عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نهضت عاشورا در زمره ی مخاصمات و فی الواقع غزوات صدر اسلام است که خصوصیات منحصر به فرد آن سبب تمایز آن با سایر جنگ های تاریخ بشری شده است که همه ساله در سال روز این واقعه، صدها میلیون مسلمان و غیرمسلمان با یادآوری و شبیه سازی این حادثه ی عظیم به عزاداری و سوگواری می پردازند و این مراسم، عظیم ترین تظاهرات بین المللی بدون فراخوان و اعلام حمایت و هم بستگی تاریخ بشری است که در تقویم سیاسی-مذهبی جهان ثبت شده است. در این تحقیق سعی شده، ابتدا واژه ها و مفاهیم بنیادین از قبیل، جنگ ...