عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبین این است که با ابزارهای علم اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد، راه کارهای حقوقی راتبین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت رایجاد نماید. راه کار های کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی به دو دسته کلی راه کارهای غیر رسمی، که در آن نهاد های رسمی و دولتی نقشی نداشته یا نقشی حاشیه ای ایفا می کنند و راه کارهای رسمی تقسیم می شوند. از راه کارهای غیر رسمی به راه کار مذاکرات بازسازی داو ...