عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 234

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهروندی عمدتا مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات است. «حقوق شهروندی» به عنوان جزئی بسیار مهم از مقوله شهروندی در ابعاد مختلفی نظیر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی و ... مطرح می‌شود. آگاهی شهروندی نیز به آگاهی شهروندان از(حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ...) اطلاق می‌شود که به عنوان نخستین عامل در تسهیل ارتباط صحیح ملت و دولت و روابط متقابل و تعاملات اجتماعی افراد در جامعه محسوب می‌ شود. محیط زیست سالم به عنوان حقی از حقوق شهروندی مطرح است که در نبود آن احقاق حقوق شهروندی حاصل ...

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است. البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ...

اعتقادوباور به حقوق طبیعی وفطری وبه طور کلی حقوقی که لازمه انسانیت انسان هستند ولایزال وتغییر ناپذیر،دردرون خود این ایده را بارور کرده است که هرگاه دولتها ویا صاحب منصبان حکومتی، قوانینی راوضع نمایند که برخلاف این حقوق باشد ،علیرغم وجود وظیفه اخلاقی اطاعت از قانون در تمام جوامع ،آن قانون که بدون هسته عدالت است لازم الاتباع نبوده وقابل اعتراض ومقاومت ونقض خواهدبود. باعنایت به رشدتعمیق باوربه حقوق طبیعی ازطریق انعکاس آن در اسنادبین المللی و رویه های قضایی،شکی باقی نمی ما ...

«تصرف» به عنوان مالکیت، پژوهش تخصصی حقوق مدنی از حقوق اموال و مالکیت است. تخصصی شدن حقوق مدنی از ضروریات زندگی در هزاره سوم میلادی است. با توجه به دگردیسی حقوق مدنی به حقوق اقتصادی و دگرسانیهای سریع پدیده های اجتماعی- اقتصادی و ارتباط این پدیده ها با دیگر پدیده های مرتبط به نظم حقوقی حاکم بر «حقوق اموال و مالکیت» است، کارآمدی حقوق را دو چندان می کند. علاوه بر آن؛ تحولات پیاپی در قوانینی در دهه اخیر ضرورت بازنگری پژوهشی نوین در امر تصرف به عنوان مالکیت را دو چندان می کند رفع ...

تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مؤلفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک بوده و بواسطه پیروی از منطق واحد تشکیل دهنده کل واحد بوده و روح واحد بر آن حاک ...

با توجه به افزایش نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و ضرورت حمایت از حقوق صاحبان آثار، طرح مبحث مسئولیت مدنی و اجرای بدون نقص قواعد مربوط به آن در حوزه ی مورد بحث بسیار ضروری است. در زمینه ی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان، به نظر می رسد نظریه ی تقصیر برای جبران کامل خسارتهای پدیدآورندگان کافی نباشد، بنابراین حسب مورد باید مبنای نفی ضرر و أماره ی تقصیر مورد توجه قرار گیرد. همچنین در خصوص مستند قانونی، توجه به قانون مسئولیت مدنی و برخی قوانین خاص در شرای ...

محور بحث مسئولیت مدنی ضرر نارواست و مهمترین مبنای جبران ضرر در فقه و حقوق داخلی قاعده لاضرر است اما برای تعیین مرزهای مسئولیت وارد آورنده زیان اوصاف و شرایط گوناگونی مطرح شده که بر کلیات آن توافق نسبی میان دانشمندان وجود دارد اما در عمل به جزئیاتی برخورد می کنیم که لزوم تعریف دقیق از اوصاف مذکور را روشن می کند.یکی از این اوصاف مستقیم بودن خسارت است اما با توجه به اصول حقوقی و قوانین موضوعه و نیز با در نظر گرفتن اصول عدل و انصاف و نیز قاعده بسیار مهم لاضرر و با توجه به بیچیدگی ...

مسئوليت مدني كه پيش تر به عنوان، يكي از شاخه‌هاي فرعي حقوق مدني مورد توجه قرار مي‌گرفت، امروز با توجه به اهميت عملي و نظري آن، يكي از مباحث مهم اين رشته تلقي مي‌گردد، زيرا مسئوليت به جبران خسارت وارده، محدود به تخلفات قراردادي نبوده، بلكه قلمرو وسيع الزامات خارج از قرارداد را نيز در بر مي‌گيرد، از سوي ديگر وجود دو هدف و غايت اصلي يعني برقراري نظم اجتماعي و جبران خسارت زيان ديده، بر اهميت قواعد مسئوليت مدني افزوده است.يكي از مسائلي كه در قلمرو مسئوليت مدني غيرقراردادي مطرح گرد ...

طراحی قواعد و قوانین مناسب در زمینه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه حوادث رانندگی، نقشی تعیین‌کننده در تحول نظام مسئولیت مدنی داشته‌است. تحلیل اقتصادی حقوق با تجزیه و تحلیل‌های خود به اصلاح و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کمک می‌کند. در این پژوهش، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در تحلیل اقتصادی حقوق به این نتیجه می‌ر ...