عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعریف مناسب حقوق مالکیت و اعمال و اجرای موثر آن نقش مهمی در میزان سرمایه- گذاری و تولید ایفاء می کند. چرا که حقوق مالکیت امن و مطمئن موجب ایجاد انگیزه کار و تلاش گردیده و مانع تضییع حقوق افراد در جامعه می گردد. از این رو مطالعات و پژوهش -های مختلف بر اهمیت حقوق مالکیت و تاثیر اساسی آن بر رشد و توسعه اقتصادی تاکید نموده اند. به باور اقتصاد دانان صنعت موتور رشد و توسعه اقتصادی است و پیشرفت و ارتقاء صنعت در بستر ابداعات و اختراعات (نوآوری ها) و سرمایه گذاری بر روی نوآوری ها میس ...

حقوق ارتباطات رشته ای است که اخیراً در کشور ما به عنوان یک گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، رشد فزاینده ای نموده است. مبانی و اصول موضوعات محتوایی این رشته را آزادی عقیده، آزادی بیان، حریم خصوصی و مالکیت فکری تشکیل می دهند. بسیاری از مباحث درونی گرایش مذکور، در دین مبین اسلام و بحوث فقها، سابقه ای دیرینه دارد و در قاطبه موارد، تنها اختلاف در اصطلاحات و یا شیوه های استدلال است، اما درون مایه فقهی و روایی آن بسیار واضح و مبرهن است. در تحقیق پیش رو، اصول و مبانی موضوعات محتوایی گ ...

آنچه موافقتنامه ی تریپس را نسبت به سایر کنوانسیونها و موافقتنامه های موجود برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، شاخصتر و مهمتر جلوه داده است، گنجانده شدن الزامات اجرایی برای اعضاء (کشورهای عضو WTO) میباشد. الزاماتی نظیر اتخاذ تدابیر مرزی، ایجاد مجازاتهای کیفری و جبران خسارت صاحب حق، از جمله مواردی است که این موافقتنامه را در سطح بینالمللی در جایگاهی ویژه قراداده تا جائیکه بعنوان یک پیش شرط برای الحاق به WTO در نظر گرفته شده است. از آنجا که در ماده 45 تریپس در خصوص جبران خسارت صا ...

مجوز اجباری ابزاری است که با در نظر گرفتن سهم پدیدآورنده و جامعه در ایجاد اثر فکری، توازن لازم میان حقوق خصوصی افراد و حقوق جامعه را برقرار می‌کند. در حقوق مالکیت ادبی و هنری مجوز اجباری در دو معنا نمود پیدا می‌کند: مجوزهای اجباری به معنای عام، محدودیت‌ها و استثنائاتی است که قانون‌گذاران در ضمن قانون تعیین می‌کنند تا در مواردی افراد جامعه بتوانند بدون اجازه از پدیدآورنده یا دارنده حق انحصاری، از اثر استفاده کنند؛ بدون اینکه عوضی بپردازند. مجوزهای اجباری در معنای خاص عبارت است ...

تأثیر بالقوه فن آوری نانو بر جامعه مباحثات و منازعات چندی را با توجه به جنبه های اخلاقی،حقوقی، و اجتماعی آن برانگیخته است. بسیاری از موضوعات مربوط به فن آوری نانو نه جدید هستند و نه منحصر به این زمینه از فن آوری می باشند، بلکه بیانگر موضوعاتی هستند که قبلاً در مورد دیگر فن آوری ها مطرح شده بود.با این حال فن آوری نانو برخلاف دیگر فن آوری ها در گذشته ، پتانسیل ایجاد تغییرات عمیق را نه تنها در استاندارد زندگی و اقتصاد جهانی بلکه در قالب اساسی جامعه و حتی در بعضی جنبه های انسان ...

کپی رایت یا حق تکثیر به مقوله حقوقی مالکیت فکری یا مالکیت غیرمادی یا به تعبیری مالکیت معنوی تعلق دارد و لزوماً تنها به آثار فکری نظیر آثار ادبی هنری تعلق ندارد بلکه بعنوان مثال به اجراهای هنری واختراعات فنی وعلائم تجاری که ناشی از فعالیتهای فکری نیستند نیز اطلاق میگردد. اهمیت این موضوع، با توجه به سادگی دسترسی عموم به تولیدات فکری متعلق به دیگران و کپی برداری غیر قانونی و نشر آن بدون در نظر گرفتن مقررات مربوط به کپی‌رایت بسیار زیاد است. حق تکثیر و انتشار محصولات فکری، از شروط ...

نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی یا جمعی بر ‍‍‍‍مبنای همبستگی و مشارکت جمعی بنا شده است و بر اموری تکیه دارد که باید در آنها اقدام جمعی صورت گیرد و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این حقوق یعنی حق بر توسعه- حق بر محیط زیست سالم - حق بر صلح - حق بر ارتباطات - حق مشترک مردم در تعیین سرنوشت خود - حق بر میراث مشترک بشریت و حق بر کمکهای بشر دوستانه را به منصه ظهور برساند.بررسی ویژگی های نسل سوم حقوق بشر و مصادیق آن و همچنین بررسی جایگاه این حقوق در اسناد بین الملل بنای ما در این تح ...

یکی از اعمال حقوقی که هر شخص به طور ارادی می تواند انجام دهد وصیت می‌باشد. وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می گردد. با توجه به این که وصیت عهدی بحث از تعهد وصی به انجام عملی را می نماید به موضوع پژوهش حاضر مرتبط نمی باشد لذا به آن به طور گذرا پرداخته ولی با در نظر گرفتن این مطلب که بحث اصلی ما در این پژوهش وصیت تملیکی است به طور خاص به آن می پردازیم. هدف از وصیت تملیکی انتقال مالکیت موصی به؛ بعد از فوت موصی، به موصی له می باشد و مورد وصیت می تواند علاوه بر اموال ...

ظهور شبکه‌های به هم پیوسته رایانه‌ای با گستره‌ی جهانی، مسایل و موضوعات مختلفی را در عرصه حقوق و خصوصاً حقوق مالکیت فکری موجب شده است چرا که هرآنچه در شبکه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک و خصوصاً اینترنت وجود دارد بطور بالقوه از طریق حقوق مالکیت فکری قابل حمایت است. بنابراین، در این تحقیق با بررسی مفهوم وآثار حمایتی حقوق مالکیت فکری در اینترنت به بررسی وضعیت نقض مالکیت فکری در اینترنت پرداخته شده است. تغییر در معیارهای سابق در تعیین تجاوز به آثار و نقض آنها و ضمانتهای اجرایی مربوط ...