عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرسش از نسبت میان حقیقت و هنر مسئله ای بنبادین در تاریخ فلسفه است. حقیقت در ابتدایی ترین صورت خود نزد یونانیان التیا به معنای آشکارگی و نامستوری بوده است . آشکار است که این نسبت نزد متفکران به انحای مختلف بیان شده است و این مسئله که آثار هنری حامل نوعی حقیقت اند، درمورد انواع هنر مطرح شده است ..یکی از سویه های اصلی هنر،تصویر است که غالبا به نحوی بنیادین به هویت ذاتی آن و در ارتباط با حقیقت کمتر به آن پرداخته شده است.این پژوهش در نظر دارد با ملاحظه ی تصویر در آثار هنری، نسبت ه ...
نمایه ها:
تصویر | 
حقیقت | 
آلتیا | 

رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف معرفتی در پرتو منافع پراگماتیکی آن ها بپردازد. او مدعی است که مسائل فلسفی از قبیل «حقیقت» و «واقعیت» و غیره همچون سایر مسائل دیگر محصول یک امکان تاریخی بوده است و از این رو می توان آنها را کنار گذاشت. بدین منظور، او تمام معرفت شناسی سنتی را با تمام مقولاتش (نظیر حقیقت، عینیت، عقل و غیره) زیر سوال می برد. استدلال او این است که فیلسوفان سنتی(مثل افلاطون، دکارت، و کانت) همواره با باور به واقعیت‌‌های ...

پرسش از حقیقت در فهم سیاست، پرسشی اساسی است و ما را از وضع روزمره و متغیر سیاست، متوجه وضع بنیادینی می‌کند که در آن سیاست در نسبت با امر نامحدود و کلی قرار می‌گیرد. بی‌توجهی به این وجهِ سیاست، به ما نشان نمی‌دهد که چرا امر سیاسی از امر اقتصادی متمایز است. سیاست در عین حضور در زندگی هرروزینه ما، درباره‌ی معنا و جهت زندگی و چگونه زیستن هم سخن می‌گوید و همواره خود را در این وضع بینابینی نگه می‌دارد. ما در این پژوهش تلاش کردیم تا از امر سیاسی، آنگاه که به ضرورت در نسبت با حقیقت ق ...
نمایه ها:
حقیقت | 
هگل | 

در دیوان ناصرخسرو انسان، حقیقت و طبیعت نقشی بسیار اساسی دارند. در این میان جایگاه متفاوت انسان و این‌که او اشرف مخلوقات است حکمی است که زاینده‌ی بسیاری از گزاره‌هاست. ناصرخسرو درباره‌ی انسان دارای نظریه‌ای خاص است و سعی بر نشان دادن جایگاه متفاوت انسان نسبت به سایر موجودات دارد و به همین جهت انسان را دارای رسالت خاصی می‌داند و این‌ها در پایان‌نامه در جای خود آمده‌اند و در کنار این مسایل، او نشان می‌دهد که در زندگی اجتماعی به طور طبیعی خطاهایی هم شکل می-گیرد به همین جهت انسان‌ ...

تفسیر هایدگر از افلاطون مربوط به دوره‌ی دوم اندیشه‌ی او موسوم به گشت است. او در کتاب آموزه‌ی افلاطون در باب حقیقت به تفسیر تمثیل غار افلاطون می‌پردازد. به نظر هایدگر فیلسوفان پیشاسقراطی هستی را به‌مثابه‌ی امر ناپوشیده (الثس) درک می‌کردند اما با تمثیل غار افلاطون تغییری در ذات حقیقت روی داد و حقیقت از آشکارگی به مطابقت تبدیل شد، و این آغاز مابعدالطبیعه بود. به نظر هایدگر تمامی صور مابعدالطبیعی حتی بشرانگاری یا فلسفه‌های معاصر ناشی از بسط این تغییر در ذات حقیقت است. اکنون فوری‌ ...

چکیده فوکو اندیشمندی است که در زمینه‌های مختلف نظریه پردازی کرده است. یکی از نظرات وی در مورد مقوله‌ی گفتمان قدرت می‌باشد. اینکه قدرت در دست کیست؟ مورد نظر فوکو نیست، بلکه اهدافی که قدرت دنبال می‌کند، مورد نگرش اوست. در نگاه فوکو قدرت، حقیقت را می‌سازد و حقیقت، قدرت را ، نقطه‌ی تلاقی این دو، گفتمان می‌باشد. شاهنامه‌ی نادری منظومه‌ا‌‌ی تاریخ بنیاد است که به سرگذشت نادرشاه و سپاهیانش و مردم ایران در دوره‌ی افشاریه اختصاص دارد. بخش‌هایی از این مجموعه در مورد قدرت نادر شا ...
نمایه ها:
قدرت | 
حقیقت | 
فوکو | 

پرسش اصلی این پژوهش این است که فلسفه خلقت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی چیست و این نوشتار حاضر در صدد بیان دیدگاه علامه از آیات قرآن مجید درباره فلسفه خلقت انسان می باشد. به طبع این پرسشهای فرعی دیگر مطرح می شود حقیقت انسان چیست آیا انسان یک موجود مادی محض است چگونگی آفرینش انسان. هدف و غایت خلقت انسان. رابطه عبودیت با کمال انسان. با توجه به پرسشهای فوق فصل اول مربوط به کلیات مروری کوتاه بر زندگی نامه علامه طباطبایی (ره) تبیین مسئله پیشینیه تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق محدودیت ...

رساله حاضر در پی بررسی شأن وجایگاه انسان از دیدگاه دو متفکر شرقی وغربی است. آرا و نظریات علامه طباطبایی به عنوان یکی از چهره های فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه و کارل یاسپرس به نمایندگی از اگزیستانسیالیسم الهی، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی مقام انسان در آرای یاسپرس وعلامه طباطبایی، بیشتر به موضوع ماهیت وشأن وجودشناختی انسان معطوف است وکمتر به هویت اجتماعی یا جایگاه هنجاری او در میان موجودات دیگر اشاره دارد. چیستی انسان و امکان شناخت او از منظر هر دو متفکر بررسی شده و با ...

نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع اسلامی در بردارنده‌ی گزاره‌هایی سودمند درباره‌ی تاریخ می‌باشد که با بررسی آن می‌توان به تدوین مبانی نظری و انتقادی تاریخ از منظر امام علی(ع) نائل آمد. این رساله بر همین مبنا به اندیشه‌ی تاریخی امیر مومنان(ع) توجه نموده و طی چهار فصل در پی تبیین دیدگاه فلسفی ایشان درحوزه‌ی تاریخ و فلسفه انتقادی آن برآمده است. بررسی یافته‌های تاریخی نهج البلاغه نشان می‌دهد که ایشان امکان دست‌یابی به حقایق را مسلم دانسته و بر همین مبنا یکی از ارکان یقین و معرفت ...