفاده شده باشد. طیف سنجی آمپدانس الکتروشیمیایی‏‎EIS(Electrochemical Imedance Spectroscopy)‎‏ ابزار مناسبی برای تشخیص کمی و کیفی خصوصیات یک روکش سطح است که در سالهای اخیر استفاده از آن گسترش یافته است در این تحقیق ، متغیرهای مختلف روکش سطح بر پایه رزین اپوکسی در دو نوع حلال م ...