عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمان های بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید می نمایند عبارتند از: کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان (بردگی مدرن). منع کار اجباری در مواردی مستنثی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمات ...

مباحث مربوط به حقوق کودک از جمله مسائلی است که همواره ذهن طرفداران حقوق بشر را درگیر کرده است.حقوق مربوط به کار کودک، به جهت ارتباط تنگاتنگ با حقوق کار ، در حیطه ی حقوق عمومی قابل بررسی می باشد چرا که دولت و ارکان آن، وظیفه ی تامین امنیت و از جمله آسایش و سلامت و امنیت شغلی اقشار جامعه را بر عهده دارند و کودکان جمعیت زیادی را در هر جامعه به خود اختصاص می دهند.تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون ها و معاهدات ملی و فرا ملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمای ...

این تحقیق با موضوع ((بررسی جرایم ومجازاتهای مربوط به حقوق کار )) ، در سه فصل گرداوری شده که در ابتدا به منظور اماده نمودن ذهن خوانندگان به موضوعاتی کلی در مورد حقوق کار پرداخته شده است. پس از اشنایی خواننده با مباحثی کلی از حقوق کار، در مبحث دوم از فصل اول مطالبی در ارتباط با موضوع اصلی تحقیق از جمله مفهوم جرم از دیدگاه حقوق کار وتفاوت ان با مسئولیت مدنی وتخلف انتظامی، فلسفه جرم انگاری قوانین مربوط به کارگران وکارفرمایان، سیاست جنایی وجنبه حمایتی ان نسبت به کارگران ، مورد ...

مزد، عوضی است که کارگر در ازای کاری که انجام می‌دهد، از کارفرمای خود دریافت می‌دارد. مبنای مزد در درج? اول رابط? قراردادی بین کارگر و کارفرماست ولی در این رابطه تعادل قدرت معاملاتی بین طرفین برقرار نمی‌باشد. کارفرمایان صاحبان کارخانه و سرمایه بوده و در وضعیت برتر قرار دارند و عموماً کارگران به عرضه نیروی کار خود نیاز دارند، کارفرمایان، از این موضع برتر استفاده نموده و تلاش دارند در جهت کم کردن هزینه تولید، مزد کمتری به کارگر پرداخت کنند. بدین لحاظ دولت‌ها در روابط کار دخالت ن ...

بشر از بدو خلقت تا کنون در راه پیشرفت و روزآمد شدن است و در هر مرحله از زندگی با توجه به شرایط ، سعی در ایجاد شرایط مناسب و متناسب با محیط و زمان و مکان زندگی خود دارد . شاید بتوان گفت قانون مهم ترین ابزار و از لوازم اولیه زندگی امروز است . قانون نیز با توجه به تغییر شرایط و سبک زندگی ابنا بشر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می گیرد و جامعه هر از چند گاهی شاهد تغییراتی در قوانین مدون می باشد . مواجه شدن با تغییرات قانونی و یا شنیدن اخباری مبنی بر تغییر قانون ، این تفکر را به ذهن ...

پژوهش حاضر در صدد بررسی جامعه شناختی چگونگی گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی، دلایل انتقادات جامعه‌شناسان حقوقی از مفهوم متافیزیکی عدالت در حقوق، آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی غرب و حقوق کار ایران و تحلیل و بررسی مفاهیم مربوط به متغیرهای عدالت اجتماعی و متافیزیکی در قوانین مرتبط با روابط کار ایران، از سال 1307 تا 1369 و مقایسه‌ی آن‌ها بود و دست یابی به این هدف از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از چک لیست ...

مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت اراده طرفین قرارداد است .این طرفین قرارداد هستند که در باره ی شرایط و نحوه ی اجرای ...

چکیده قوانین حمایت از اشتغال، هدف معین خود، یا به عبارت دیگر حمایت از اشتغال موجود را محقق می سازد. اشتغال، یکی از حق های بشری است که تلاش برای تحقق آن، تکالیفی را بر عهده دولت می گذارد. از میان این تکالیف، تضمین امنیت شغلی برای کارگران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. و آثار و فواید ارزشمند امنیت شغلی برای کارگران و مهمتر از آن برای رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نیست. از اینرو از گذشته تا کنون مقوله امنیت شغلی در کانون توجه سازمان بین المللی کار و ...

حق بر اشتغال یکی از مهم‌ترین حقوق بشری است و تضمین این حق تأثیر زیادی در رسیدن افراد به بسیاری از حقوق دیگر خود دارد. اشتغال موردنظر باید اشتغالی باشد که هم به کرامت انسانی شخص آسیب نرساند و هم اینکه شخص بتواند به وسیله آن معاش خود را تأمین کند. به بیان دیگر کار مورد نظر باید کاری شایسته و مولد باشد. اشتغال یکی از حقهای بشری است که تلاش برای تحقق آن تکالیفی را بر عهده دولت می‌گذارد. در این راستا مهم‌ترین تعهدات دولت عبارت‌اند از: تدوین سیاستهای اشتغال، منع تبعیض بین کارگران، ...
نمایه ها:
کارگر |